intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao tiếp thương mại

Xem 1-20 trên 1864 kết quả Giao tiếp thương mại
 • Sáng chế là một dạng tài sản vô hình (Intangible asset), khi tiếp cận ở góc độ kinh tế, tài sản vô hình là thuật ngữ dùng để chỉ tài nguyên phi vật thể (Non-physical resources) và có giá trị cho người sở hữu nó.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản trị nhóm làm việc trong một tổ chức cũng như cách vận dụng những kiến thức, kỹ năng này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 8 2   Download

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 1: Các phương thức giao dịch thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giao dịch trực tiếp; giao dịch qua trung gian; giao dịch đối lưu; gia công quốc tế; giao dịch tái xuất; đấu giá quốc tế; đấu thầu quốc tế; giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Internet và thương mại điện tử: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Marketing với thương mại điện tử; một số vấn đề về an ninh bảo mật; xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p trangtrang0906 23-12-2022 9 4   Download

 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2010: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf458p trangtrang0906 23-12-2022 2 1   Download

 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2011: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf371p trangtrang0906 23-12-2022 12 1   Download

 • Tiếp phần 1, Niên giám Thống kê 2013: Phần 2 trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf466p trangtrang0906 23-12-2022 17 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán tài chính 2: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại; kế toán kết quả kinh doanh - phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p trangvang0906 25-11-2022 13 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp thương mại; hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp thương mại; kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp; tăng trưởng trong doanh nghiệp thương mại; đầu tư trong doanh nghiệp thương mại; tài trợ trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf161p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 4   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thương mại xã hội và bán lẻ trên mạng xã hội; quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ điện tử; quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p duonghoanglacnhi 07-11-2022 18 8   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thư tín nghiệp vụ ngoại thương; cách viết thư nghiệp vụ ngoại thương; điều tra tín dụng; thiết lập quan hệ nghiệp vụ; phúc đáp báo giá và chấp nhận; thúc giục mở tín dụng thư; góp vốn kinh doanh (liên doanh); mậu dịch hoàn trả; mậu dịch hàng đổi hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf313p duonghoanglacnhi 07-11-2022 24 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ bão lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf185p vimaybach 12-10-2022 15 2   Download

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được môi trường kinh doanh quốc tế; trình bày được các nội dung cần thiết để nghiên cứu thị trường quốc tế; Vận dụng các kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế; Phân tích các cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf298p runordie8 07-10-2022 7 1   Download

 • Bài viết Đồ gốm nước ngoài trong văn hóa Óc Eo: Nhận thức mới từ tiếp cận nghiên cứu so sánh giới thiệu một số phát hiện mới quan trọng về đồ gốm nước ngoài trong văn hóa Óc Eo cùng với những kiến giải mới sâu hơn về mối giao lưu kinh tế, văn hóa của nền văn hóa Óc Eo bằng cách xem xét kỹ lưỡng nguồn gốc, tìm hiểu lịch sử cũng như tầm quan trọng của những đồ gốm nước ngoài trong văn hóa Óc Eo.

  pdf28p viporsche 28-10-2022 2 1   Download

 • Đề tài "Phát triển kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp liên văn hóa của giảng viên trường Đại học Thương mại" nhằm tìm hiểu nhận thức, hiểu biết của giảng viên Đại Học Thương Mại đối với vai trò của kỹ năng giao tiếp liên văn hóa đối với việc giảng dạy và hợp tác giáo dục. Nghiên cứu cũng quan tâm tới những khó khăn của giảng viên Đại Học Thương Mại trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, đồng thời, nắm bắt được xu hướng phát triển kỹ năng này trong quá trình giảng dạy và công tác của giảng viên.

  pdf102p tieuduongchi 24-10-2022 16 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Hệ thống thông tin quản lý" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: các quy tắc của thương mại thông minh - cơ sở dữ liệu và quản trị thông minh; ứng dụng doanh nghiệp; thương mại điện tử - thị trường số, hàng hóa số; xây dựng hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p duonghanthienbang 05-10-2022 10 5   Download

 • Bài viết Vai trò của Quảng Nam trong quan hệ bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha (thế kỷ XVI – XVII) được nghiên cứu nhằm phân tích sự bang giao quốc tế, giao lưu văn hóa giữa hai chủ thể nói trên ở các lĩnh vực thương mại, Quốc ngữ, kiến trúc và tôn giáo, để từ đó làm rõ vai trò của Quảng Nam trong hành trình mở cõi của dân tộc.

  pdf12p vimclaren 20-10-2022 4 1   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới)" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại; giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p duonghanthienbang 05-10-2022 22 7   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng dành cho nhân viên kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách chào hàng; Tạo ra một cuộc đối thoại; Luôn ở trong tư thế chuẩn bị; Mài giũa những kỹ năng quan yếu của bạn; Mở đầu bằng sự chú tâm đối với khách hàng; Tham gia với khách hàng; Định vị thuật đặt câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf31p vilandrover 03-10-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Quản trị thương mại quốc tế được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được môi trường thương mại quốc tế; Trình bày được các nội dung cần thiết để nghiên cứu thị trường quốc tế; vận dụng các kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế; phân tích các cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p namkimcham25 03-10-2022 9 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao tiếp thương mại
p_strCode=giaotiepthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2