Giống bông dự trữ quốc gia

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giống bông dự trữ quốc gia
 • Quyết định 77/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định bảo quản, xuất, nhập và đổi giống bông dự trữ quốc gia

  doc7p giangdien 18-08-2009 62 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HẠT GIỐNG BÔNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p hoa_kimngan 31-08-2011 41 1   Download

 • Quyết định 77/2003/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định bảo quản, xuất, nhập và đổi giống bông dự trữ quốc gia do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf7p lawxnk4 10-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 898/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống bông dự trữ quốc gia hỗ trợ đia phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh5 12-11-2009 81 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ HẠT GIỐNG BÔNG DỰ TRỮ QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ác

  pdf1p ngu_mieu 24-10-2012 26 4   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay được tạo ra bởi bong bóng thị trường nhà đất Mỹ. Có những điểm giống những cuộc khủng hoảng xảy ra từ sau kết thúc cuộc chíên tranh thế giới lần thứ II trong khoảng từ 4 đến 10 năm một lần. Tuy nhiên, có điểm khác nhau sâu sắc: cái đích của cuộc khủng hoảng hiện tại là kết thúc một thời đại mở rộng tín dụng dựa vào đồng đô-la như là dự trữ tiền tệ quốc tế.

  doc28p phan_tan_tai 05-09-2012 80 18   Download

Đồng bộ tài khoản