intTypePromotion=1
ADSENSE

Giống mía năng suất

Xem 1-20 trên 57 kết quả Giống mía năng suất
 • Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển các vùn nguyên liệu mía: nhiều giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa và sản xuất, góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, đem lại hiệu quả cho ngành mía - đường và tăng thu nhập cho người trồng mía.

  pdf41p lalan38 28-03-2013 78 12   Download

 • Tác giả thực hiện dự án nghiên cứu và các giống được sử dụng làm bố mẹ trong 30 cây lai đơn và thu được hơn 1540 cây lai. Trong bước đầu tiên lựa chọn được xác định 263 bản sao với các đặc điểm hình thái tốt. Trong bước lựa chọn nhân bản cuối cùng có 13 dòng vô tính đầy hứa hẹn. Thông qua phân tích đa dạng di truyền của mầm cây mía và phân tích quần thể lai đặc trưng của dấu hiệu phân tử M12 liên quan đến hàm lượng đường cao và nhà sản xuất M22 có liên quan. Các dòng vô tính đầy hứa hẹn đã được nhà sản xuất M12 và M22...

  pdf14p hanh_tv29 20-04-2019 10 0   Download

 • Trong những nămg gần đây cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu mía; nhiều giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa vào sản xuất, góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, đem lại hiệu quả cho ngành mía - đường và tăng thu nhập cho người trồng mía. Tuy nhiên, hiện nay việc lựa chọn và sử dụng các giống mía có năng suất, chất lượng cao phù hợp với đồng đất từng nơi tiến hành còn chậm, chưa áp dụng đồng bộ các biện pháp...

  pdf40p tuanloc_muido 07-12-2012 142 31   Download

 • Ở Nghệ An đất trồng mía chủ yếu ở vùng đồi phía tây đang có xu hướng thoái hóa (sa mạc hóa) sau nhiều năm trồng mía nhưng chưa được chú ý cải tạo nâng cao độ phì dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả mía kém. Ngoài ra cơ cấu giống mía chủ yếu là các giống mía cũ đã thoái hóa, chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh thấp như My 55-14, Roc 10, Roc16. Góp phần giải quyết những tồn tại đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ đã nghiên cứu chọn lọc xác định được giống mía có năng suất và chất lượng cao VĐ00-236 phù hợp với vùng sinh thái của Nghệ An.

  pdf4p hanh_tv29 20-04-2019 17 0   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu, tuyển chọn giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Trà Vinh” thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2019, được bố trí tại 2 huyện trồng mía trọng điểm của tỉnh Trà Vinh là huyện Trà Cú và huyện Tiểu Cần.

  pdf5p vitokyo2711 03-09-2020 4 0   Download

 • Bài viết tiến hành xác định ảnh hưởng của chúng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất mía, làm cơ sở áp dụng trong sản xuất để nâng cao năng suất trong thâm canh mía, ngoài các biện pháp bón phân, thời vụ và mật độ hợp lý, thì vấn đề chất lượng hom giống để trồng.

  pdf5p caygaocaolon9 31-12-2020 5 1   Download

 • Sản xuất ethanol từ mía Hiện nay, Việt Nam có khoảng 300.000 ha trồng mía. Năng suất trung bình của nguyên liệu mía ở mức 55,3 tấn/ha. Con số này chỉ đạt được mức 67% năng suất trung bình của thế giới. Những giống mía năng suất cao (như giống mía ROC Quế đường, Việt đường, Ðại đường...)

  pdf11p heoxinhkute6 30-11-2010 252 92   Download

 • Đề tài với mục tiêu nhằm xác định các yếu tố đất đai ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng mía đường huyện Tân Kỳ. Giống mía đạt năng suất 75-80 tấn/ha, cao hơn 15-20% so với giống cũ và chất lượng đường tương đương hoặc cao hơn giống cũ (trữ đường đạt 10-11%). 03 quy trình canh tác mía trên 3 vùng đ ất đại diện, năng suất mía tăng 15-20% so với giống hiện hành - 3 mô hình canh tác mía đạt năng suất 80 tấn/ha, trữ lượng đường đạt 11% trên các loại đất chính. Tổ chức 03-04 lớp hướng dẫn kỹ thuật về canh tác mía, quy mô 40-50 người/lớp.

  pdf92p hanh_tv28 17-04-2019 26 3   Download

 • Nội dung bài viết trình bày định hướng chung lai tạo giống mía mới tại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là lai tạo giống mía có khả năng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cho năng suất và chất lượng mía cao, vượt từ 10% trở lên so với bình quân của vùng, góp phần đưa năng suất bình quân cả nước lên 72 tấn/ha, chữ đường đạt 10,5 CCS, tỷ lệ diện tích giống mía mới Việt Nam lên 20% vào năm.2020 và năng suất bình quân cả nước lên 80-84 tấn/ha, chữ đường đạt 10,6 CCS, tỷ lệ diện tích giống mía mới Việt Nam lên 50% vào năm 2030.

  pdf4p hanh_tv29 20-04-2019 16 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày giống mía Suphanburi 7 (bố 85-2-352 x mẹ K84-200) có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam năm 2005. Khi trồng giống Suphanburi 7, bón 140 P2O5 kg/ha phân lân nung chảy Ninh Bình, áp dụng phòng trừ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp sinh học (Phun nấm Beauveria bassiana 3,0.kg/ha/lần, phun vào thời kỳ mía đẻ nhánh và bắt đầu làm lóng vươn cao) kết quả cho thấy mía sinh .

  pdf5p hanh_tv29 20-04-2019 13 0   Download

 • Thí nghiệm nhằm phân tích đa dạng di truyền của 30 giống mía dựa vào sự có mặt và mức độ đa hình của chỉ thị phân tử SSR. Thí nghiệm sử dụng 45 chỉ thị phân tử SSR, trong đó có 32 chỉ thị cho đa hình với tổng số 170 alen đa hình chiếm tỷ lệ trung bình 3,78 alen trên một locus.

  pdf7p vitokyo2711 03-09-2020 8 0   Download

 • Giống mía LK92-11 đã được công nhận cho sản xuất thử tại vùng Tây Nam bộ theo quyết định số 135/QĐ-BNNTT, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Việc sản xuất thử giống mía LK92-11 được tiến hành tại các tỉnh Long An, Bến Tre và Sóc Trăng, trong 2 năm 2017 và 2018. Các mô hình sản xuất thử được bố trí theo kiểu diện rộng và không lặp lại.

  pdf5p vitokyo2711 03-09-2020 8 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành tại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khảo nghiệm cơ bản được thực hiện với 11 nghiệm thức, thiết kế kiểu RCBD, 3 lần lặp lại; giống đối chứng là K95-84. Kết quả khảo nghiệm cơ bản ở vụ tơ và vụ mía gốc I, giống FG05-256 cho năng suất mía tương ứng là 106,3 và 121,7 tấn/ha, cao hơn so với giống đối chứng K95-84 (90,5 và 91,33 tấn/ha).

  pdf5p vitokyo2711 03-09-2020 11 0   Download

 • Nghiên cứu trình bày kết quả về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật đến năng suất mía trong điều kiện hạn tại vùng Duyên hải miền Trung. Thí nghiệm được tiến hành với cả 2 giống mía Suphanburi 7 và LK92-11, với các mức phân bón khác nhau và thử nghiệm phương pháp có tưới bổ sung so với không tưới của địa phương.

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 2 0   Download

 • Nhằm thực hiện chủ trương phát triển trồng mía ở vùng núi trung du, Tài liệu Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi sẽ cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là nông dân trồng mía những thông tin, kỹ thuật trồng mía đạt năng suất cao. Tài liệu được chia thành hai phần. Phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung ở phần I và phần II của Tài liệu về những vấn đề chung và kỹ thuật trồng mía.

  pdf112p talata_4 19-01-2015 128 32   Download

 • Chọn giống có năng suất chữ đường cao, thích nghi với điều kiện canh tác ở từng dạng đất. Các giống mía đã được chọn lọc, đang được nhân giống trong vùng nguyên liệu của công ty là: VN84-4137 (phục tráng giống); K93-219; K95-156; K95- 161; K 95-84; LK 92-11; K 88-200; và phục tráng giống K 84-200 … Đối với giống VN84-4137 được bố trí ở những vùng đất cao, thuận lợi giao thông vận chuyển để thu hoạch đầu vụ chế biến....

  pdf136p trua_nang 19-04-2013 83 28   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu những điều kiện đất đai, khí hậu của vùng mía khô hạn miền Trung, và đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật tiên tiến để phát triển vùng nguyên liệu mía có chất lượng tốt, cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

   

  pdf286p tsmttc_003 06-06-2015 74 17   Download

 • Có 03 dạng, bao gồm các giống sau: giống mía chín sớm, giống mía chín trung bình; giống mía chín muộn. A. Giống mía chín sớm: 1. Giống mía VN 84-4137: Viện NC mía đường Bến Cát lai tạo năm 1984. a. Đặc điểm hình thái: - Thân trung bình nhỏ, vỏ xanh vàng ẩn tím - Mắt mầm hình tròn, không có rãnh mầm - Lá rộng trung bình, mọc thẳng đứng - Bẹ lá có nhiều long.

  pdf5p lotus_2 20-01-2012 233 15   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá năng suất, chất lượng thịt của một tổ hợp gà lông màu lai 3 máu trên cơ sở sử dụng gà lai F1 (HxLP) và gà Mía. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lai kinh tế 3 máu đơn giản kết hợp với các phương pháp đánh giá năng suất và chất lượng thịt thông dụng trong chăn nuôi gia cầm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, gà lai 3 giống (Mía- Hồ- LP) phần lớn có màu lông vàng ở con mái, màu nâu thẫm ở con trống, trên...

  pdf6p leon_1 05-08-2013 160 15   Download

 • Kết quả sơ tuyển bước đầu cho thấy có 5/6 giống có nhiều triển vọng gồm: K99-72, K99-75, K99-82, Khonkaen 3 và Kps01-25. Đây đều là những giống mía có khối lượng cây trung bình khá cao (2,5 – 3,3 kg/cây), tiềm năng cho năng suất mía trung bình rất cao (từ 100-140 tấn/ha), chữ đường bình quân khá (11-13 CCS), có khả năng phù hợp với thị hiếu và điều kiện canh tác mía ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Riêng giống K2000-89 cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thêm ở các vùng khác....

  pdf3p nkt_bibo45 13-02-2012 90 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giống mía năng suất
p_strCode=giongmianangsuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2