intTypePromotion=1
ADSENSE

Gửi kho ngoại quan

Xem 1-20 trên 41 kết quả Gửi kho ngoại quan
 • Công văn số 1918/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

  pdf1p giangdien 18-08-2009 78 2   Download

 • Công văn 3980/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 77 15   Download

 • Công văn 3956/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa gửi kho ngoại quan vào nội địa

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 52 3   Download

 • Công văn 5280/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xư lý thuế nhập khẩu hàng hoá gửi kho ngoại quan

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 49 3   Download

 • Công văn số 12192/BTC-TCHQ năm 2019 về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 2491/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục đưa hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 4853/TCHQ-GSQL năm 2019 về chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 4 0   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho, bãi ngay tại địa điểm xây dựng của kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, hoặc có nhu cầu di chuyển kho ngoại quan từ địa điểm đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập đến địa điểm mới nhưng vẫn nằm trong một khu vực được phép thành lập kho ngoại quan thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang quản lý kho ngoại...

  pdf3p abcdef_36 07-10-2011 74 6   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu thành lập kho ngoại quan nêu trên, có nhu cầu thành lập kho ngoại quan thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến thành lập kho ngoại quan để được xem xét. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Cục Hải quan khảo sát thực tế và kiến nghị Tổng cục ra quyết định thành lập (trong thời hạn 15 ngày) + Tổng cục kiểm tra...

  pdf5p abcdef_36 07-10-2011 56 6   Download

 • Công văn 4277/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng TN, XK gửi kho ngoại quan xin NK để tiêu thụ nội địa

  pdf1p nhatson 18-08-2009 56 4   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra ra quyết định. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)...

  pdf2p abcdef_36 07-10-2011 50 3   Download

 • Công văn 5019/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận thực xuất đối với hàng NK gửi kho ngoại quan

  pdf1p nhatson 18-08-2009 46 2   Download

 • Công văn 5018/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

  pdf1p nhatson 18-08-2009 50 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẠM THỜI CÁC DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN

  pdf21p oggianoel 08-01-2013 58 3   Download

 • Thông tư 59/2013/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf15p lengocln 22-03-2014 53 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN

  pdf6p cunghoangdao 28-12-2012 39 2   Download

 • Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND quy định tỷ lệ (%) tiền thu phí sử dụng bến, bãi đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng gửi kho ngoại quan, trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu phí do tỉnh Quảng Ninh ban hành.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 41 1   Download

 • Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  doc3p holoesinin 05-06-2014 32 0   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho CFS ngay tại địa điểm xây dựng của kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang quản lý kho ngoại quan, hồ sơ gồm: + Đơn xin di chuyển, mở rộng kho CFS; + Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp kho CFS. + Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho mở rộng - Đối với...

  pdf3p abcdef_36 07-10-2011 70 3   Download

 • Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi. Đồng thời, loại tài khoản này còn phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán, nhưng cần theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý như: Nợ khó đòi đã xử lý;...

  doc7p chikorita 03-12-2009 1046 188   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Gửi kho ngoại quan
p_strCode=guikhongoaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2