Hạch toán chênh lệch

Xem 1-20 trên 49 kết quả Hạch toán chênh lệch
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đánh giá và kiến nghị hoàn thiện hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p notonline1122 24-02-2013 101 44   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: hoàn thiện hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p chipchip1122 16-03-2013 54 15   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp diễn ra với rất nhiều đối tượng khác nhau, đơn vị tiền tệ được sử dụng rất đa dạng. Trong kế toán, doanh nghiệp sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ để hạch toán để đảm bảo tính nhất quán và tính so sánh được của số liệu kế toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại thực hiện các giao dịch kinh tế bằng rất nhiều đồng tiền khác nhau.

  doc3p viettuan 06-03-2009 2326 192   Download

 • Bài giảng Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được các khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền; vận dụng được các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương được tiền; hiểu được các phương pháp hạch toán đối với các loại tài khoản này.

  pdf27p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 17 2   Download

 • Đề án chuyên ngành: Bàn về hạch toán ngoại tệ gồm 3 phần chính. Phần I - Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Chương II - Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Chương III - Thực trạng và kiến nghị về hạch toán tỷ giá hối đoái ngoại tệ. Đề tài nhằm thảo luận, trao đổi và góp phần hoàn thiện hơn công tác hạch toán về tỷ giá hối đoái ngoại tệ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf35p langtuthangpro 14-08-2014 98 22   Download

 • Một trong những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở nước ta trong những năm vừa qua là thực hiện thắng lợi chủ trương mở cửa, hội nhập với cộng đồng tài chính quốc tế, mở rộng các mối quan hệ kinh tế với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

  pdf58p loaken_1 23-11-2012 37 12   Download

 • Tương tự như phần lớn các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam hiện nay, tồn tại sự khác biệt về phương pháp xác định doanh thu, thu nhập và chi phí giữa thuế và kế toán. Điều này dẫn đến lợi nhuận chịu thuế (được xác định dựa trên những quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) và lợi nhuận kế toán (được xác định dựa trên những quy định của kế toán) có sự khác biệt.

  pdf5p badaohatgao 26-06-2013 65 9   Download

 • Công văn 2359/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 57 7   Download

 • Đơn vị tiền tệ kế toán: Là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Ngoại tệ: Là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của một doanh nghiệp. Tỷ giá hối đoái: Là tỷ giá trao đổi giữa hai đơn vị tiền tệ. Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi của cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo các tỷ giá...

  pdf10p lqvang02 19-02-2013 139 30   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây.

  pdf4p maybay_thaboom 30-06-2010 611 349   Download

 • 1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền 2) Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển 3) Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền về ngoại tệ (Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển )và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 4) Thế nào là đầu tư tài chính ? đầu tư tầi...

  doc58p gackiem196 19-04-2011 546 221   Download

 • Nợ TK 153 “Đổi lấy công cụ, dụng cụ” Nợ TK 156 “Đổi lấy hàng hóa” Nợ TK 131 “Chênh lệch hàng trao đổi nhỏ hơn hàng đem đổi” Có TK 511 “Doanh thu không thuế GTGT” Có TK 331 “Chênh lệch hàng trao đổi lớn hơn hàng đem đổi” + Phản ánh thuế GTGT của hàng trao đổi Nợ TK 133 Có TK 3331 - Khi sử dụng hàng hóa để khuyến mãi biếu tặng + Phản ánh doanh thu: Doanh thu không thuế Nợ TK 641, 642 Có TK 512 + Phản ánh thuế GTGT của hàng hóa biếu...

  pdf9p caott10 28-07-2011 51 25   Download

 • Từ báo cáo bán hàng, kế toán lên tờ kê chi tiết tiêu thụ TK 511 theo từng quầy hàng, cửa hàng trong trung tâm. Công ty Công Nghệ Phẩm Quầy :57 Lê Duẩn BẢNG KÊ CHI TIẾT TK 511 Tháng 12 năm 2004 Ghi Có TK 511, Ghi Nợ TK 1111 152.542.000 Báo cáo bán hàng 2/12/2004 .... ....... Cộng Trị giá hạch toán 150.512.850 Chênh lệch giá 2.029.150 Trị giá bán VAT 10% 15/12/2004 165.496.000 Kế toán theo dõi Ngày 31 tháng12 năm 2004 Căn cứ tờ kê chi...

  pdf9p caott10 28-07-2011 55 9   Download

 • Bài giảng Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận nhằm xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác Lợi nhuận của doanh nghiệp chính là số chênh lệch giữa doanh thu với chi phí của từng loại hoạt động trên.

  pdf30p top_12 18-04-2014 56 8   Download

 • Chương 3 Kế toán vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, kế toán nghiệp vụ kinh doanh, kế toán chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán lợi nhuận chưa phân phối.

  pdf24p minhmuimui 28-10-2014 25 8   Download

 • Bên Nợ + Các khoản tiền gửi ngân hàng 112 Bên Có + Các khoản tiền rút từ ngân hàng + Chênh lệch thừa chưa rõ nguyên nhân + Khoản chênh lệch chưa rõ (do số liệu trên giấy báo hoặc bảng sao nguyên nhân (do số liệu trên kê ngân hàng lớn hơn số liệu trên giấygiấy báo hoặc bản kê sao ngân kế toán) hàng nỏ hơn số trên giấy kế toán). +Số dư nợ: số tiền hiện gửi ngân hàng. + Tài khoản 112 có ba TK cấp hai: + TK 1121 Tiền Việt Nam – phản ánh tài khoản Việt Nam đang...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 32 5   Download

 • Một trong những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở nước ta trong những năm vừa qua là thực hiện thắng lợi chủ trương mở cửa, hội nhập với cộng đồng tài chính quốc tế, mở rộng các mối quan hệ kinh tế với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

  pdf43p intel1212 05-12-2012 32 4   Download

 • Trong điều kiện của một nền kinh tế thị trường mở, thương mại quốc tế trở thành phổ biến. Việc thanh toán giữa các quốc gia nhất thiết phải sử dụng tiền tệ của nước này hay nước khác. thường được gọi tắt là tỷ giá

  doc38p pink116 16-12-2009 495 226   Download

 • XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 1.

  pdf13p misadu 06-07-2010 229 138   Download

 • Mâu thuẫn giữa chuẩn mực kế toán với Luật Doanh nghiệp trong hạch toán vốn góp của chủ sở hữu đối với công ty TNHH ? Từ quy định của Luật doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp đã cho rằng khi hạch toán vốn góp của chủ sở hữu và công ty, phải hạch toán theo số vốn đã đăng ký, phần chênh lệch (nếu có) giữa số vốn đã đăng ký với số vốn thực góp được hạch toán là khoản nợ phải thu của công ty.

  pdf3p thanh_trieu 29-12-2009 161 66   Download

Đồng bộ tài khoản