intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàm sản xuất trong dài hạn

Xem 1-20 trên 35 kết quả Hàm sản xuất trong dài hạn
 • Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 4: Lý thuyết sản xuất và ứng dụng" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất trong ngắn hạn, sản xuất trong dài hạn, ước lượng hàm sản lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p bautroibinhyen11 03-01-2017 86 6   Download

 • Hàm sản xuất Cobb-Douglas; mô hình Solow; mô hình Solow kèm thay đổi công nghệ; hạch toán tăng trưởng là những nội dung chính mà "Bài giảng Vĩ mô 4: Tăng trưởng trong dài hạn - Mô hình Solow" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p hera_02 09-04-2016 150 5   Download

 • Chương 4 trình bày về "...ghi tiêu đề chương". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hàm sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, năng suất trung bình và năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, mối quan hệ giữa năng suất biên và sản lượng,...

  pdf8p dongdong321 05-06-2018 49 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế quản lý - Chương 4 về "Lý thuyết sản xuất và ứng dụng". Nội dung chính trong chương gồm có: Hàm sản xuất, hàm sản xuất ngắn hạn, hàm sản xuất dài hạn, ước lượng hàm sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p nhanmotchut_4 01-11-2016 59 13   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về sản xuất (Một số khái niệm, hàm sản xuất trong ngắn hạn, hàm sản xuất trong dài hạn), lý thuyết về chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p doinhugiobay_13 26-01-2016 61 4   Download

 • Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích chi phí sản xuất". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

  pdf9p dongdong321 05-06-2018 22 1   Download

 • Giáo trình môn học Kinh tế vi mô - Phần 2 gồm nộ dung của ba chương 4, 5 và chương 6 trình bày những kiến thức về sản xuất và chi phí nhằm giúp người học giải thích khái niệm hàm sản xuất, năng suất trung bình, năng suất cận biên, mối quan hệ giữa sản lượng và năng suất biên, năng suất trung bình và năng suất biên; phân biệt hàm sản xuất trong ngắn hạn và trong dài hạn, vận dụng được nguyên tắc phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất để giải quyết các bài tập. Nội dung hai chương tiếp theo sẽ trình bày về cạnh tranh và độc quyền và thị trường yếu tố sản xuất. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf45p missminh32 10-04-2014 610 67   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý (Managerial Economics) - Chương 4 trình bày về lý thuyết sản xuất và ứng dụng. Nội dung chính trong chương này gồm: Sản xuất và chi phí sản xuất trong ngắn hạn, sản xuất trong dài hạn, ước lượng hàm sản lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p hihihaha2 03-12-2016 70 7   Download

 • Ngắn hạn và dài hạn Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra Quy luật lợi suất giảm dần Các chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa lợi suất giảm dần và các đường chi phí Các đường chi phí dài hạn Tại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ U Quy mô hiệu quả tối thiểu .Ngắn hạn Là thời gian trong đó có ít nhất một yếu tố đầu vào không thay đổi

  ppt47p meomeoten 06-09-2012 109 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về sản xuất, lý thuyết về chi phí, các hàm chi phí sản xuất trong dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p abcxyz123_07 04-04-2020 24 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học sản xuất - Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

  pdf8p dien_vi08 18-11-2018 37 1   Download

 • Kỹ thuật trồng và quản lý nương chè . Đặc tính Chè là loại cây ưa nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp từ 151530° 30°C, lượng mưa thích hợp từ 1.500ữ2.000 mm/ năm. 1.500ữ nă . Điều kiện sinh trưởng + Độ PH = 5 - 6 + Đất đai tơi xốp, lớp đất màu càng dày càng tốt + Hàm lượng nước trong chè 70 - 85%, do vậy phải có biện pháp để chống hạn và giữ nước cho chè, thiếu nước giữ cây chè kém phát triển và có thể bị chết....

  pdf12p zues05 22-06-2011 184 93   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về việc chiết xuất chất màu anthocyanin từ đài hoa Hibiscus, tách bỏ bớt các tạp chất để có thể thu được thành phẩm chứa hàm lượng anthocyanin cao nhất, sử dụng chất màu thu được để nghiên cứu sản xuất giấy chỉ thị xác định nhanh hàn the trong thực phẩm. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, ngưỡng tối thiểu tốt hơn so với giấy nghệ, về độ nhạy khi thử trên một số nguyên liệu thực phẩm cũng thu được kết quả tương tự.

  pdf9p banhukute 18-06-2013 390 60   Download

 • III. Kỹ thuật trồng và quản lý nương chè . Đặc tính Chè là loại cây ưa nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp từ 151530° 30°C, lượng mưa thích hợp từ 1.500ữ2.000 mm/ năm. 1.500ữ nă . Điều kiện sinh trưởng + Độ PH = 5 - 6 + Đất đai tơi xốp, lớp đất màu càng dày càng tốt + Hàm lượng nước trong chè 70 - 85%, do vậy phải có biện pháp để chống hạn và giữ nước cho chè, thiếu nước giữ cây chè kém phát triển và có thể bị chết. 1. Gi?ng chố, và cõy...

  pdf18p biodoc 26-08-2011 122 41   Download

 • Bài thuyết trình Kinh tế lao động chương 4: Cầu về lao động trình bày khái quát về hàm sản xuất, quyết định sử dụng lao động trong ngắn hạn, quyết định sử dụng lao động trong dài hạn, đường cầu lao động trong dài hạn, độ co giãn thay thế, những quy tắc Marshall về cầu hệ quả, những nhân tố thay thế và bổ sung, tổng quan về cân bằng thị trường lao động, độ co giãn chéo vào giá các yếu tố sản xuất, chi phí điều chỉnh và cầu về lao động, sự khác nhau giữa lao động và giờ làm việc.

  ppt42p lamtran89 11-07-2014 203 25   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế quản lý: Bài 3 Lý thuyết sản xuất nhằm trình bày về hàm sản xuất, bảng sản xuất, sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn. Hàm sản xuất là một phương trình toán học cho biết mức sản lượng tối đa có thể sản xuất được từ một tập hợp các yếu tố đầu vào và công nghệ hiện có.

  ppt32p sms_12 08-05-2014 132 24   Download

 • Tài liệu tham khảo về lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, giúp các bạn bổ sung kiến thức cần thiết về hành vi của doanh nghiệp và học tốt môn kinh tế vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p phamphat94 08-12-2013 163 17   Download

 • Phần A: Lý thuyết về sản xuất – 4.1 Một số khái niệm – 4.2 Hàm sản xuất trong ngắn hạn. – 4.3 Hàm sản xuất trong dài hạn. • Phần B: Lý thuyết về chi phí – 4.4 Khái niệm về chi phí sản xuất và chi phí kế toán – 4.5 Hàm chi phí trong ngắn hạn.

  pdf58p page_12 15-08-2013 82 7   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 sẽ giúp các bạn tìm hiểu mối quan hệ phụ thuộc của đầu ra vào các yếu tố đầu vào, phân tích những qui luật chi phối những mối quan hệ trên trong ngắn hạn và trong dài hạn,..

  ppt32p saobien_09 06-02-2018 125 6   Download

 • Thanh long Bình Thuận là một thương hiệu quốc gia trong nhiều năm gần đây. Nghiên cứu các yếu tố tác động giá trị thanh long Bình Thuận được thực hiện để giúp chính phủ và địa phương có cơ sở khoa học để đưa ra chiến lược phát triển trong dài hạn. Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu dựa trên 299 quan sát và thực hiện bằng phương pháp hồi qui bội. Kết quả cho thấy các yếu tố: Nhận biết thương hiệu, lòng ham muốn thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành thương hiệu đều có mức độ ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu thanh long Bình Thuận.

  pdf7p hanh_tv23 26-03-2019 44 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàm sản xuất trong dài hạn
p_strCode=hamsanxuattrongdaihan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2