intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Phan Thế Công (2013)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

105
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 4: Lý thuyết sản xuất và ứng dụng" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất trong ngắn hạn, sản xuất trong dài hạn, ước lượng hàm sản lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Phan Thế Công (2013)

12/13/2012<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> Lý thuyết sản xuất và ứng dụng<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chương 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sản xuất trong ngắn hạn<br /> Sản xuất trong dài hạn<br /> Ước lượng hàm sản lượng<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Sản xuất và chi phí sản<br /> xuất trong ngắn hạn<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sản xuất là sự tạo thành các hàng hoá và dịch vụ<br /> từ các yếu tố đầu vào hoặc các nguồn lực<br /> Hàm sản xuất là một biểu (hoặc phương trình<br /> toán học) biểu diễn lượng sản lượng tối đa có thể<br /> sản xuất được từ những yếu tố đầu vào đã được<br /> định rõ, với trình độ công nghệ hoặc thủ công<br /> hiện có<br /> Q = f (X1, X2,…, Xn)<br /> Q = f (L, K)<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hiệu quả kỹ thuật đạt được khi tối đa hoá được<br /> năng lực sản xuất với tập hợp các yếu tố đầu vào<br /> nhất định<br /> Hiệu quả kinh tế đạt được khi doanh nghiệp sản<br /> xuất được lượng sản phẩm nhất định với mức chi<br /> phí thấp nhất có thể<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> Ngắn hạn:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khoảng thời gian có ít nhất một yếu tố đầu vào cố định<br /> Mọi thay đổi trong sản lượng đạt được do thay đổi các<br /> yếu tố đầu vào biến đổi<br /> <br /> Dài hạn:<br /> <br /> <br /> <br /> Tất cả yếu tố đầu vào đều biến đổi<br /> Sản lượng thay đổi do sự thay đổi của tất cả các đầu<br /> vào<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Sản xuất trong ngắn hạn<br /> <br /> <br /> Trong ngắn hạn, thông thường vốn cố định<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sản lượng thay đổi là do yếu tố đầu vào lao động thay<br /> đổi<br /> <br /> Hàm sản xuất ngắn hạn<br /> <br /> Q = f ( L,K ) = f ( L )<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> Sản phẩm trung bình và sản phẩm cận biên<br /> <br /> <br /> <br /> Sản phẩm trung bình của lao động<br /> APL =<br /> <br /> <br /> <br /> Q<br /> L<br /> <br /> Sản phẩm cận biên của lao động<br /> MPL =<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> ∆Q<br /> ∆L<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Mối quan hệ giữa APL và MPL<br /> <br /> <br /> Giữa APL và MPL có mối quan hệ như sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nếu MPL > APL thì khi tăng lượng lao động sẽ làm cho<br /> APL tăng lên<br /> Nếu MPL < APL thì khi tăng lượng lao động sẽ làm cho<br /> APL giảm dần<br /> Khi MPL = APL thì APL đạt giá trị lớn nhất<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> Quy luật sản phẩm cận biên giảm dần<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Còn được gọi là quy luật hiệu suất sử dụng các<br /> yếu tố đầu vào có xu hướng giảm dần<br /> Nội dung quy luật:<br /> <br /> <br /> khi gia tăng liên tiếp những đơn vị của một đầu vào<br /> biến đổi trong khi cố định các đầu vào khác thì số<br /> lượng sản phẩm đầu ra sẽ tăng dần, tuy nhiên tốc độ<br /> tăng sẽ ngày càng giảm (khi đó MP sẽ giảm), đạt đến<br /> một điểm nào đó số lượng sản phẩm đầu ra sẽ đạt cực<br /> đại (MP = 0) rồi sau đó giảm xuống (khi đó MP âm)<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2