intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Phan Thế Công (2013)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
38
lượt xem
7
download

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Phan Thế Công (2013)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 5: Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất trong ngắn hạn, chi phí sản xuất trong dài hạn, ước lượng chi phí sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Phan Thế Công (2013)

12/13/2012<br /> <br /> KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ<br /> (Managerial Economics)<br /> <br /> GiẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 5<br /> Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Nội dung chương 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí sản xuất trong ngắn hạn<br /> Chi phí sản xuất trong dài hạn<br /> Ước lượng chi phí sản xuất<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chi phí sản xuất<br /> trong ngắn hạn<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Lý thuyết về chi phí sản xuất<br /> <br /> <br /> Khái niệm chi phí:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí sản xuất là toàn bộ phí tổn để phục vụ cho quá<br /> trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải bỏ ra,<br /> phải gánh chịu trong một thời kỳ nhất định<br /> <br /> Ví dụ:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> chi phí mua nguyên liệu, vật liệu<br /> chi phí thuê lao động, vay vốn, thuê đất đai<br /> chi phí quản lý doanh nghiệp<br /> chi phí khấu hao tài sản cố định<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chi phí kinh tế và chi phí kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí kế toán là những khoản chi phí đã được<br /> thực hiện và được ghi chép trong sổ sách kế toán<br /> Chi phí kinh tế là toàn bộ phí tổn của việc sử<br /> dụng các nguồn lực kinh tế trong quá trình sản<br /> xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định của<br /> doanh nghiệp  chi phí cơ hội của việc sử dụng<br /> nguồn lực<br /> Ví dụ:<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí<br /> Lợi nhuận kế toán = Doanh thu – chi phí kế toán<br /> Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu – chi phí kinh tế<br /> Lợi nhuận kinh tế < Lợi nhuận kế toán<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> Lợi nhuận kinh tế<br /> <br /> <br /> Khi lợi nhuận kinh tế:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dương: mức lợi nhuận này cao hơn mức lợi nhuận<br /> trung bình<br /> Âm: mức lợi nhuận này thấp hơn mức lợi nhuận trung<br /> bình<br /> Bằng không (0): mức lợi nhuận bằng với mức lợi<br /> nhuận trung bình<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Chi phí sản xuất ngắn hạn<br /> <br /> <br /> Tổng chi phí sản xuất ngắn hạn (STC, TC):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> toàn bộ những phí tổn mà doanh nghiệp phải bỏ ra để<br /> sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong thời gian<br /> ngắn hạn<br /> <br /> Tổng chi phí gồm hai bộ phận:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí cố định (FC, TFC): Là những chi phí không<br /> thay đổi theo mức sản lượng.<br /> Chi phí biến đổi (VC, TVC): Là những khoản chi phí<br /> thay đổi theo mức sản lượng.<br /> <br /> TC = TFC + TVC<br /> 13/12/2012<br /> <br /> 9<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> Chi phí sản xuất ngắn hạn<br /> <br /> TFC<br /> <br /> TVC<br /> TFC<br /> <br /> 13/12/2012<br /> <br /> GVC. PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản