intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Phan Thế Công (2013)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

90
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học quản lý - Chương 6: Cạnh tranh và độc quyền" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền thuần túy, độc quyền nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Phan Thế Công (2013)

12/13/2012<br /> <br /> KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ<br /> (Managerial Economics)<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 6<br /> CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Nội dung chương 6<br /> <br /> <br /> Cấu trúc thị trường<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thị trường cạnh tranh hoàn hảo<br /> Thị trường độc quyền thuần túy<br /> Thị trường cạnh tranh độc quyền<br /> Độc quyền nhóm<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cấu trúc thị trường<br /> <br /> <br /> Cấu trúc thị trường là những đặc tính thị trường quyết định<br /> môi trường kinh tế mà ở đó một doanh nghiệp hoạt động<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Số lượng và quy mô của các doanh nghiệp hoạt động<br /> trên thị trường<br /> Mức độ khác biệt của sản phẩm giữa các nhà sản<br /> xuất cạnh tranh với nhau<br /> Khả năng xuất hiện thêm những doanh nghiệp mới<br /> trên thị trường khi các doanh nghiệp hiện thời đang<br /> làm ăn có lãi.<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Thị trường cạnh tranh hoàn hảo<br /> <br /> <br /> Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (CTHH) có những đặc trưng<br /> sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Số lượng các hãng trên thị trường rất lớn<br /> Sản phẩm hàng hóa là đồng nhất<br /> Không có rào cản trong việc gia nhập hoặc rút lui<br /> khỏi thị trường<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đường cầu và doanh thu cận biên<br /> của hãng CTHH<br /> <br /> <br /> Đường cầu đối với hãng CTHH là một đường nằm ngang tại<br /> mức giá thị trường<br /> <br /> <br /> Đường cầu trùng với đường doanh thu cận biên MR<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận<br /> <br /> <br /> Điều kiện P = MC<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> GVC: PHAN THẾ CÔNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> Khả năng sinh lợi của hãng<br /> CTHH trong ngắn hạn<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> KhiPHAN THẾ CÔNG<br /> P > ATCmin<br /> GVC:<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Khả năng sinh lợi của hãng CTHH trong<br /> ngắn hạn<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Khi PHAN THẾ CÔNG<br /> GVC: P = ATCmin<br /> <br /> 9<br /> <br /> Khả năng sinh lợi của hãng CTHH trong<br /> ngắn hạn<br /> <br /> 12/13/2012<br /> <br /> Khi AVCPHAN< P CÔNG min<br /> < ATC<br /> GVC: min THẾ<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2