intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hành chính văn thư

Xem 1-20 trên 34657 kết quả Hành chính văn thư
 • Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng đề cập những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tiễn điển hình nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.

  pdf217p runthenight07 13-03-2023 0 0   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 7: Tổ chức hội họp, hội nghị; chương 8: Tổ chức các chuyến đi công tác; chương 9: công tác văn thư; chương 10: công tác lưu trữ; chương 11: soạn thảo văn bản quản lý; chương 12: kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf197p runthenight07 13-03-2023 0 0   Download

 • Tài liệu về kỹ thuật soạn thảo quy phạm thủ tục hành chính nhằm phục vụ trực tiếp cho các cán bộ, công chức soạn thảo VBQPPL, và phục vụ thiết thực cho những người làm công tác kiểm soát TTHC trong quá trình góp ý kiến, thẩm định quy định TTHC, cũng như kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII-Văn kiện: Phần 1 gồm có bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn "Cẩm nang dành cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc" là tài liệu dành cho du khách quốc tế đến thăm và lưu trú tại địa phương. Cuốn cẩm nang cung cấp các thông tin cơ bản và cần thiết về thủ tục hành chính, văn hóa lễ hội, một số địa điểm uy tín tại Vĩnh Phúc... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf96p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • "Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025" giới thiệu diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Thanh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; danh sách Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII.

  pdf241p lekhanhphuong05 18-03-2023 1 1   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Tài liệu dành cho Văn thư)" được xây dựng với mục đích phục vụ và quản lý có hiệu quả các quy trình điều hành công việc, hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính. Các quy trình hoạt động sẽ được quản lý và thực hiện thông qua các qui trình xử lý và trao đổi thông tin trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p havyvy205 14-03-2023 4 4   Download

 • Tài liệu Hỏi-đáp nội dung các văn kiện đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhất là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

  pdf100p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay Thẩm phán: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề chung về nghề thẩm phán; dân sự; hành chính; hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf402p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Hiệu chỉnh các tham số của mô hình SWAT bằng thuật toán SUFI2 - ứng dụng cho lưu vực Sê San mô phỏng quá trình thủy văn của lưu vực Sê San, Tây Nguyên bằng mô hình SWAT. Sau đó, tiến hành xếp hạng thứ tự độ nhạy và hiệu chỉnh các tham số mô hình bằng thuật toán SUFI2 trên nền SWAT-CUP.

  pdf3p vilucius 03-03-2023 2 1   Download

 • Trên cơ sở khảo sát những đặc thù về hệ thống tổ chức hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ, luận văn "Lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ" nghiên cứu vận dụng các chuẩn mực kế toán hiện hành vào việc lập báo cáo tài chính hợp nhất cho Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ góp phần vào quá trình hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất nói chung ở các Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - Công ty con ở nước ta hiện nay...

  pdf146p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

 • Ấn bản thứ tư của Cẩm nang "An toàn sinh học phòng xét nghiệm" này được xây dựng dựa trên cơ sở khung đánh giá nguy cơ đã đề cập trong ấn bản thứ ba. Đánh giá nguy cơ kỹ lưỡng, dựa trên bằng chứng và minh bạch sẽ cho phép cân bằng giữa các biện pháp an toàn với nguy cơ thực tế khi làm việc với các tác nhân sinh học trong từng trường hợp cụ thể. Việc này giúp các quốc gia thực thi các chính sách và thực hành về an toàn sinh học và an ninh sinh học khả thi và bền vững về mặt kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh và mức độ ưu tiên của mỗi quốc gia.

  pdf124p bapnuong06 03-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sổ tay gồm 78 câu hỏi và câu trả lời xoay quanh các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân và phòng, chống bạo lực gia đình. Phần cuối cuốn sổ tay là phụ lục toàn văn Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf48p bapnuong06 03-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Quản lý hoạt động giáo dục lao động hướng nghiệp - dạy nghề; Quản lý nhân sự trong nhà trường; Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật ở trường phổ thông; Quản lý tài chính trường phổ thông; Quản lý công tác văn thư hành chính ở trường phổ thông; Tổ chức khoa học lao động quản lý của người hiệu trưởng.

  pdf260p bapnuong06 03-03-2023 2 2   Download

 • Ebook Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Ebook Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Phần 1 (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội và tuyên tuyền trong Nhân dân) gồm các chuyên đề chính sau: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

  pdf69p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Phần 2 (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội và tuyên tuyền trong Nhân dân) gồm các chuyên đề chính sau: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 gồm các nội dung chính sau: Các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tình hình thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2022; Những thành tựu nổi bật sau 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng và tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2022;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p baphap09 24-02-2023 3 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2021 huyện Tây Hòa gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p baphap09 24-02-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1374 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hành chính văn thư
p_strCode=hanhchinhvanthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2