intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ phân tích alpha

Xem 1-20 trên 82 kết quả Hệ phân tích alpha
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: khai thác và vận hành hệ phân tích alpha analysyt với bộ mẫu chuẩn', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p can_loc 24-07-2012 113 8   Download

 • Hệ đo Alpha Analyst tại Bộ Môn Vật Lý Hạt Nhân thuộc Khoa Vật Lý – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM là một thiết bị đo hiện đại do hãng Canberra sản xuất, giúp dễ dàng khảo sát các mẫu phóng xạ alpha, tiết kiệm thời gian mà cho kết quả tốt. Các thao tác của quá trình đo, phân tích và xử lí, với việc đo bằng hệ Alpha Analyst chủ yếu thực hiện trên máy tính qua phần mềm ứng dụng: Genie -2000 Alpha Analysis.

  pdf6p loki1234 24-05-2018 35 0   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày những kết quả ban đầu của việc khai thác và vận hành thành công hệ phân tích Alpha bằng việc tiến hành thí nghiệm đo với bộ mẫu chuẩn (U238- U234- Pu239- Am241), kết quả đạt được của việc tiến hành khảo sát hiệu suất ghi của hệ đo theo khoảng cách là khá phù hợp với những tính toán từ lý thuyết .

  pdf6p phalinh19 22-08-2011 47 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xác định các yếu tố tác động lên sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần vận tải thủy Tân Cảng. Số liệu được thu nhập thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 138 doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sử dụng dịch vụ logistics của Công ty. Số liệu được xử lý bằng phần mền thống kê SPSS16, được đo lường độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s alpha, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan , phân tích hồi quy bội.

  pdf11p 035522894 17-04-2020 118 13   Download

 • Luận văn Sư phạm Vât lí: Tổng quan các phương pháp phân tích 210 Po trong mẫu môi trường bằng hệ phổ kế Alpha nêu lên tổng quan về bức xạ alpha và polonium; giới thiệu hệ đo alpha analys; phương pháp xác định 210 Po trong mẫu nước bằng hệ phổ kế alpha.

  pdf66p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 74 8   Download

 • Từ những đặc điểm về các hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước (NHNN) ở Việt Nam và những mô hình nghiên cứu về chất lượng cán bộ, nhân viên trong ngành ngân hàng ở trong và ngoài nước, bài viết xây dựng mô hình đánh giá chất lượng cán bộ của NHNN. Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, bài viết cũng thực hiện kiểm định và hiệu chỉnh mô hình thông qua: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá, Phân tích nhân tố khẳng định.

  pdf7p blackwidow123 15-06-2018 45 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Bến Tre. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 297 sinh viên. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội.

  pdf9p hanh_tv22 22-03-2019 78 4   Download

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS được biên soạn bởi TS. Nguyễn Thị Phương Giang với các nội dung phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến; làm sạch dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu; phân tích nhân tố Explore factor và kiểm định Cronbach Analysis Alpha; phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng kiểm định trung bình tổng thể; phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng phân tích phương sai; kiểm định phi tham số...

  pdf40p kethamoi10 27-01-2021 61 8   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả các dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao.

  pdf13p viboruto2711 17-05-2019 48 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp. Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ kết quả khảo sát 400 sinh viên của trường.

  pdf10p vimanoban2711 14-04-2021 32 7   Download

 • Bài viết này trình bày hai phương pháp để xác định bề dày của những phôi vật liệu cực mỏng một cách đơn giản, nhanh, chính xác và không tốn kém. Cả hai phương pháp này dựa trên nền tảng của sự mất năng lượng của hạt alpha khi qua phôi vật liệu và sau đó được ghi nhận bằng hệ phổ kế alpha có độ phân giải năng lượng cao.

  pdf5p sansan2 26-05-2018 33 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. HCM. Thông qua việc thu thập thông tin thứ cấp, bảng phỏng vấn được xây dựng dựa trên trên thang đo Likert 5 điểm, sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của thang đo, tiếp đến, phân tích nhân tố khám phá được sử dụng nhằm loại bỏ các nhân tố không ảnh hưởng.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 66 12   Download

 • Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động trực tiếp đến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu được thực hiện với 50 doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần 1 với 250 phiếu được phát ra. Thang đo được kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội qua phần mềm SPSS.

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 52 7   Download

 • WISC-V là một trong các công cụ sử dụng trong đánh giá nhận thức, trí thông minh của trẻ em từ 6 tuổi đến 16 tuổi 11 tháng. Bài viết này trình bày kết quả phân tích một số bằng chứng về độ tin cậy và độ hiệu lực của trắc nghiệm trí thông minh WISC-V trên 176 khách thể là học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf8p koxih_kothogmih5 04-09-2020 61 10   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch ở Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 295 du khách. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả có 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách bao gồm “sự tiện nghi của cơ sở lưu trú”, “phương tiện...

  pdf12p sunshine_7 23-07-2013 360 101   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho Người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 100 học viên là người khuyết tật tại các trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật tại địa bàn. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang do bằng hệ số Cronbach Alpha và mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA)....

  pdf7p coxetuanloc 09-01-2013 223 42   Download

 • Nghiên cứu xây dựng thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích nhân tố để kiểm định và xác định thang đo. Từ đó, nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc động viên nhân viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ gồm có: các quy định và chính sách; quan hệ làm việc; công việc thú vị; phúc lợi xã hội....

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 108 16   Download

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty Cổ phần Vinaconex - VCN tại tỉnh Khánh Hòa. Số liệu của nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 200 nhân viên bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 128 17   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng theo nhóm qua mạng của người tiêu dùng thành phố Nha Trang. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 200 khách hàng bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 134 8   Download

 • An toàn thực phẩm đang là vấn đề mà xã hội rất quan tâm, trong đó thị trường thực phẩm hữu cơ đang phát triển rất mạnh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung. Nghiên cứu đã được thực hiện qua tiến hành điều tra phỏng vấn 372 người tiêu dùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố với mục đích phân tích thực trạng tiêu dùng rau hữu cơ trên địa bàn nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng rau hữu cơ và đưa ra giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ rau hữu cơ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf10p angicungduoc2 02-01-2020 118 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ phân tích alpha
p_strCode=hephantichalpha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2