intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống dẫn truyền trong tim

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hệ thống dẫn truyền trong tim
 • Qua các nguồn tư liệu và kết quả điền dã, hệ thống hóa nhà thờ họa có kiến trúc dân gian truyền thống ở Bắc Ninh, luận văn "Giá trị văn hóa nhà thờ họ ở Bắc Ninh (qua tìm hiểu một số nhà thờ họ tiêu biểu)" đã thống kê, đánh giá những giá trị, phân loại nhà thờ họ ở bắc Ninh; nghiên cứu toàn diện về các mặt kiến trúc, chặm khắc, vật liệu, thực trạng sử dụng và bài trí không gian thờ tự, qua đó tìm hiểu những đặc trưng văn háo truyền thống trong gia đình, dòng họ, làng tộc.

  pdf113p unforgottennight01 11-08-2022 8 0   Download

 • Đề tài "Di tích và lễ hội đền Trầm Lâm tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh" tập trung khai thác các giá trị văn hóa của vật thể đền Trầm Lâm và làm sáng tỏ các giá trị văn hóa phi vật thể lễ hội đền Trầm Lâm; hệ thống truyền thuyết liên quan, nhằm tìm ra, lý giải các giá trị văn hóa lặng động trong sinh hoạt cộng đồng của cư dân vùng biên ải Hà Tĩnh, giáp Lào.

  pdf133p unforgottennight01 11-08-2022 26 1   Download

 • Luận văn "Di tích và lễ hội đền Trầm lân ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh' tập trung khai thác các giá trị văn hóa của vật thể đền Trầm Lâm và làm sáng tỏ các giá trị văn hóa phi vật thể lễ hội đền Trầm Lâm, hệ thống truyền thuyết liên quan, nhằm tìm ra, lý giải các giá trị văn hóa lắng đọng trong sinh hoạt cộng đồng của dân cư vùng biên ải Hà Tĩnh giáp Lào.

  pdf74p unforgottennight01 11-08-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Di tích và lễ hội chùa Keo làng Hành Thiện" tập trung khai thác các giá trị văn hóa vật thể và làm sáng tỏ các giá trị văn hóa phi vật thể cùng hệ thống truyền thuyết liên quan đến lễ hội, nghiên cứu và làm sáng tỏ, đề xuất giải mã các thành tố văn hóa dân gian ẩn tầng trong các nghi thức lễ, hoạt động hội nhằm tìm ra và lý giải các giá trị văn hóa lắng động trong sinh hoạt cộng đồng của cư dân vùng Châu thổ sông Hồng.

  pdf211p bakerboys09 01-08-2022 8 2   Download

 • Bài viết "Kỹ thuật sản xuất nón lá của làng nghề truyền thống thôn La Hà (Quảng Bình)" đi sâu nghiên cứu tìm hiểu, hệ thống hóa và mô phỏng tất cả các công đoạn trong kỹ thuật sản xuất nón lá của làng nghề sản xuất nón truyền thống La Hà như kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, kỹ thuật làm khung - vành, kỹ thuật chằm nón... Với cách tiếp cận về kỹ thuật làm nón một cách cụ thể, nghiên cứu này là nền tảng để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật của các nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 15 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu về thực trạng bảo tồn lễ hội hiện nay ở Nhật Bản thông qua phân tích một số ví dụ như lễ hội Obon, Gion, Daimokute, lễ hội lửa… đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng trong bảo tồn lễ hội như: Tác động của sự phát triển kinh tế đến sự thay đổi lễ hội, vấn đề thiếu thế hệ kế thừa, kinh phí cho bảo tồn và tổ chức lễ hội.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 57 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu các đặc trƣng về nhà cửa truyền thống của người Thái Đen ở xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tìm hiểu những biến đổi về nhà cửa trên nhiều khía cạnh, biến đổi về loại hình, vật liệu, kĩ thuật xây dựng, mặt bằng sinh hoạt, phong tục tập quán và mối quan hệ xã hội của các thành viên trong gia đình; tìm hiểu các yếu tố tác động như môi trường, xã hội, thể chế và chính sách dẫn đến sự biến đổi về nhà cửa của người Thái Đen ở xã Bình Sơn.

  pdf146p bakerboys02 27-04-2022 17 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu những kinh nghiệm truyền thống về cách thức để tồn tại dưới sự ảnh hưởng của thiên tai đã phát triển trong lịch sử. Dựa trên nghiên cứu cảnh quan văn hóa khu vực sông Côn, sông Hà Thanh - thành phố Quy Nhơn - Bình Định, bài báo tìm hiểu về văn hóa ứng xử sông nước trong phòng chống lũ lụt và xây dựng chiến lược thích ứng của người dân khu vực miền Trung và Bình Định trước đây.

  pdf14p vistephenhawking 26-04-2022 27 2   Download

 • Nhằm mục đích tìm giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn trong truyền hình số mặt đất, bài báo này tập trung nghiên cứu kênh truyền sóng vô tuyến trong truyền hình số mặt đất, các ảnh hưởng của kênh truyền lên chất lượng truyền dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cấu trúc, chức năng, các mối quan hệ và một số nghi lễ trong gia đình truyền thống của người Dao Quần Trắng; chỉ ra sự biến đổi của gia đình trên các phương diện chính là cấu trúc, chức năng, mối quan hệ gia đình và các phong tục, nghi lễ có liên quan đến chu kỳ đời người; phân tích và đánh giá những biến đổi của gia đình người Dao Quần Trắng từ Đổi mới đến nay; lý giải những nguyên nhân của sự biến đổi và chỉ ra xu hướng biến đổi của gia đình người Dao Quần Trắng hiện nay.

  pdf136p badbuddy09 05-04-2022 17 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm ra các luận cứ khoa học và thực tiễn, so sánh với các qui định cấp dưỡng của các nước khác trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chế độ cấp dưỡng ở nước ta hiện nay. Từ đó chỉ ra một số giải pháp cho việc hoàn thiện các qui định pháp luật về cấp dưỡng nói riêng và hệ thống pháp luật nước ta nói chung nhằm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

  pdf116p badbuddy04 11-02-2022 15 2   Download

 • Công trình đã tìm hiểu và ứng dụng được phần mềm AMESIM trong mô phỏng và nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy đào một gầu truyền động thủy lực kiểu gầu nghịch. Các kết quả nghiên cứu thu được có thể phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

  pdf8p vicolinzheng 13-12-2021 43 1   Download

 • Qua việc tìm hiểu đề tài, luận văn sẽ chỉ ra một cách có hệ thống các dạng thức biểu hiện và vai trò của yếu tố tự sự trong kho tàng dân ca sinh hoạt của người Tày. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p closefriend08 27-11-2021 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu ba truyện Nôm của Nguyễn Đình Chiểu để có được cái nhìn hệ thống, toàn diện về thể loại này trong sự nghiệp sáng tác của ông. Đồng thời thấy được những đặc điểm khác biệt trong truyện Nôm của Đồ Chiểu so với các tác gia trung đại khác. Qua đó, góp thêm một góc nhìn mới về thể loại truyện Nôm – một thể loại độc đáo của văn học dân tộc.

  pdf125p closefriend10 22-11-2021 19 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ được mối liên hệ giữa văn hoá dân gian, văn hoá truyền thống góp phần tìm biểu giá trị của thơ Tố Hữu không những trong những giai đoạn lịch sử vừa qua, góp phần giải thích về vị trí thơ Tố Hữu trong lịch sử văn học Việt Nam nói chung và lịch sử thơ ca cách mạng nói riêng.

  pdf108p closefriend09 16-11-2021 30 3   Download

 • Bài viết cho thấy Trung Hoa là một trong những đất nước vẫn giữ được vị truyền thống của món ăn mà họ đã xây dựng, tích lũy và phát triển trong một khoảng thời gian rất dài. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có sự thú vị khác nhau dựa trên các món truyền thống và điều đó được thể hiện qua “Bát đại thái hệ” của Trung Hoa. Những tư tưởng, triết lý đã được thể hiện rõ trong văn hóa tinh thần người Trung Hoa ở khía cạnh ẩm thực.

  pdf6p vilarrypage 13-11-2021 52 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu và trình bày tổng quan về tộc người Cao Lan tại địa bàn xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; trình bày một cách hệ thống những nghi thức hôn nhân truyền thống (từ năm 1986 trở về trước) của người Cao Lan xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; trên cơ sở nghiên cứu nghi lễ hôn nhân truyền thống của người Cao Lan, tác giả tìm hiểu những biến đổi trong hôn nhân giai đoạn hiện nay, chỉ ra đặc điểm, những nguyên nhân của sự biến đổi và bước đầu nhận định xu hướng biến đổi hôn nhân trong giai đoạn tiếp theo.

  pdf121p closefriend08 10-11-2021 13 1   Download

 • Đề tài khảo sát, thống kê, mô tả một cách có hệ thống truyện kể dân gian Tày ở Ba Bể, Bắc Kạn. Chỉ ra một số đặc điểm cơ bản về nội dung phản ánh và hình thức thể hiện của truyện kể dân gian Tày ở Ba Bể, Bắc Kạn; bước đầu đặt nó trong sự lí giải với mối quan hệ tộc người. Tìm ra mối quan hệ giữa truyện kể dân gian Tày ở Ba Bể, Bắc Kạn với đời sống văn hóa dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p legendoffei 07-08-2021 23 1   Download

 • Nội dung chính của luận văn là khảo cứu các truyền thuyết ở Kiến Thụy, Hải Phòng để thấy được giá trị nội dung và nghệ thuật của thể loại văn học độc đáo này. Tìm hiểu lễ hội dân gian, mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội dân gian ở Kiến Thụy, Hải Phòng để thấy vai trò của nó trong đời sống tâm linh người dân địa phương nói riêng, cộng đồng người Việt nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p legendoffei 07-08-2021 36 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đi sâu tìm hiểu hệ thống hình ảnh con người Hà Nội trong truyện ngắn Nguyễn Khải thời kỳ đổi mới. Qua đó khẳng định những đóng góp của Nguyễn Khải cho văn học Việt Nam hiện đại nói chung và văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới nói riêng. Luận văn cũng góp phần làm nổi bật vị trí, tài năng của “một trong những nhà văn dẫn đầu của thời đại”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p legendoffei 07-08-2021 18 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống dẫn truyền trong tim
p_strCode=hethongdantruyentrongtim

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2