intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện trạng nguồn nước

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hiện trạng nguồn nước
 • Bài viết Một số vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở nước ta trong thời đại công nghiệp 4.0 trình bày thực trạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở nước ta trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Định hướng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới, thời đại công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 0 0   Download

 • Bì viết Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học - kinh nghiệm ở các nước và bài học cho Việt Nam đề cập đến một số nội dung cơ bản về tự chủ tài chính của các trường đại học. Đồng thời, nêu lên thực trạng về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học hỏi kinh nghiệm về tự chủ tài chính trong các trường đại học ở một số quốc gia.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: 30 năm - một chặng đường cho thấy một cái nhìn khái quát về thực trạng tình hình thu hút và thực hiện vốn FDI tại Việt Nam từ năm 1988 đến nay qua những khía cạnh cơ bản trong việc thu hút FDI theo quy mô vốn đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo địa phương và theo khu vực địa lý. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá tác động của nguồn vốn FDI đến nền kinh tế Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ các nước ASEAN vào Việt Nam được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp ASEAN vào Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm vừa qua ASEAN luôn là quốc gia đi đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam về cả vốn đăng ký, vốn thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư đa dạng, song kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm lực vốn có của khu vực.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Đánh giá hiện trạng phân bố và sự biến động theo mùa mức độ ô nhiễm PM2.5 tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, Việt Nam được nghiên cứu với mục tiêu mô phỏng hiện trạng nồng độ PM2.5 bằng mô hình WRF/CMAQ kết hợp cho vùng TGLX, cùng với đó đưa ra những phân tích, đánh giá sự phân bố nồng độ PM2.5 cả không gian và thời gian, cũng như làm rõ được mối liên hệ nồng độ với các yếu tố khí tượng, tiền chất phát thải chính cho giai đoạn hiện trạng tháng 03/2018 (mùa khô) và tháng 05/2018 (mùa mưa).

  pdf21p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Các động thái trung hòa nguồn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam hiện nay trình bày thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công nghiệp Việt Nam hiện nay; Giải pháp trung hòa hóa nguồn đầu tư nước ngoài dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam

  pdf12p vigeneralmotors 13-07-2022 5 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay. Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị dịch vụ; quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp dịch vụ; quản trị cầu dịch vụ;...

  pdf169p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Hương và đề xuất các giải pháp khai thác nguồn nước trên quan điểm phát triển bền vững" được thực hiện với mục tiêu đánh giá tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Hương, trên cơ sở hiện trạng sử dụng nước, những thuận lợi và khó khăn để đề xuất những giải pháp khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước.

  pdf8p ngoccthanh 29-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng trình bày kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng. Kết quả đã cho thấy, chất lượng nước sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là các thông số pH, COD, NH4 + , T-N, T-P đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

  pdf6p vianapatricia 22-06-2022 17 2   Download

 • Bài viết Giáo dục lý tưởng cho sinh viên sư phạm trình bày các nội dung chính sau: Lý tưởng và đặc trưng của lý tưởng; Vai trò của giáo dục lý tưởng đối với nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm; Thực trạng việc giáo dục lý tưởng trong các cơ sở đào tạo giáo viên ở nước ta hiện nay; Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng trong các cơ sở đào tạo giáo viên ở nước ta hiện nay.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 13 1   Download

 • Mục đích của luận văn "Quản lý Nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông" là nghiên cứu lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với huyện Krông Nô, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

  pdf120p hoababytrang2510 04-06-2022 8 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông" được thực hiện nhằm làm rõ thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn từ 2017 - 2020, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p charaznable 06-06-2022 47 2   Download

 • Bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt trên mạng Internet là bản đồ môi trường thể hiện hiện trạng môi trường nước tại một thời điểm cụ thể và được xuất bản trên mạng Internet, có khả năng cập nhật tức thời dung lượng thông tin lớn và đáp ứng được đa dạng các đối tượng người sử dụng. Bài viết đề xuất nội dung, phương pháp thể hiện, quy trình thành lập bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt trên mạng Internet bằng công nghệ mã nguồn mở Geoserver.

  pdf4p viirenerosenfeld 26-05-2022 11 1   Download

 • Bài thu hoạch có nội dung trình bày về: khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguồn tài nguyên trí lực trong thực tiễn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; vai trò, thực trạng nguồn tài nguyên trí lực trong thực tiễn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức của tỉnh Quảng Trị hiện nay;...

  doc21p ngtfacebook 26-05-2022 56 8   Download

 • Thái Nguyên, một trong các tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên nước phong phú và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện trạng và chất lượng nước toàn tỉnh, trên các dòng chính và phụ lưu sông đang có dấu hiệu bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ gia tăng và cần có biện pháp xử lý phù hợp.

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong đào tạo du lịch thông qua E-Learning" tập trung vào phân tích bối cảnh hội nhập tác động tới nguồn nhân lực du lịch, đồng thời nêu lên thực trạng đào tạo nguồn nhân lực nước ta hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Một trong những nội dung chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai là quản lý tài chính vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu ngân sách của đất nước, là yếu tố quan trọng điều tiết các nguồn lợi từ đất đai nhằm đóng góp vào nguồn thu ngân sách, phục vụ cho các hoạt động của Nhà nước và lợi ích của toàn xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tiền thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất hiện nay và đưa ra các khuyến nghị liên quan.

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 24 4   Download

 • Đánh giá hiện trạng tài nguyên đất và nước là yêu cầu tiên quyết hỗ trợ công tác quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên này. Theo yêu cầu đó, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình SWAT để mô phỏng lưu lượng dòng chảy phục vụ công tác đánh giá tài nguyên nước mặt. Nghiên cứu được tiến hành tại lưu vực sông Ba phần tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 1980–2011.

  pdf10p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiện trạng chất lượng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí thông qua các chỉ tiêu chất lượng nguồn nước đầu vào – đầu ra, hệ thống công nghệ xử lý và quản lý chất lượng. Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả cấp nước đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

  pdf94p bakerboys02 27-04-2022 24 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu các hoạt động và các nguồn thải chính trong khu vực nghiên cứu, có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ tỉnh Thái Bình; đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước biển ven bờ tỉnh Thái Bình; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ tỉnh Thái Bình.

  pdf88p bakerboys02 27-04-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiện trạng nguồn nước
p_strCode=hientrangnguonnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2