intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức đối tác công - tư

Xem 1-20 trên 876 kết quả Hình thức đối tác công - tư
 • Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu làm rõ nội dung quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ; phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với dự án hình thức đối tác công tư đường bộ và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dự án hình thức đối tác công tư đường bộ Việt Nam

  pdf0p quangdaithuan78 15-01-2017 84 23   Download

 • Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu làm rõ nội dung quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ; phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với dự án hình thức đối tác công tư đường bộ và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dự án hình thức đối tác công tư đường bộ Việt Nam

  pdf0p quangdaithuan78 15-01-2017 46 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, luận án nghiên cứu việc ứng dụng hình thức đối tác công tư trong quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng quản lý công trình giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với các giai đoạn phát triển trong tương lai.

  pdf218p change01 06-05-2016 121 40   Download

 • Mục đích của luận án: nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển KCHT GTĐB theo hình thức PPP ở Việt Nam, một trong những nước đang phát triển trên thế giới và đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện hình thức PPP, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án PPP trong lĩnh vực KCHT GTĐB.

  pdf201p phongtitriet000 08-08-2019 7 1   Download

 • Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

  pdf36p thongtucp 03-11-2017 12 1   Download

 • Thông tư số 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương.

  pdf12p bachma47 15-12-2017 18 1   Download

 • Nghiên cứu này thực hiện trên cơ sở tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và thực hiện dự án PPP kết hợp với lý luận chung về kiểm toán hoạt động nhằm mục đích đề xuất hướng dẫn đánh giá rủi ro và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán hoạt động đối với dự án PPP.

  pdf9p vidoraemi2711 17-06-2019 20 1   Download

 • Thông tư 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính

  doc3p kieuvinha321 11-09-2018 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 368 107   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 44 6   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 39 5   Download

 • Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf9p cuonghuyen0628 13-11-2015 35 4   Download

 • Quyết định số 1191/QĐ-BXD công bố định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 13 0   Download

 • Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ban hành về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.

  pdf41p nguyenvantoan9096 23-08-2018 10 0   Download

 • Thông tư số: 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;...

  pdf31p bienbuondiuem 13-05-2016 44 4   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu hình thức hợp tác công – tư (PPP) trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương dựa trên cơ sở các căn cứ khoa học và thông qua đánh giá tác động của hình thức này đối với kinh tế - xã hội xác định những thuận lợi, những mặt còn hạn chế từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  pdf116p anhinhduyet000 01-07-2019 31 4   Download

 • Cứu cánh được cho là hiệu quả nhất hiện nay chính là áp dụng hình thức "đối tác công tư" vào các dự án năng lượng tái tạo – mà hai đối tác này ở Việt Nam hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Với những khó khăn từ việc quản lý và bù lỗ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thời gian qua bắt nguồn từ cơ chế quốc doanh không còn phù hợp đã đặt ra bài toán nan giải cho ngành năng lượng Việt Nam. Thêm vào đó, những dự án hàng tỷ USD...

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 83 25   Download

 • Thông tư số: 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

  pdf11p codon_09 29-03-2016 38 1   Download

 • Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

  pdf3p thongtucp 03-11-2017 24 1   Download

 • Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

  pdf11p namtien37 15-03-2018 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức đối tác công - tư
p_strCode=hinhthucdoitaccongtu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản