Hỗ trợ gạo cứu đói

Xem 1-20 trên 75 kết quả Hỗ trợ gạo cứu đói
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO VÀ GIÁP HẠT NĂM 2011DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

  pdf2p kt1987 28-01-2011 140 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ GIÁP HẠT NĂM 2013 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p mualan_mualan 03-04-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 17 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO VÀ GIÁP HẠT NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 31 2   Download

 • Quyết định số 848/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh đắk lắk.

  pdf4p conduongmauxanh1234 21-03-2014 12 1   Download

 • Quyết định 698/QĐ-TTg năm 2013 về hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p buitubt 05-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định số 847/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia lai, Cao Bằng.

  pdf4p conduongmauxanh1234 21-03-2014 15 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH LẠNG SƠN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 591/LĐTBXHBTXH ngày 28 tháng 02 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3026/BTCNSNN ngày 8 tháng 3 năm 2013,

  pdf1p luatsuminhtri 19-06-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục D...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 35 2   Download

 • Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 47 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI NHÂN DÂN BỊ THIỆT HẠI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p c2vang 28-09-2011 31 4   Download

 • Quyết định 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ, bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 213 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p meocontreocay 30-05-2011 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH SƠN LA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p tinhkhiet2012 03-03-2012 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG ĐỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO VÀ GIÁP HẠT NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 46 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI NHÂN DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG TRONG ĐỢT MƯA LŨ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p voigiay 10-11-2011 37 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p kuckucucu 16-05-2012 21 1   Download

 • Quyết định 1458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 6

  doc2p nguyendung 13-08-2009 243 6   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 579/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH BẮC KẠN, THÁI BÌNH, THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p cucaibanhchung 28-05-2010 104 6   Download

Đồng bộ tài khoản