intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoá sinh đại cương

Xem 1-20 trên 1530 kết quả Hoá sinh đại cương
 • Bài giảng Vi sinh vật đại cương: Chương 4 Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến vi sinh vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ảnh hưởng của các nhân tố vật lý; ảnh hưởng của các nhân tố hóa học; ảnh hưởng của các yếu tố sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tomjerry010 14-06-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức cơ bản về tiếng Việt. Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ quy định trong chương trình đào tạo dõi với ngành học, trình độ đào tạo. Giáo trình gồm 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1 Đại cương về ngôn ngữ và tiếng Việt; Chương 2 Ngữ âm tiếng Việt; Chương 3 Từ vựng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p runordie1 10-05-2022 21 0   Download

 • Bài giảng Hóa sinh: Chuyển hóa năng lượng sinh học - DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được những khái niệm về phản ứng oxy hóa khử, sự phosphoryl hóa và sự khử phosphoryl, đặc biệt là vai trò của các liên kết phosphat giàu năng lượng và hệ thống ADP - ATP; phân tích được bản chất và quá trình chuyển biến của sự hô hấp tế bào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt57p andromedashun 18-05-2022 11 4   Download

 • Bài giảng Hóa học Porphyrin và Hemoglobin - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: Phân loại được Cromoprotein; mô tả cấu tạo của HEM (vẽ hình), cấu tạo của GLOBIN; phân tích sự kết hợp của HEM và GLOBIN; nêu được 5 tính chất của Hemoglobin và các ứng dụng; trình bày được vai trò của Hemoglobin trong việc vận chuyển các khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt49p andromedashun 18-05-2022 11 4   Download

 • Bài giảng Khái niệm chuyển hóa các chất - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được những khái niệm về chuyển hóa các chất và chuyển hóa trung gian, quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa; phân tích được phản ứng song biến hay phản ứng liên hợp; trình bày được 3 giai đoạn và một số đặc điểm của chuyển hóa trung gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p andromedashun 18-05-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Các dạng Lipid huyết tương - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được 5 thành phần lipid cơ bản trong máu và vai trò của chúng; phân tích giá trị bình thường, biến thiên sinh lý và thay đổi bệnh lý của mỗi loại Lipid và Lipoprotein; liệt kê được các yếu tố nguy cơ xơ mỡ động mạch: 3 và 6 phụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p andromedashun 18-05-2022 8 3   Download

 • Bài giảng Chuyển hóa Lipid - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được sự hấp thu, tiêu hóa Lipid và các yếu tố ảnh hưởng; trình bày được quá trình oxi hóa acid béo bão hòa có số C chẵn và acid béo không bão hòa có 1 liên kết đôi; trình bày được sự tạo thành các thể ceton và sự oxi hóa chúng trong tế bào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt106p andromedashun 18-05-2022 9 3   Download

 • Bài giảng Hóa sinh: Chuyển hóa Acid nucleic - DS. Nguyễn Văn Ảnh. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: sơ đồ tổng quát quá trình thoái hóa acid nucleic; thoái hóa baz PURIN; tổng hợp purin và purin nucleotid; tổng hợp pyrimidin và pyrimidin nucleotid; tổng hợp ADN; tổng hợp ARN;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt39p andromedashun 18-05-2022 8 3   Download

 • Bài giảng Hóa sinh: Sinh tổng hợp protein - DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: nắm được khái niệm luận thuyết trung tâm; nêu được đặc điểm, cấu tạo tính chất của protein và gen; kể tên được các yếu tố tham gia quá trình sinh tổng hợp protein; nêu được cơ chế sinh tổng hợp protein;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt55p andromedashun 18-05-2022 8 3   Download

 • Bài giảng Đại cương về hóa sinh - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: kể tên được 4 nguyên tố cơ bản của cơ thể sống; nêu được vai trò của sinh nguyên tố và sinh phân tử trong cơ thể; nêu được 4 đặc điểm của cơ thể sống; trình bày được vai trò của hóa sinh học trong y học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p andromedashun 18-05-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Hóa sinh: Xúc tác sinh học - DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được những đặc điểm chung của enzyme, vitamin và hormon; trình bày được danh pháp, phân loại và những đặc điểm cấu trúc chung của enzym; giải thích được có chế xúc tác chung của enzyme và trình bày được khái niệm về động học của enzyme;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt88p andromedashun 18-05-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Cấu tạo và tính chất của Lipid - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: nêu được tính chất của Lipid; nêu được đặc điểm chung của Lipid; phân biệt được các loại Lipid về thành phần hóa học và chức năng; phân tích được đặc điểm cấu tạo, phân loại acid béo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt38p andromedashun 18-05-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Chuyển hóa Protid - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: kể tên được một số axit amin cần thiết và không cần thiết; trình bày được quá trình khử amin oxi hóa và quá trình trao đổi amin, sự liên quan giữa 2 quá trình này; nêu được các sản phẩm thoái hóa cuối cùng của 3 nhóm amin, carboxyl và hydrocarbon;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt60p andromedashun 18-05-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: phân tích được các giai đoạn tổng hợp Hb; phân tích được quá trình thoái hóa Hb ở lách, gan, ruột; kể tên các loại Bilirubin và nồng độ bình thường; mô tả chu trình ruột - gan trong chuyển hóa Hb;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt47p andromedashun 18-05-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Liên quan và điều hòa chuyển hóa cung cấp cho học viên những kiến thức về liên quan chuyển hóa các chất ở nhiều mức độ khác nhau: phân tử, tế bào và cơ thể; điều hòa chuyển hóa theo nhu cầu cơ thể ở nhiều mức độ khác nhau: phân tử, tế bào và cơ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt19p andromedashun 18-05-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Chuyển hóa calci, phosphore và xương - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: liệt kê được các dạng của Calci và Phosphore trong cơ thể; mô tả nhập - xuất Calci và phosphore trong cơ chế cân bằng Calci và Phosphore; trình bày được sự hấp thu của Calci, Phosphore và liệt kê được 7 yếu tố ảnh hưởng lên sự hấp thu của Calci ở ruột;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt43p andromedashun 18-05-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Sự trao đổi nước và các chất vô cơ - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: nêu được vai trò của muối và nước trong cơ thể; nêu nhu cầu muối nước trong cơ thể; trình bày quá trình hấp thu và bài xuất muối và nước trong cơ thể; mô tả sơ đồ sự phân bố, vận chuyển muối và nước trong cơ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p andromedashun 18-05-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Hóa sinh hệ thống gan mật - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được thành phần hóa học của nhu mô gan; nêu được 7 chức năng hóa sinh gan và các xét nghiệm tương ứng; phân tích 4 hợp chất chính về xét nghiệm trong các bệnh gan mật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt47p andromedashun 18-05-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Hóa sinh máu - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: liệt kê được các chức năng của máu; nêu các tính chất lý hóa của máu; trình bày khái niệm về pH và hệ thống đệm của máu; nêu rõ 3 thành phần hóa học chính của máu; giải thích được mối liên quan bệnh lý của các cơ quan với nồng độ các chất trong máu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt36p andromedashun 18-05-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Hóa sinh các dịch cơ thể - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: liệt kê được 12 loại dịch có trong cơ thể người; trình bày đặc điểm, tính chất, thành phần hóa học của mỗi loại dịch; phân tích và biện luận các trường hợp bệnh lý liên quan đến sự thay đổi các loại dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p andromedashun 18-05-2022 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoá sinh đại cương
p_strCode=hoasinhdaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2