intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động kinh doanh nội bộ

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hoạt động kinh doanh nội bộ
 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hayatogokudera 18-07-2022 19 2   Download

 • Bài viết Hình thành hoạt động kinh doanh du lịch ở Nam Bộ - thời đầu Pháp thuộc trình bày các nội dung về cơ quan quản lý du lịch về mặt nhà nước; Tiêu chuẩn quốc tế của khách sạn. Tính đến nay, ngành du lịch Việt Nam đã được 130 năm. Không phải là vô ích khi lần dở các tài liệu xưa để thấy được di sản của một thời kỳ.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp được biên soạn thành 5 chương với nội dung chính như sau: Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần ư giáo trình.

  pdf70p dongcoxanh25 12-07-2022 12 5   Download

 • Mục tiêu của luận án "Tác động của kiệu quả hoạt động kinh doanh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp phi tổ chức niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam" là nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét mức độ ảnh hưởng của các thành phần của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp phi tổ chức niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam; Từ đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị về kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp phi tổ chức niêm yết.

  pdf210p hoamaudon2510 16-06-2022 18 4   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI vào LVNN ở Hà Nội nhằm xác định cụ thể mức độ tác động của từng yếu tố. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát 93 cán bộ quản lý thuộc 22 doanh nghiệp FDI nông nghiệp đang hoạt động ở Hà Nội để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu.

  pdf8p vipatriciawoertz 30-05-2022 16 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu tổng quát về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty TNHH MTV Gió Lốc với ngành nghề kinh doanh đặc biệt nhà hàng chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống, nước giải khát. Sau khi tìm hiểu tổng quát tác giả đi sâu nghiên cứu kiểm soát nội bộ hoạt động mua hàng, tồn trữ và thanh toán tại đơn vị.

  pdf62p badbuddy10 02-04-2022 25 5   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 27 1   Download

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về vận tải ô tô (Nghề Khai thác vận tải đường bộ - Trình độ Trung cấp) nghiên cứu các kiến thức cơ bản về về công tác tổ chức quản lý, kiểm tra thanh tra của các tổ chức cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

  pdf54p cucngoainhan8 14-03-2022 15 2   Download

 • Để phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập môn học Quản lý và tổ chức sản xuất trình độ Cao đẳng, Trung cấp, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất. Giáo trình được biên soạn theo nội dung cơ bản nhất phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Giáo trình dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh – sinh viên nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf42p cucngoainhan8 15-03-2022 19 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm những mục đích sau: Hệ thống hoá những quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, điều hành HTX; tìm hiểu so sánh công tác quản lý, điều hành nội bộ HTX trước và sau khi Luật HTX năm 2003 ra đời; so sánh hoạt động quản lý, điều hành HTX với một số loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf83p badbuddy08 16-03-2022 17 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp lý điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanhh của CTCK trong mối tương quan với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NĐT. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sẽ chỉ ra những vấn đề pháp lý chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện, đồng thời, đánh giá thực trạng và những vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về CTCK nói riêng, TTCK nói chung, góp phần củng cố, cải thiện tính minh bạch, ổn định của thị trường và lợi ích của các bên khi tham.

  pdf103p badbuddy07 11-03-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng văn hóa doanh nghiệp; các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; văn hóa trong các hoạt động kinh doanh; vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp; một số khía cạnh văn hóa cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p chenlinong_0310 23-02-2022 21 6   Download

 • Trong cuốn sách "100 tình huống hội thoại tiếng Anh trong hội nghị doanh thương", ngoài các bài hội thoại, các kiến thức kinh doanh và các hoạt động thương mại cũng được lồng ghép vào sát với tình huống thực tế,và được bố trí lũy tiến từ đơn giản đến phức tạp. Đây là một tài liệu học tập và tham khảo hữu ích dành cho các doanh nhân hiện đang nơi chốn thương trường và các cá nhân chuẩn bị tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf219p cucngoainhan6 07-02-2022 21 2   Download

 • Nghiên cứu đã tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu: (i) Tổng hợp những lý luận cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng tại các NHTM hiện nay, nghiên cứu đã trình bày rõ những khái niệm, đặc điểm, phân loại, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; các chỉ tiêu đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng cũng như các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng; (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của Agribank Tân Thạnh trong giai đoạn 2018 - 2019, các nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như các hạn chế còn tồn tại tại Agribank Tân Thạnh;...

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 22 2   Download

 • Mục tiêu của môn học là giúp các bạn có thể trình bày được những nội dung cơ bản của các quy chế, chế độ, chính sách về quản lý sản xuất, bảo quản, lưu thông sử dụng thuốc nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Vận dụng được những kiến thức đã học vào trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

  pdf219p hoathachthao090 10-02-2022 26 3   Download

 • Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Với Bộ luật này, Tòa án nhân dân tối cao kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy và thực hiện công cuộc cải cách tư pháp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận công lý; hình thành tố tụng mang tính bình đẳng, minh bạch, trong đó mấu chốt là đảm bảo các tranh chấp về dân sự nói chung và tranh chấp kinh doanh thương mại nói riêng được thụ lý nhanh chóng và giải quyết kịp thời. Bài viết này trình bày ột số nét mới chính của BLTTDS 2015 liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p cucngoainhan7 08-02-2022 11 2   Download

 • Trình tự, thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp được trải qua các bước như sau: Nộp và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Mở thủ tục phá sản; Hội nghị chủ nợ; Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; Tuyên bố doanh nghiệp phá sản; Thi hành quyết định tuyên bố phá sản của tòa án. Tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p cucngoainhan7 08-02-2022 16 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản quy định chi tiết nội dung khuyến mại của Luật này; đánh giá những thành tựu đã đạt được, những điểm còn tồn tại và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về khuyến mại để góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời giúp cho hoạt động khuyến mại diễn ra ổn định và trật tự hơn.

  pdf85p badbuddy02 24-01-2022 20 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về HĐUTMBHH cũng như vai trò và ý nghĩa của UTMBHH đối với hoạt động kinh doanh và sự vận động, phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p badbuddy02 24-01-2022 8 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scored Card- BSC) tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTU) dựa trên bốn khía cạnh cốt lõi là Tài chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ; Đào tạo và phát triển, với các trọng số và các yếu tố cấu thành.

  pdf16p vielonmusk 21-01-2022 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động kinh doanh nội bộ
p_strCode=hoatdongkinhdoanhnoibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2