Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • Công văn 1551/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp và việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

  pdf2p myngoc 13-08-2009 84 7   Download

 • Thông tư số 21-TC/TCT về việc hướng dẫn về Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawbds8 22-11-2009 57 2   Download

 • Trình tự thực hiện: + Ở cấp xã : Căn cứ vào thực tế thiệt hại, biên bản xác nhận đánh giá khi thiên tai, địch hoạ, sâu bệnh... xảy ra và biên bản thăm đồng; căn cứ vào thực tế đời sống các đối tượng chính sách thuộc diện được xét giảm, miễn thuế; cơ quan thuế và Hội đồng tư vấn xã, phường giúp Uỷ ban nhân dân đề nghị xin giảm miễn thuế của xã, lập danh sách các hộ về diện tích, mức độ (năng suất thiệt hại,...

  doc2p phihung 25-08-2009 147 15   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo,...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 47 15   Download

 • Hiện nay, tổng cục thuế đã ban hành quy trình miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp số 137 TCT/ QD / NV7 ngày 21/8/2001 cho các đối tượng chính sách xã hội như sau: Căn cứ vào đơn đề nghị miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nộp thuế thuộc đối tượng chính sách xã hội.

  pdf7p caott9 20-07-2011 72 15   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 1762/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2010. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p cucaibanhchung 01-06-2010 87 7   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------Số: 23/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf2p cucaibanhchung 01-06-2010 106 4   Download

Đồng bộ tài khoản