Http protocol

Xem 1-20 trên 96 kết quả Http protocol
 • Trong các bài trước chúng ta đã biết cách tạo User Profile và check mail từ Exchange Server với tùy chọn này nghĩa là bạn đang check mail bằng giao thức MAPI mà chỉ có khi cài Exchange mới có thể vận hành được. Bằng chứng là ta không thể check mail được từ Exchange bằng các giao thức như IMAP, POP3, HTTP... vì mặc định sau khi cài đặt Exchange các giao thức này đã bị Disable. Vậy điểm khác biệt của các giao thức này là như thế nào?: - Với giao thức MAPI khi User check mail...

  pdf19p thanhtung_hk 05-11-2010 123 59   Download

 • Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách duy trì một kết nối mã hóa giữa máy tính của bạn và các website truy cập. Khi duyệt web, hãy tự bảo vệ bản thân bạn bằng cách sử dụng HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) bất cứ lúc nào có thể. HTTPS sẽ mã hóa kết nối giữa máy tính và các website mà bạn truy cập. Mặc dù HTTPS không bảo đảm rằng một website nào đó là an toàn nhưng nó có thể ngăn chặn kẻ xấu tấn công mạng và tăng quyền truy...

  pdf3p kmkmkmkmkm 07-09-2012 47 11   Download

 • While the basics of HTTP are elegantly simple, the protocol's advanced features are notoriously confusing, because they knit together complex technologies and terminology from many disciplines. This book clearly explains HTTP and these interrelated core technologies, in twenty-one logically organized chapters, backed up by hundreds of detailed illustrations and examples, and convenient reference appendices. HTTP: The Definitive Guide explains everything people need to use HTTP efficiently -- including the "black arts" and "tricks of the trade" -- in a concise and readable manner....

  pdf658p hoa_can 29-01-2013 28 9   Download

 • Add transmission information to URL. There is a limitation in the length of the transmission character string. Example: http://localhost:8080/examples/hello? NAME=Billy POST There is not a limitation in the length of the transmission character string. It is possible to transmit only by tag.It has the execution environment such as Web containers

  ppt45p nguyenvanhabk1 04-09-2012 55 6   Download

 • The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is a protocol used mainly to access data on the World Wide Web. HTTP functions like a combination of FTP and SMTP. This chapter provides knowledge of Hypertext Transfer Protocol (HTTP): HTTP transaction, request message, response message, header, examples, some other features.

  ppt25p tangtuy09 26-04-2016 16 2   Download

 • The World Wide Web (WWW) is a repository of information linked together from points all over the world. The WWW has a unique combination of flexibility, portability, and user-friendly features that distinguish it from other services provided by the Internet. The WWW project was initiated by CERN (European Laboratory for Particle Physics) to create a system to handle distributed resources necessary for scientific research. In this chapter we first discuss issues related to the Web. We then discuss a protocol, HTTP, that is used to retrieve information from the Web.`

  ppt36p nhanmotchut_5 03-11-2016 16 1   Download

 • Intranet (mạng nội bộ): Một mạng kết nối các công ty hay tổ chức với nhau mà dựa trên các giao thức TCP/IP. Một mạng Intranet có thể truy nhập tCác mạng Intranet là sự lựa chon ít tốn kem hơn cho các mạng tư nhân, và là một dạng của VPN (Mạng riêng ảo). Bất kỳ giao thức Internet được biết đến có thể được tìm thấy trong mạng nội bộ, như HTTP (dịch vụ web), SMTP (e-mail), và FTP (File Transfer Protocol)....

  doc39p bibi1234 18-06-2011 471 168   Download

 • Trong bài chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ở mức khái quát cao về ISA Server 2006 HTTP Filter. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách dùng HTTP Filter để bảo vệ mạng nội bộ trước một số kiểu tấn công trong môi trường Webserver Publishing, cách ngăn chặn người dùng sử dụng giao thức Universal Firewall Bypass protocol (HTTP) tạo đường vòng cho tường lửa.

  pdf12p nhan4321 26-10-2009 268 149   Download

 • Bài viết này là một cái nhìn tổng quan về ISA Server 2006 HTTP Filter và cách dùng HTTP Filter để bảo vệ mạng nội bộ của bạn. Trong bài chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ở mức khái quát cao về ISA Server 2006 HTTP Filter. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách dùng HTTP Filter để bảo vệ mạng nội bộ trước một số kiểu tấn công trong môi trường Webserver Publishing, cách ngăn chặn người dùng sử dụng giao thức Universal Firewall Bypass protocol (HTTP) tạo đường vòng cho tường lửa.

  pdf11p vinhlactran 08-01-2010 264 113   Download

 • Ứng dụng Web đã rất thành công, giúp cho nhiều người có thể truy cập Internet đến nỗi Web được hiểu đồng nghĩa với Internet! Có thể hiểu Web như là một tập các client và server hợp tác với nhau và cùng nói chung một ngôn ngữ: HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Đa phần người dùng tiếp xúc với Web thông qua chương trình client có giao diện đồ họa, hay còn gọi là trình duyệt Web (Web browser).

  pdf10p kupload1 09-03-2011 196 70   Download

 • Trong hệ thống mail thông thường, để kết nối tới mail server ta phải sử dụng các chương trình mail client như Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Outlook, Eudora… Microsoft Exchange Server là một trong những Mail Server hỗ trợ đầy đủ các protocol kết nối như: SMTP,ESMTP, MAPI(RPC), POP, IMAP, HTTP.

  doc17p kientx055 24-12-2009 153 69   Download

 • The possibility of voice communications traveling over the Internet, rather than the PSTN, first became a reality in February 1995 when Vocaltec, Inc. introduced Web ProForum Tutorials http://www.iec.org Copyright © The International Engineering Consortium 2/16 its Internet Phone software. Designed to run on a 486/33-MHz (or higher) personal computer (PC) equipped with a sound card, speakers, microphone, and modem (see Figure 1), the software compresses the voice signal and translates it into IP packets for transmission over the Internet.

  pdf16p thuyvan 12-08-2009 169 61   Download

 • Các khái niệm cơ bản  khác • Giao thức (protocol): cách  thức giao tiếp với nhau – Tương tự với ngôn ngữ, ám  hiệu,... – Ví dụ các giao thức thuộc TCP/ IP:  • SMTP (Simple Mail Transfer  Protocol) • POP3 (Post Office Protocol v.3) • HTTP (HyperText Transfer Protocol)

  pdf12p magiethitham 25-04-2011 288 45   Download

 • Provide network services to end user applications. Describe how the TCP/IP Application Layer protocols provide the services specified by the upper layers of the OSI model. Define how people use the Application Layer to communicate across the information network. Describe the function of well-known TCP/IP applications, such as the World Wide Web and email, and their related services (HTTP, DNS, SMB, DHCP, STMP/POP, and Telnet). Describe file-sharing processes that use peer-to-peer applications and the Gnutella protocol.

  pdf54p thangvu89 15-04-2010 162 29   Download

 • Application Layer Functionality and Protocols. In this chapter, you will learn to: Describe how the functions of the three upper OSI model layers provide network services to end user applications. Describe how the TCP/IP Application Layer protocols provide the services specified by the upper layers of the OSI model. Define how people use the Application Layer to communicate across the information network. Describe the function of well-known TCP/IP applications, such as the World Wide Web and email, and their related services (HTTP, DNS, SMB, DHCP, SMTP/POP, and Telnet)....

  pdf51p thanhtung_hk 03-11-2010 85 25   Download

 • Hypertext Markup Language (HTML) was developed by Tim Berners-Lee in 19921 along with his invention of Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Together HTML and HTTP created the World Wide Web. Berners-Lee adapted Standard Generalized Markup Language2 (SGML) tags for HTML, carrying over some basic ones. HTML is used by browsers such as Internet Explorer and Firefox to format web pages.

  doc19p protable 07-03-2010 150 23   Download

 • Các HyperText Transfer Protocol (HTTP) là một giao thức ứng dụng cấp cho phân phối, hợp tác, hệ thống thông tin hypermedia. Nó là một giao thức chung chung không quốc tịch có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ (ví dụ, máy chủ tên đối tượng và phân phối hệ thống quản lý) ngoài việc sử dụng nó cho các siêu văn bản thông qua phần mở rộng của các phương pháp theo yêu cầu của nó, các mã lỗi, và phần đầu...

  pdf3p kaka 28-07-2010 81 19   Download

 • Programming Web Services with SOAP is a detailed guide to using SOAP and other leading web services standards--WSDL (Web Service Description Language), and UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration protocol). You'll learn the concepts of the web services architecture and get practical advice on building and deploying web services in the enterprise.

  pdf0p stingdau_123 19-01-2013 58 18   Download

 • Protocol analysis software has a feature called capture. This feature allows all frames through an interface to be captured for analysis. With this feature, it is possible to see how the TCP moves segments filled with user data across the network. TCP may seem to be a bit abstract, but the protocol analyzer shows just how important TCP is to network processes such as e-mail and web browsing. At least one of the hosts must have the Protocol Inspector software installed. If the lab is done in pairs, having the software installed on both machines means that each person can run...

  pdf1p trungha 28-08-2009 68 13   Download

 • To illustrate what can go wrong if we do not design for security in our web applications from the start, consider a simple web server implemented in Java. All this program does is serve documents using HTTP. We will walkthrough the code in the following. (HyperText Transfer Protocol): The communications protocol used to connect to servers on the Web. • Its primary function is to establish a connection with a Web server and transmit HTML pages to the client browser or any other files required by an HTTP application. • Addresses of Web sites begin with an http:// prefix. slides....

  ppt25p tthanhlong294 25-04-2012 70 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản