intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn kế toán máy

Xem 1-20 trên 697 kết quả Hướng dẫn kế toán máy
 • C H Ư Ơ N G 1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Khái niệm phần mềm kế toán Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán Phân loại phần mềm kế toán Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy Làm thế nào để đưa phần mềm kế...

  pdf24p northernlight 27-07-2011 675 209   Download

 • C H Ư Ơ N G 2 MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Các bước tiến hành mở sổ kế toán Cách nhập số dư ban đầu Cách phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán Cách khóa sổ kế toán cuối kỳ Việc lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính Phương thức trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận Quy trình cập nhật phần mềm theo thông báo của nhà cung cấp ...

  pdf20p northernlight 27-07-2011 393 175   Download

 • C H Ư Ơ N G 1 0 KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp Mô hình hoạt động kế toán tổng hợp Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán

  pdf31p northernlight 27-07-2011 378 170   Download

 • Kế toán tiền lương C H Ư Ơ N G 6 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động tiền lương Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán Kế toán tiền lương 1. Nguyên tắc hạch toán • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải hạch toán chi tiết số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động. • Căn cứ vào Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ, Phiếu giao nộp sản phẩm, Hợp đồng giao...

  pdf14p northernlight 27-07-2011 280 143   Download

 • Kế toán thuế C H Ư Ơ N G 9 KẾ TOÁN THUẾ Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động thuế Sơ đồ hạch toán kế toán thuế Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán Kế toán thuế 1. Nguyên tắc hạch toán Thuế GTGT tại một doanh nghiệp bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp. • Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc...

  pdf14p northernlight 27-07-2011 190 118   Download

 • C H Ư Ơ N G 3 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động thu chi tiền mặt, tiền gửi Sơ đồ hạch toán kế toán vốn bằng tiền Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán

  pdf24p northernlight 27-07-2011 190 105   Download

 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả C H Ư Ơ N G 7 KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động mua hàng Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán nợ phải trả 1. Nguyên tắc hạch toán • Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa. • Việc tính giá trị...

  pdf16p northernlight 27-07-2011 206 101   Download

 • C H Ư Ơ N G 5 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động tăng, giảm tài sản cố định Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán Kế toán tài sản cố định 1. Nguyên tắc hạch toán • Đánh giá TSCĐ phải theo nguyên tắc đánh giá giá thực tế hình thành TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ. • Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá,...

  pdf20p northernlight 27-07-2011 194 98   Download

 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu C H Ư Ơ N G 8 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động bán hàng Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán Kế toán bán hàng và công nợ phải thu 1. Nguyên tắc hạch toán • Việc ghi nhận doanh thu và chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một...

  pdf18p northernlight 27-07-2011 172 94   Download

 • C H Ư Ơ N G 4 KẾ TOÁN VẬT TƯ Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động nhập, xuất kho Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán

  pdf16p northernlight 27-07-2011 164 82   Download

 • Giáo trình Kế toán máy được chia thành 2 chương. Chương 1 giúp người học sử dụng MS Excel để học cách lập chương trình giải quyết bài toán kế toán. Và chương 2 sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một phần mềm kế toán cụ thể là chương trình kế toán máy AccWin. sau khi học xong giáo trình này, học sinh có thể tự lập ra một chương kình kế toán máy và có khả năng sử dụng bất kỳ phần mềm kế toán máy có sẵn nào.

  pdf114p ngocthang27yk 11-09-2010 743 361   Download

 • Phần 1 Tài liệu Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010 gồm nội dung 5 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề như khảo sát Excel 2010, tạo Worksheet Excel 2010 đầu tiên, tinh chỉnh Worksheet, tìm hiểu các công thức Excel 2010 và một số nội dung khác.

  pdf159p connhangheo91 01-07-2014 274 72   Download

 • Phần 2 Tài liệu Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010 có nội dung trình bày các vấn đề như xoay dữ liệu, thêm dữ liệu từ những nguồn khác, thiết kế dữ liệu để xem và in, xuất dữ liệu sang những ứng dụng khác, phân loại và lọc dữ liệu và các nội dung khác.

  pdf198p connhangheo91 01-07-2014 189 64   Download

 • Kế thừa những nội dung cơ bản của Giáo trình Kế toán máy doanh nghiệp 2010, giáo trình này được biên soạn nhằm giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về phần mềm kế toán MISA, hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015. Đối tượng của Giáo trình kế toán máy doanh nghiệp là các sinh viên đã và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính và các chuyên ngành về kinh tế khác, đã có kiến thức sơ đẳng về nguyên lý kế toán. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf232p sophantrotreu09 29-03-2016 162 51   Download

 • Bài tập thực hành kế toán máy: Phần mềm Simba Accounting sẽ hướng dẫn người dùng hiểu rõ hơn về các chức năng của chương trình cũng như việc áp dụng từng phân hệ trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Phần 1 của Tài liệu gồm phần số liệu và hướng dẫn thực hành. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf59p hoa_hong91 20-05-2014 184 31   Download

 • Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về phần mềm kế toán MISA, hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017. Phần 1 của cuốn giáo trình cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf246p kimngan29092009 15-10-2018 94 22   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên "Đề thi tốt nghiệp Tin học chuyên ngành học phần Kế toán máy: Đề số 01" của Trường Đại học Đông Á. Đề thi gồm có 3 trang với 10 câu hỏi tự luận. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p vtu123 26-01-2016 93 10   Download

 • "Giáo trình Kế toán máy-Kế toán doanh nghiệp" nhằm giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng tốt phần mềm kế toán trong doanh nghiệp, giáo trình này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình học và tìm hiểu về kế toán máy, kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf500p bebebongbong12 19-10-2013 385 151   Download

 • A. Chuẩn bị Sao chép và tạo chương trình Fast2006 riêng cho lớp KTD - Tạo thư mục VB2KTD trong ổ đĩa C - Copy thư mục Fast2006 hiện có trong ổ C vào thư mục VB2KTD vừa tạo - Tạo shortcut khởi động cho fast2006 theo cách đã được hướng dẫn - Đăng nhập chương trình lần đầu với tên người dùng mặc định là ABC, mật khẩu để trống. B. Nội dung thực hành 1. Khai báo các thông tin hệ thống Hệ thống - Danh mục từ điển và các tham số tùy chọn - Khai báo các tham số tùy chọn 2. Khai báo danh mục đơn...

  doc2p nga89hp 21-06-2010 331 113   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện : máy ngắt điện cao áp part 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p zues06 25-06-2011 310 110   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn kế toán máy
p_strCode=huongdanketoanmay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2