Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn thực hiện thông tư 16

Xem 1-20 trên 170 kết quả Hướng dẫn thực hiện thông tư 16
 • Để giúp giải quyết thách thức của vấn đề nghèo đói hiện nay ở nước ta, chương trình trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT) được lựa chọn như là một giải pháp cơ bản, hướng vào từng nhóm cụ thể. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc xây dựng dự án “Hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo có trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi” dự kiến thí điểm tại 24 huyện của 8 tỉnh trong cả nước.

  pdf8p trinhthamhodang6 08-07-2020 65 1   Download

 • Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành như: Thông tư số 832/TCCP-ĐP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. Thông tư số 252/TCCP.

  doc3p yilinglaozu 10-01-2020 35 1   Download

 • Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Phụ lục 6 Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước và Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

  pdf98p yilinglaozu 10-01-2020 8 0   Download

 • Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

  doc2p yilinglaozu 10-01-2020 10 0   Download

 • Dê là động vật nhai lại loại nhỏ quan trọng lâu đời đối với người dân Lào và Việt Nam. Số lượng dê được nuôi tại Việt Nam và Lào đã tăng lên đáng kể từ năm 2012 (Bảng 1 và Hình 3). Phần lớn lượng dê được nuôi tại các tỉnh Đông Nam Lào được bán sang Việt Nam thông qua cửa khẩu Lao Bảo. Chúng tôi chưa tìm thấy những nghiên cứu trước đây về chuỗi giá trị thị trường thịt dê từ Lào qua Việt Nam.

  pdf4p nhadamne 03-01-2020 40 0   Download

 • Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã dần dần trở thành thông lệ ở Việt Nam sau hơn 16 năm áp dụng các quy định về ĐTM theo Luật Bảo vệ môi trường. Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, các dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô công suất thiết kế từ 1000 m3 trở lên phải thực hiện lập báo cáo ĐTM trước khi triển khai thực hiện, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các hoạt động này.

  pdf35p kexauxi9 02-12-2019 63 3   Download

 • Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  doc26p kexauxi9 03-12-2019 5 0   Download

 • Thông tư số 41/2019/TT-BTC được ban hành nhằm bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

  doc2p kexauxi9 03-12-2019 13 0   Download

 • Bài viết khái quát những kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp quốc gia “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ 1986 đến nay”, mã số CTDT 02.

  pdf8p hanh_tv33 03-05-2019 86 4   Download

 • Bài viết phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) thực hiện trên 147 mẫu thu thập từ những thành viên của các diễn đàn trực tuyến tại Việt Nam đã ủng hộ 16 trên tổng số 17 giả thuyết nghiên cứu đề xuất. Kết quả cho thấy, sử dụng và hài lòng (nhu cầu thông tin và nhu cầu giải trí), vốn xã hội (vốn nhận thức và vốn quan hệ) đều có tác động tích cực lên thái độ cũng như cảm nhận về diễn đàn trực tuyến (tính đam mê và tính ảnh hưởng) có ảnh hưởng dương lên ý định đóng góp tri thức trên diễn đàn.

  pdf11p truongtien_08 06-04-2018 67 2   Download

 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHCN hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  doc14p bachma49 06-01-2018 35 1   Download

 • Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf13p bachma47 22-12-2017 32 0   Download

 • Thông tư số 108/TT-PC của trọng tài kinh tế nhà nước ngày 19/5/1990 hướng dẫn kí kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/1989 và nghị định 17 HĐBT ngày 16/1/1990 của hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế) được bạn hành nhằm hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo quy định tại các văn bản nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc11p nambhnpv 06-11-2016 43 1   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;...

  pdf7p codon_09 29-03-2016 119 4   Download

 • Thông qua phân tích các thực hiện chính sách trong bối cảnh ở Việt Nam, nghiên cứu này sẽ giúp xây dựng các mô hình lý giải và đánh giá các kết quả của thực hiện Thông tư 16 Hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnhlà nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 73 4   Download

 • Thông tư số: 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 91 0   Download

 • Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;...

  pdf18p codon_06 21-01-2016 52 1   Download

 • Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;...

  pdf12p codon_06 21-01-2016 67 0   Download

 • Thông tư số: 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;...

  pdf48p codon_06 09-01-2016 37 0   Download

 • Thông tư số 31/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền.

  doc4p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 83 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn thực hiện thông tư 16
p_strCode=huongdanthuchienthongtu16

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2