intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn thực hiện thông tư 16

Xem 1-20 trên 171 kết quả Hướng dẫn thực hiện thông tư 16
 • Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 16 của Bộ Khoa học Công nghệ

  doc3p giangdien 18-08-2009 81 2   Download

 • Thông qua phân tích các thực hiện chính sách trong bối cảnh ở Việt Nam, nghiên cứu này sẽ giúp xây dựng các mô hình lý giải và đánh giá các kết quả của thực hiện Thông tư 16 Hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnhlà nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 58 4   Download

 • Thông tư 07/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm 17.2 Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

  doc6p sontinh 18-08-2009 137 26   Download

 • 1 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 THÔNG TƯ
  Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; văn bản số 7248/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 10 năm 2009...

  pdf3p bachdiemmy 15-12-2009 281 53   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 71/2010/NĐ-CP

  doc45p hkquoc 20-10-2010 169 33   Download

 • Thông tư 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

  doc15p mynuong 19-08-2009 195 25   Download

 • Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về tuyển dụng lao động

  doc12p vanson 19-08-2009 189 14   Download

 • Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải

  doc15p anhphuong 17-08-2009 73 11   Download

 • Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  doc7p meomeo 09-05-2009 177 9   Download

 • Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH về Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 thàng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

  pdf3p lawvhxh14 19-11-2009 89 6   Download

 • Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

  doc9p vanson 19-08-2009 136 5   Download

 • Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf8p lawdt6 02-12-2009 51 4   Download

 • Thông tư 16/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

  doc5p trucmoc 16-08-2009 45 4   Download

 • Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 22/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  doc2p nhatson 18-08-2009 70 2   Download

 • Thông tư 16/2004/TT-BTC về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc...

  pdf5p lawtm5 29-10-2009 85 2   Download

 • Thông tư 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

  doc102p mychau 18-08-2009 552 123   Download

 • Căn cứ khoản 1, Điều 6 Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực...

  pdf6p tuongvan 20-07-2009 411 77   Download

 • Thông tư số 161/2007/TT-BTC về việc thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf80p lawbmhc11 24-11-2009 102 11   Download

 • Thông tư số 07/2004/TT-NHNN về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi điểm 17.2 Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 102 9   Download

 • Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003

  doc17p vanson 19-08-2009 66 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn thực hiện thông tư 16
p_strCode=huongdanthuchienthongtu16

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2