In biên lai thu phí

Xem 1-20 trên 21 kết quả In biên lai thu phí
 • Công văn 3166/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí có in sẵn mệnh giá

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 83 5   Download

 • Công văn 1458/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc in biên lai thu phí bảo hiểm tạm thời

  doc1p nuoanh 15-08-2009 75 4   Download

 • Công văn 3210/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 45 2   Download

 • MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09./2012 của Bộ Tài chính) ( 4a) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in Đơn vị :....... Số: .............. V/v: phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 289 14   Download

 • Trình tự thực hiện: Đơn vị được tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai với Chi cục thuế trực tiếp quản lý - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự in, công văn phải ghi rõ ký hiệu, từ số đến số, số lượng đăng ký lưu hành + Mẫu biên lai...

  doc1p kieuoanh 12-09-2009 203 13   Download

 • Công văn 48/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí

  pdf2p quangdnt 13-08-2009 68 11   Download

 • MẪU BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ CÓ MỆNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị thu: … Mã số thuế: BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ IN SẴN MỆNH GIÁ Ngày….tháng…năm…. Xê ri: Số: TCT * TCT * TCT * TCT Mẫu số: Ký hiệu: Số Đơn vị thu……. Mã số thuế Mẫu số: … Ký hiệu: …. Số: …. ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 74 5   Download

 • Công văn 3547/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tự in biên lai thu học phí

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 138 9   Download

 • Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in Đơn vị :....... Số: .............. V/v: Đề nghị được phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức tự in CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……ngày……tháng……năm…… Kính gửi: Cục Thuế ….. 1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai: .

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 158 5   Download

 • Công văn 5334/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc in, phát hành biên lai thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

  pdf2p quangdnt 13-08-2009 36 2   Download

 • Công văn 1289/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc biên lai thu phí kiểm tra dịch tự in

  pdf1p thachthao 14-08-2009 49 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế và lệ phí hải quan do doanh nghiệp tự in', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 254 15   Download

 • Công văn 5055/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc Sử dụng Biên lai thu lệ phí trước bạ in từ máy tính

  pdf2p quangdnt 13-08-2009 77 4   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đăng ký Mẫu biên lai tự in + Mẫu biên lai đăng ký tự in + Bản sao văn bản quy định đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc thực tế kể từ ngày Cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

  doc2p phihung 25-08-2009 207 9   Download

 • Công văn 241/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tự in biên lai thu phí

  pdf1p dohuong 14-08-2009 16 1   Download

 • Chương 12: Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.

  pdf35p yukogaru11 31-10-2010 180 108   Download

 • Quyết định số 3840/QĐ-BTC về việc triển khai thí điểm sử dụng Biên lai thu thuế, phí và lệ phí in từ máy tính tại TP Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawktkt1 25-10-2009 57 4   Download

 • Đối với các lớp học D, không có cần phải điều chỉnh sự liên kết (trong thực tế, trình biên dịch là miễn phí để sắp xếp lại các lĩnh vực dữ liệu để có được bố trí tối ưu, giống như các trình biên dịch sẽ sắp xếp lại các biến địa phương trên khung ngăn xếp).

  pdf53p kennguyen2 21-10-2011 23 3   Download

 • Bước tiếp theo trong tiến bộ tính toán là việc xác định các tiêu chuẩn cho các chi phí cho mỗi sản phẩm trên một cơ sở khoa học. Trong hoạt động công nghiệp nhiều như vậy Đối với mục đích chặn lại quá trình này, chương trình năng lượng dòng chảy thể hiện trong Đề án 4, và sơ đồ của Senky cho sự cân bằng năng lượng trong Sơ đồ 3. Các giá trị được đưa ra cho việc tiêu thụ năng lượng trong phạm vi hàng năm chế biến được 973 085 tấn cặn chân không và...

  pdf15p xingau9 05-09-2011 32 10   Download

 • Có thể nói tìm việc trực tuyến là cách tìm việc phổ biến nhất hiện nay. Những CV viết tay hay in giấy đã chuyển hướng sang ứng tuyển chỉ bằng một cú click chuột. Bạn có thể nhanh chóng tìm được công việc lý tưởng của mình nếu biết cách tận dụng thế giới internet một cách đúng đắn. Ngược lại, nếu ứng tuyển một cách bừa bãi hoặc chỉ sử dụng chế độ cài đặt mặc định của website, bạn sẽ lãng phí nhiều cơ hội tốt.

  pdf3p bibocumi36 27-03-2013 41 5   Download

Đồng bộ tài khoản