intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ IN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
300
lượt xem
15
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ IN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế và lệ phí hải quan do doanh nghiệp tự in', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ IN

 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU THUẾ VÀ LỆ PHÍ HẢI QUAN DO DOANH NGHIỆP TỰ IN Quý.......năm…… 1. Tên Doanh nghiệp:................................................................................................................................................. 2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………............. 3. Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................... Đơn vị tính: Số Số lượng in, Sử dụng trong kỳ STT Tên Biên lai Ký hiệu phát hành Ghi chú Sử Xóa bỏ Mất Hủy Cộng trong kỳ dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biên lai thu thuế, Biên lai đã tạo Các trường lệ phí hải quan nhưng bị sai hợp quy định (Quy định tại tại điểm 4, điểm 2.1, 2.2 điều 8 điều 7) Cam kết báo cáo tình hình sử dụng Biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ……….,ngày………tháng………năm……… Nơi nhận: Người lập biểu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - Cơ quan HQ nơi Doanh nghiệp mở tờ khai hải quan;
 2. (Ký, ghi rõ họ tên) Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản