intTypePromotion=3

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.819
lượt xem
236
download

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số : BC- 26 / HĐ Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (Kể cả hoá đơn do đơn vị, cá nhân tự in)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

  1. M ẫu số : BC- 26 / HĐ Mẫ u báo cáo t í n h h ì nh sử dụ ng hoá đơn (Kể cả hoá đơn do đơn vị, cá nhân tự in) Tháng..........năm 200..... Tên đơn vị:..................................................... Điện thoại:............. Mã số thuế: ......... ......... Địa chỉ:........................................................ Đơn vị tính: số S Tên hoá đơn Mẫu Số hoá đơn lĩnh Số hoá đơn sử dụng, mất, trả lại Số còn Ghi chú TT số Tháng trước Số mới lĩnh hoặc Cộng Số đã Xoá bỏ Mất Số Cộng lại còn lại đăng ký sử dụng sử dụng nộp trả lại Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ..........,ngày.........tháng.........năm......... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản