Kế hoạch tín dụng năm 2009

Xem 1-20 trên 23 kết quả Kế hoạch tín dụng năm 2009
 • Quyết định 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 66 12   Download

 • Quyết định 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 121 15   Download

 • Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về chương trì...

  pdf6p ngocdung 19-06-2009 287 92   Download

 • Các nội dung trình bày: Các nội dung triển khai: Cơ sở hạ tầng thông tin – truyền thông, An toàn an ninh thông tin, Liên thông kết nối, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp, Mô hình an toàn thông tin cho đơn vị, Đào tạo. Kế họach triển khai năm 2009.

  ppt55p satthuech 24-09-2010 201 76   Download

 • Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BNNPTNT-KHĐT-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

  doc7p lythong 18-08-2009 121 12   Download

 • Quyết định số 1033/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh4 11-11-2009 26 2   Download

 • "Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010" là báo cáo về các lĩnh vực: Lĩnh vực xây lắp; Sản xuất Vật liệu xây dựng; Công tác tổ chức, tuyển dụng và đào tạo; Công tác Đầu tư; Công tác tài chính; Công tác chăm lo đời sống cho người lao động phong trào đoàn thể; Công tác xã hội từ thiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết báo cáo.

  pdf7p hpnguyen1 23-02-2018 4 0   Download

 • Các tiêu chí đánh giá mức độ triển khai ứng dụng CNTT bám sát theo các quy định của Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT (Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011,...

  pdf27p badaovl 21-05-2013 67 24   Download

 • Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố năm 2009

  doc2p lythong 18-08-2009 118 14   Download

 • KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2016 Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012”;...

  pdf9p luatsuminhtri 19-06-2013 38 3   Download

 • Theo nhận định chung, năm 2009 vẫn được coi là năm khó khăn về kinh tế và người tiêu dùng vẫn chưa “thoáng tay mở ví” chi tiêu. Tuy nhiên, nhiều nhà phân phối và đại lý sản phẩm công nghệ thông tin (IT) cho biết, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này không hề giảm và đã xuất hiện những xu hướng mới.

  doc32p thachoem88 18-10-2010 906 278   Download

 • Kinh tế chậm chạp, khó dự đoán, viễn cảnh ảm đạm. Tất cả những từ đó đã được sử dụng để diễn tả bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2008 và thậm chí cả năm 2009. Standard & Poor's tin rằng khó khăn kinh tế toàn cầu do khủng hoảng thị trường bất động sản và giá dầu cao chọc trời sẽ lên đến đỉnh điểm vào đầu năm sau. Vậy một nhà lãnh đạo có trách nhiệm cần phần phải làm gì? Có lẽ suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng đến công ty của bạn. Hoặc bạn...

  pdf5p loveyou4ever9999 01-07-2010 114 35   Download

 • Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới (gọi tắt là WITFOR) do IFIP đưa sáng kiến thành lập năm 2003. Mục tiêu của WITFOR là tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội làm nền tảng cho việc thực hiện “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hợp quốc đề ra và triển khai “Kế hoạch hành động” của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin (WSIS)....

  pdf8p ngoctuyen 17-06-2009 171 26   Download

 • Quyết định 342/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

  pdf6p lythong 18-08-2009 104 7   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: Tổng doanh thu: Bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu hoạt động tài chính: Thu nhập khác: Lợi nhuận sau thuế: 929.221.227.565 đồng 923.690.086.295 đồng 4.447.118.616 đồng. 1.084.022.654 đồng.

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 31 4   Download

 • Công văn 2248/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ứng trước vốn kế hoạch để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách trong năm 2009

  pdf1p lythong 18-08-2009 67 2   Download

 • Quyết định số: 4204/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 13 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 1748/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 21-10-2015 12 0   Download

 • Nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2010...

  pdf6p xedapdo 29-04-2010 272 125   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 277/2009/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2009 CỦA HĐND TỈNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2009 - 2010 VÀ ĐẾN NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

  pdf3p luatsuminhtri 19-06-2013 33 5   Download

Đồng bộ tài khoản