Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán kinh doanh ngoại hối

Xem 1-20 trên 291 kết quả Kế toán kinh doanh ngoại hối
 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế; Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại Hội An" là kiểm định thang đo về các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour DLST; xác định các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour DLST của du khách quốc tế ở Hội An; đánh giá mức độ tác động của từng nhóm nhân tố.

  pdf149p unforgottennight05 19-09-2022 8 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những lý luận chung nhất của kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p hayatogokudera 18-07-2022 19 3   Download

 • Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) ngày càng trở nên phổ biến hơn và là vấn đề được các quốc gia quan tâm kể từ hai thập kỷ qua. Khi sự gia tăng nhanh chóng của toàn cầu hóa, quốc tế hóa và hội nhập đã kết nối chặt chẽ các quốc gia trong chuỗi cung ứng thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu này đi sâu xem xét vai trò của FDI trong việc giúp Việt Nam cải thiện sự tham gia của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu và những vấn đề đặt ra hiện nay.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 37 7   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển ngoài bài mở đầu ra thì giáo trình gồm 5 chương như sau: Bài mở đầu: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển, Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, Chương 2: Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Chương 3: Các nguồn lực với phát triển kinh tế, Chương 4: Phát triển các ngành kinh tế, Chương 5: Đường lối và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p cucngoainhan8 14-03-2022 27 5   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển ngoài bài mở đầu ra thì giáo trình gồm 5 chương như sau: Bài mở đầu: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển, Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, Chương 2: Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Chương 3: Các nguồn lực với phát triển kinh tế, Chương 4: Phát triển các ngành kinh tế, Chương 5: Đường lối và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p cucngoainhan6 07-02-2022 29 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu tổng quan về việc xem xét sự cần thiết sử dụng Big data trong kế toán, ngoài việc cung cấp thông tin kế toán có chất lượng phục vụ cho việc giám sát, công khai tài chính và phân tích, tham mưu cho nhà quản trị, thì còn nhằm giúp cho học giả kế toán, người hành nghề kế toán và sinh viên kế toán có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những lợi ích tiềm năng của Big data, cũng như những thách thức và trở ngại khi sử dụng dạng dữ liệu này.

  pdf8p viaristotle 26-01-2022 36 1   Download

 • Từ cơ sở lý thuyết và thực trạng hoạt động công ty TNHH quốc tế Cargo, đề xuất các giải pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ logistics để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển tối ưu hóa và quản trị nguồn lực tài nguyên tự nhiên, nguồn lực tài chính, nhân sự góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho toàn xã hội. Đóng góp những kiến nghị đối với nhà nước để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh logistics của các công ty logistics.

  pdf70p closefriend08 10-11-2021 89 23   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần củng cố, sửa đổi và sắp xếp lại hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam theo hướng phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý kế toán trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đa dạng hoá các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp yêu cầu hội nhập kinh tế, hội nhập kế toán đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý vĩ mô, vi mô của Nhà nước và của các doanh nghiệp.

  pdf73p closefriend07 05-11-2021 13 0   Download

 • Bài viết này tập trung vào nghiên cứu lý thuyết, với nội dung chủ yếu nghiên cứu những tồn tại của kế toán tài chính truyền thống đối với những nội dung về bảo vệ môi trường dựa vào tham khảo kế toán nước ngoài, các hướng dẫn quốc tế liên quan đến kế toán môi trường để đưa ra hệ thống chỉ tiêu báo cáo nên được áp dụng cho kế toán môi trường ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p viuchinaga2711 21-10-2021 12 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày chuẩn mực kế toán (CMKT) khi được ban hành đòi hỏi phải phù hợp với khuôn khổ thể chế của mỗi quốc gia. Vì vậy để đáp ứng xu hướng các quốc gia cùng sử dụng chung bộ chuẩn mực, các quốc gia sẽ phải thay đổi thực sự hệ thống kinh tế của mình và Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi muốn theo xu hướng này.

  pdf15p sotritu 30-08-2021 20 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá, phân tích, thống kê thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại một NHTM cụ thể, đưa ra một số tình huống rủi ro, rút ra một số tồn tại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro để có cơ sở đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại các NHTM nói chung và tại NH TMCP Công Thương Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p thecontrollers 02-08-2021 17 0   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu việc KSCL từ bên ngoài đối với hoạt động KTĐL của Hội nghề nghiệp và Nhà nước. Như vậy, luận văn không nghiên cứu KSCL từ bên trong của doanh nghiệp kiểm toán và các loại kiểm toán khác như kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà nước nhằm đem lại một bức tranh tổng thể với một cách nhìn toàn diện về công tác KSCL từ bên ngoài đối với hoạt động KTĐL ở Việt Nam.

  pdf137p sonhalenh08 23-05-2021 21 6   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển cung cấp cho người học các kiến thức: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; Tổng quan về sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Các nguồn lực với phát triển kinh tế; Phát triển các ngành kinh tế; Ngoại thương với phát triển kinh tế.

  doc117p calliope09 20-05-2021 30 9   Download

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương cung cấp các kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huy động vốn; Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động; Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

  pdf130p solua999 05-05-2021 57 11   Download

 • Mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp như: Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán; vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf309p tradaviahe20 17-04-2021 30 0   Download

 • Luận văn chứng minh vai trò quan trọng của chất lượng thanh toán quốc tế đối với hoạt động kinh doanh thực tiễn của ngân hàng trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay. Dựa trên những nền tảng lý thuyết và kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây, luận văn đã hệ thống hóa, góp phần làm rõ thêm những vấn đề cơ bản về chất lượng thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. Trong đó đặc biệt chú trọng làm rõ tiêu chí đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 20 1   Download

 • Với mục tiêu đánh giá tính trung thực, hợp lý của việc kê khai tài sản - thu nhập, đặc biệt là tài sản - thu nhập của các cán bộ cấp cao hiện nay là một nội dung rất “nóng” và đang được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kiểm toán Nhà nước không thể đứng ngoài cuộc khi dư luận, báo chí đặt câu hỏi về sự trung thực của các cán bộ cấp cao trong kê khai tài sản - thu nhập hàng năm.

  pdf10p vidakota2711 27-02-2021 24 2   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên nhận biết và giải thích nội dung khoản mục kinh doanh ngoại hối trên báo cáo tài chính và các giao dịch liên quan, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục kinh doanh ngoại hối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p koxih_kothogmih2 23-08-2020 25 0   Download

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 29/2020 trình bày các nội dung chính sau: Giải pháp hoàn thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf150p vidili2711 08-07-2020 44 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán kinh doanh ngoại hối
p_strCode=ketoankinhdoanhngoaihoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2