intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 - ThS. Hoàng Huy Cường

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

46
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 giới thiệu tổng quan về kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương mở đầu của bài giảng sẽ giúp người học nắm được các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ trong doanh nghiệp; phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận, đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ phát sinh có liên quan,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 - ThS. Hoàng Huy Cường

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> KẾ TOÁN GIAO DỊCH<br /> NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH<br /> XUẤT NHẬP KHẨU<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> o Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> o Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối<br /> <br /> đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát<br /> sinh ngoại tệ trong doanh nghiệp.<br /> o Phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận, đánh giá các khoản<br /> <br /> mục tiền tệ và phi tiền tệ phát sinh có liên quan.<br /> o Phân biệt và xử lý chênh lệch tỷ giá trong hoạt động kinh doanh và<br /> <br /> vào cuối kỳ của:<br /> o Phân tích và xử lý trên hệ thống tài khoản các nghiệp vụ trong họat<br /> <br /> động kinh doanh xuất nhập khẩu và xử lý các chênh lệch tỷ giá phát<br /> sinh.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br />  Các văn bản và quy định pháp lý liên quan<br />  Giao dịch bằng ngoại tệ<br />  Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu<br /> <br /> Các văn bản và quy định liên quan<br />  VAS 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá<br />  Thông tư 105/2003, Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn<br /> <br /> thực hiện chuẩn mực kế toán<br /> <br />  Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> độ kế toán Doanh nghiệp.<br /> Thông tư 53/2017/TT-BTC- Sửa đổi bổ sung<br /> một số điều TT200.<br /> Thông tư 78/2014/TT-BTC – Luật thuế TNDN<br /> Thông tư 151/2014/TT-BTC- sửa đổi, bổ sung<br /> luật thuế TNDN<br /> Thông tư 26/2015/TT-BTC<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giao dịch bằng ngoại tệ<br />  Các khái niệm cơ bản<br />  Ghi nhận, đánh giá, xử lý chênh<br /> <br /> lệch tỷ giá<br />  Ứng dụng trên hệ thống tài khoản<br />  Lưu ý về thuế<br />  Trình bày và giải thích thông tin trên<br /> BCTC<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> Đơn vị tiền tệ kế toán<br /> Ngoại tệ<br /> Tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đối<br /> Khoản mục tiền tệ<br /> Khoản mục phi tiền tệ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đơn vị tiền tệ và ngoại tệ<br /> Đơn vị tiền tệ: là đơn vị tiền tệ được sử dụng<br /> <br /> chủ yếu trong các giao dịch mua bán hàng, cung<br /> cấp dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến giá bán<br /> hàng hoá, cung cấp dịch vụ, thường là đơn vị<br /> tiền tệ dùng để niêm yết giá bán, thanh toán và<br /> lập BCTC.<br /> Ngoại tệ: là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ<br /> <br /> kế toán của một doanh nghiệp<br /> <br /> Tỷ giá hối đoái và chênh lệch TGHĐ<br /> <br /> Tỷ giá hối đoái: Là tỷ giá trao đổi giữa<br /> <br /> hai đơn vị tiền tệ.<br /> Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Là chênh<br /> <br /> lệch từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi<br /> của cùng một số lượng ngoại tệ sang<br /> đơn vị tiền tệ kế toán theo các tỷ giá hối<br /> đoái khác nhau.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ<br />  Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: là các tài sản<br /> <br /> được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng<br /> ngoại tệ, bao gồm:<br />  Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn<br /> bằng ngoại tệ;<br />  Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại<br /> trừ:<br />  Các khoản trả trước cho người bán và các khoản chi<br /> phí trả trước bằng ngoại tệ<br />  Các khoản người mua trả tiền trước và các khoản<br /> doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ<br />  Các khoản đi vay, cho vay dưới mọi hình thức được<br /> quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.<br />  Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận<br /> lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải<br /> hoàn trả bằng ngoại tệ.<br /> <br /> Khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ (tt)<br /> <br /> Các khoản mục phi tiền tệ: Là các khoản mục<br /> <br /> không phải là các khoản mục tiền tệ.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2