intTypePromotion=3

Kênh mương thuỷ lợi

Xem 1-20 trên 24 kết quả Kênh mương thuỷ lợi
 • Bài viết Sử dụng động vật nổi chỉ thị cho mức độ dinh dưỡng kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội trình bày: Động vật nổi là sinh vật không những phụ thuộc vào mức độ dinh dưỡng thông qua tảo mà còn kiểm soát mức độ dinh dưỡng nhờ tiêu thụ tảo. Nghiên cứu được tiến hành với 16 đối tượng kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn huyện Gia Lâm có mức dinh dưỡng khác nhau để chứng minh mối quan hệ này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p lamducduy 05-05-2018 11 0   Download

 • Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------------BIÊN BẢN HỌP DÂN Về việc thực hiện đầu tư xây dựng KCH kênh mương thủy lợi loại III Hôm nay, UBND và Ban Quản lý xã tổ chức họp bàn việc thực hiện đầu tư xây dựng KCH kênh mương loại III của xã. I. Thành phần dự họp: 1. Đại diện UBND xã, Ban quản lý xã, Ban Giám sát cộng đồng xã, các hội, đoàn thể xã: - Ông (bà): ...

  pdf3p banhnamdua 15-07-2013 940 42   Download

 • Mẫu số 04 Biểu mẫu báo cáo định kỳ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI (QUÝ I, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM …….) XÃ ……………………………………, HUYỆN ………………………………………….. T Danh Địa Loạ Tên Chiề Diện tích tưới, cấp Khối lượng chủ Kế Phân theo Ghi T mục điểm i tuyế u dài nước yếu hoạch nguồn vốn chú kênh/N XD kên n KC vốn (tr.

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 67 4   Download

 • Tạp chí Thủy lợi Số 314 giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Hội nghị đê điều toàn quốc, phương hướng, nhiệm vụ, công tác đê điều năm 1997; chỉ thị tổ chức triển khai chủ trương kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng; kết quả thực hiện chương trình cân bằng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn nước quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

  pdf53p tsmttc_005 24-06-2015 40 4   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa đổi một số nội dung điều 1 nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của hđnd tỉnh về việc thông qua đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

  doc4p nghiquyet01 22-11-2017 21 0   Download

 • An Ấp là một xã năm ở gần trung tâm của huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 576.4 ha, trong đó có 428 ha đất nông nghiệp, khoảng 40 ha dành cho giao thông thủy lợi, 108.4 ha đất phi nông nghiệp. Địa hình xã kéo dài từ Bắc xuống nam. Phía bắc giáp xã Quỳnh Minh, Phía tây giáp xã Quỳnh hội, Phía đông giáp xã An Cầu, Phía nam giáp xã An Quý .

  doc30p donngkt52a 23-11-2010 244 104   Download

 • Thiết kế Kênh Muốn chuyển nước từ nguồn nước về khu tưới theo đúng yêu cầu, cũng như muốn chuyển hết và kịp thời lượng nước cần tiêu từ khu tiêu ra khu nhận nước tiêu, người ta phải thiết kế hệ thống kênh mương và công trình dẫn nước. Nhiệm vụ của thiết kế kênh là: Xác định các kính thước cơ bản của mặt cắt kênh (mặt cắt dọc, mặt cắt ngang) trên cơ sở điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, thủy văn...

  pdf43p meogiay 09-11-2011 267 98   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Quy định pháp luật về công trình thủy lợi trình bày về những quy định của pháp luật có liên quan đến công trình thủy lợi như đê điều, công trình giao thông thủy lợi, kênh mương,... Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf195p thuytrang_3 16-01-2015 72 15   Download

 • Nội dung chính của Tài liệu Nông dân với công tác thủy lợi: Phần 2 là trình bày về những kỹ thuật đơn giản trong quản lý các công trình thủy lợi như hệ thống thủy nông và sơ đồ hệ thống, bảo dưỡng hệ thống kênh mương, quản lý bảo dưỡng trạm bơm, cách xây dựng mức phí thu chi và quản lý thủy lợi phí, ... Tài liệu phục vụ cho các cán bộ nông nghiệp và những bạn quan tâm tới lĩnh vực thủy lợi.

  pdf65p thuytrang_3 30-01-2015 51 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf4p suunyy 12-11-2010 70 7   Download

 • BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG LOẠI III NĂM đăng ký kế hoạch xây dựng KCH kênh mương loại III, với các nội dung sau: 1. Tên tuyến kênh KCH: ........................................ , có danh mục KH đầu tư năm: .............. của Đề án KCH kênh mương thủy lợi giai đoạn 2012-2015. 2. Địa điểm xây dựng: Tổ (đội, thôn)......................, thuộc xã........................... 3. Chiều dài kiên cố hóa:...............mét 4.

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 81 3   Download

 • BỐ TRÍ HỆ THỐNG KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH 5-1: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THUỶ NÔNG Hệ thống thuỷ nông là một hệ thống bao gồm tập hợp các công trình để đưa nước đến mặt ruộng tưới cho cây trồng, đồng thời tiêu lượng nước dư thừa ra khỏi ruộng.

  pdf4p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 216 88   Download

 • Đảm bảo cho kênh cấp dưới thuộc hệ thống công trình thủy lợi Tân Giang được kiên cố hóa, tiết kiệm nước tưới, tiết kiệm đất sản xuất vì kênh thường bị xói lở và mở rộng mặt cắt quá lớn ngoài ra tiết kiệm được công nạo vét kênh mương hàng năm nhằm đảm bảo cho việc lấy nước thuận lợi cũng như khống chế cao trình tưới tự chảy cung cấp nước tưới cho 150 ha đất canh tác của xã Phước Hữu....

  doc5p vitconbuongbinh91 15-10-2011 416 77   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10798:2015 áp dụng cho tấm bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để gia cố mái kênh mương thủy lợi, kênh mương thoát nước, mái hồ chứa, taluy đường bộ và lát mặt đường giao thông nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p thangnamvoiva17 08-09-2016 55 9   Download

 • Nuôi cá là một nghề cần ít vốn, thu hồi nhanh, hiệu quả cao, nhất là nghề ương nuôi cá giống. Ngạn ngữ có câu “Nhất canh trì, thứ nhì canh viên, thứ ba canh điền”.

  pdf10p myxaodon07 28-05-2011 206 71   Download

 • Tính lưu lượng thiết kế sông máng Hệ thống nông giang, gồm sông máng chính, kênh mương. Khi tuyến đường cắt qua đó cần phải bố trí cầu cống hoặc xê dịch mương máng, thì tài liệu thiết kế sẽ thu thập ngay ở cơ quan thuỷ lợi địa phương như: Q, H, V, diện tích, thời gian tưới, yêu cầu về khẩu độ và trị số tổn thất cột nước cho phép, kích thước mương máng và cao độ lòng mương máng...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 102 21   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI THUỘC 33 XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf41p bupbebagsu 16-01-2013 34 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi đất màu và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND ngày 03/12/2004

  pdf4p poqueen 13-05-2013 29 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf5p poqueen 13-05-2013 37 1   Download

 • Bài viết đề cập đến kè bảo vệ mái kênh mương công trình thủy lợi, cụ thể là đề cập đến thay đổi vật liệu làm mảng kè và chi tiết liên kết mảng này với neo gia cố.

  pdf4p vivinci2711 20-08-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kênh mương thuỷ lợi
p_strCode=kenhmuongthuyloi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản