Kết cấu model

Xem 1-20 trên 57 kết quả Kết cấu model
 • Các mô hình “giàn ảo”, hay mô hình “chống và giằng” (Strut and Tie Model) được gia tăng sử dụng để thiết kế và triển khai cốt thép trong các thành phần kết cấu BTCT chịu tải trọng đứng và tải động đất. Những mô hình như vậy được trình bày trong các chương 8 sau đây.

  pdf14p sumiscute 29-11-2010 405 189   Download

 • Các mô hình “giàn ảo”, hay mô hình “chống và giằng” (Strut and Tie Model) được gia tăng sử dụng để thiết kế và triển khai cốt thép trong các thành phần kết cấu BTCT chịu tải trọng đứng và tải động đất. Những mô hình như vậy được sẽ được tiếp tục trình bày trong các chương 9 sau đây.

  pdf23p sumiscute 29-11-2010 347 178   Download

 • giải nội lực cho dầm Limon cầu thang  Chọn File/New Model (hoặc bấm chọn toolbar New), chọn đơn vị sử dụng là Kgf,m,C. Tạo hình dáng kết cấu bằng cách vẽ nên ta chọn Grid Only, trong hộp hiện ra nhập vào Number of Grid Lines (số mắt lưới theo từ phương X, Y, Z), Grid Spacing (khoảng cách lưới), ta nhập giá trị như hình a.

  pdf13p nammanu22 01-04-2013 134 28   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 10 phần, tài liệu "Khóa đào tạo New Model Mazda 3 (CKD) & CX-5 (CBU)" giới thiệu đến các bạn tổng quan về xe Mazda, động cơ, hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện, hướng dẫn sử dụng máy chẩn đoán M-MDS, hệ thống, hệ thống phanh,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf212p longmichio 19-09-2015 158 68   Download

 • Bài 5 của bài giảng CAD/CAM/CNC giới thiệu về mô hình hóa khối đặc (Solid modelling). Thông qua bài học này người học có thể biết được khái quát về mô hình khối rắn; biết được phương pháp kết cấu (Constructive Representation), phương pháp biên (Boundary Representation) và các phương pháp khác. Mời tham khảo.

  ppt37p namthangtinhlang_04 15-11-2015 40 11   Download

 • Program describes input/output behavior of circuit, tell what you want to have happen, NOT what gates to connect to make it happen.

  pdf82p vanlektmt 13-05-2011 38 7   Download

 • Are built from gate primitives, switches and other modules. They describe the circuit using logic gates – much as you would see in an implementation of a circuit.

  pdf31p vanlektmt 13-05-2011 32 4   Download

 • Structural Modeling 8.1 8.2 8.3 Introduction Theoretical Background Modeling Selection of Modeling Methodology • Geometry • Material and Section Properties • Boundary Conditions • Loads Alexander Krimotat SC Solutions, Inc. Li-Hong Sheng California Department of Transportation 8.4 Summary 8.1 Introduction Prior to construction of any structural system, an extensive engineering design and analysis process must be undertaken. During this process, many engineering assumptions are routinely used in the application of engineering principles and theories to practice.

  pdf14p naunho 27-12-2010 47 3   Download

 • Mô hình ER được dùng để xây dựng mô hình dữ liệu ý niệm (Conceptual data modeling) nhằm biểu diễn cấu trúc và các ràng buộc của CSDL. Mô hình ER như một công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình thi công database.

  ppt75p thienthanoze 31-10-2010 517 164   Download

 • Nhằm mục đích hiểu rõ hơn những ảnh hưởng của việc xác lập mô hình tính toán đến kết quả tính toán, nội dung bài báo tập trung giới thiệu một số vấn đề khi xây dựng mô hình kết cấu cầu vòm bê tông cốt thép nhờ phần mềm MIDAS thông qua việc phân tích và so sánh kết quả tính toán từ những mô hình khác nhau đối với cầu vòm bằng bê tông cốt thép.

  pdf5p sihkelj 23-09-2011 294 85   Download

 • Xây dựng sơ đồ tính 1.1.1 Chọn đơn vị Chọn đơn vị kgf-m-C. 1.1.2. Tạo mô hình mới File New Model Chọn sơ đồ 1.2 (hàng 1 cột 2) Grid Only (Chỉ tạo lưới). Số đường lưới theo X Số đường lưới theo Y Số đường lưới theo Z Khoảng cách lưới theo X Khoảng cách lưới theo Y Khoảng cách lưới theo Z

  pdf10p venus1357 12-01-2011 142 79   Download

 • Xây dựng sơ đồ tính 2.1.1 Chọn đơn vị Hộp đơn vị ở góc dưới bên phải cửa sổ chương trình. Chọn đơn vị kgf-m-C. 2.1.2. Tạo mô hình mới File New Model Chọn sơ đồ 1.6 (hàng 1 cột 6) 2D Frames (Khung phẳng), sẽ xuất hiện hộp thoại 2D Frames cho phép định các thông số cho khung phẳng cần tạo ra.

  pdf10p venus1357 12-01-2011 137 71   Download

 • Xây dựng sơ đồ tính 1.1.1 Chọn đơn vị Hộp đơn vị ở góc dưới bên phải cửa sổ chương trình. Chọn đơn vị kgf-m-C. 1.1.2. Tạo mô hình mới File New Model

  pdf10p venus1357 12-01-2011 128 62   Download

 • Bộ tài liệu thực hành thiết kết mạch số với HDL được soạn thảo nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ đặc tả phần cứng. Mà cụ thể là hỗ trợ cho môn học thiết kết mạch số với HDL. Tài liệu này bao gồm 9 bài, tương ứng với 9 buổi. Nội dung chu yếu hướng đến việc học tư duy thiết kết phần cứng. Giúp sinh viên luyện tập các kỹ năng lập trình với Verilog, mô phỏng trên Model Sim hay trực tiếp trên board DE2. Mặc dù...

  pdf84p vinhtk7ce 06-07-2012 136 60   Download

 • Learn Revit Architecture step by step with this project-based tutorial Revit Architecture is the leading Building Information Modeling (BIM) software for architects and others in related fields. Written by renowned Revit trainer Eric Wing, this simple, yet engaging tutorial teaches you the program's basics. You'll find concise explanations, focused examples, step-by-step instructions, and an engaging hands-on tutorial project that will take you from an introduction to the interface and Revit conventions right in to modeling a four-story office building.

  pdf5p vodangyeu 09-12-2010 112 28   Download

 • Tseng, W., Penzien, J. "Soil-Foundation-Structure Interaction." Bridge Engineering Handbook. Ed. Wai-Fah Chen and Lian Duan Boca Raton: CRC Press, 2000 Soil–Foundation– Structure Interaction 42.1 42.2 Introduction Description of SFSI Problems Bridge Foundation Types • Definition of SFSI Problems • Demand vs. Capacity Evaluations 42 42.3 42.

  pdf53p naunho 27-12-2010 70 22   Download

 • Nonlinear Analysis of Bridge Structures 36.1 36.2 36.3 Introduction Analysis Classification and General Guidelines Classifications • General Guidelines 36 Geometrical Nonlinearity Formulations Two-Dimensional Members • Three-Dimensional Members 36.4 Material Nonlinearity Formulations Structural Concrete • Structural and Reinforcement Steel 36.5 Nonlinear Section Analysis Basic Assumptions and Formulations • Modeling and Solution Procedures • Yield Surface Equations 36.

  pdf36p naunho 27-12-2010 70 11   Download

 • Output o is declared a reg because it is assigned procedurally, not because it holds state. Combinational block must be sensitive to any change on any of its inputs...

  pdf27p vanlektmt 13-05-2011 52 10   Download

 • Wind Effects on Long-Span Bridges 57.1 57.2 Introduction Winds and Long-Span Bridges Description of Wind at Bridge Site • Long-Span Bridge Responses to Wsection modelind 57 57.3 Experimental Investigation Scaling Principle • Section model • Full Bridge Model • Taut Strip Model 57.4 Chun S. Cai Florida Department of Transportation Analytical Solutions Vortex Shedding • Galloping • Flutter • Buffeting • Quasi-Static Divergence 57.

  pdf19p naunho 27-12-2010 48 9   Download

 • Steel Frame E =29000 ksi, Poissons Ratio = 0.3 All steel members are L4x4 angles, Fy = 36ksi Base is pinned Diaphragms Concrete diaphragms are 8” thick with a unit weight of 150 pcf Model as rigid diaphragm at Levels A and B Additional dead load at each diaphragm is 50 psf Live load at each diaphragm is 100 psf To Do Size steel members for DL + LL using AISC - ASD89 Determine the first three modes of vibration

  pdf14p duchau1102 28-11-2010 66 8   Download

Đồng bộ tài khoản