Khái niệm chi phí kinh doanh

Xem 1-20 trên 224 kết quả Khái niệm chi phí kinh doanh
 • Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: - Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. - Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. - Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm...

  pdf32p womanhood911_07 05-11-2009 670 293   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung: những khái niệm về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, nội dung chi phí kinh doanh, phân loại chi phí kinh doanh, vai trò và phạm vi của chi phí kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của chi phí kinh doanh, ý nghĩa của việc chi phí kinh doanh.

  pdf28p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 62 20   Download

 • 6.1.1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp.

  doc138p bantotcuatoi_0506 26-05-2010 955 601   Download

 • Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng phải có một lượng vốn nhất định để mua sắm hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, mua sắm vật tư, hàng hoá... .Trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, các doanh doanh nghiệp phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn của mình và mong muốn phấn đấu sao cho một đồng vốn bỏ ra, sau một thời gian nhất định sinh lợi được nhiều nhất....

  pdf36p ntgioi120404 10-11-2009 1144 445   Download

 • BÀI 2 CÁC KHÁI NIỆM CHI PHÍ CƠ BẢN. Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày một số khái niệm chi phí có liên quan đến các chức năng quản trị của một doanh nghiệp. Đó là 4 chức năng: (1) quản trị chiến lược, (2) xây dựng các quyết định, (3) tính toán các chi phí sản phẩm hoặc dịch vụ để chuẩn bị cho bảng báo cáo tài chính và (4) quản trị và kiểm tra các hoạt động.

  pdf17p yeutrasua 28-11-2010 323 168   Download

 • Khái niệm “chi phí” có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau theo những tình huống khác nhau Khái niệm chi phí trong từ điển kinh tế, người ta đã định nghĩa: “mọi sự tiêu phí tính bằng tiền của một doanh nghiệp được gọi là chi phí”

  ppt19p doahongkhonggai12 15-09-2011 296 92   Download

 • Mục tiêu cơ bản của chương 5 Chi phí hoạt động kinh doanh thương mại thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh, phân loại chi phí bán hàng và chỉ tiêu chính phủ.

  ppt23p yellow_12 30-05-2014 98 24   Download

 • Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí" trình bày các nội dung: Khái lược về tính toán kết quả và chi phí, các khái niệm cơ sở, khái lược về kế toán tài chính, khái lược về tính chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen11 03-01-2017 32 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đức Nhân nhằm làm rõ các khái niệm về quản trị chi phí trong doanh nghiệp, đánh giá đầy đủ thực trạng về tình hình quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đức Nhân. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chi phí.

  pdf26p ten_12 08-02-2014 205 100   Download

 • Chương 2 Phân loại chi phí trong bài giảng Kế toán quản trị nhằm trình bày về các khái niệm chi phí và hình thức biểu hiện chi phí. Các yếu tố chi phí, các khoản mục chi phí, chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ. Biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp. Thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh. Nhận dạng chi phí khác.

  pdf31p vespa_12 14-04-2014 418 68   Download

 • Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 trình bày các vấn đề trong chi phí trong kinh doanh như khái niệm, phân loại chi phí, tổng phí, sản lượng hòa vốn.

  ppt14p hoa_dai91 24-06-2014 102 17   Download

 • Chương 6 trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu khái niệm doanh thu, chi phí; hiểu được các nguyên tắc điều kiện, phương pháp hạch toán của doanh thu, chi phí; hiểu được các nguyên tắc điều kiện, phương pháp hạch toán của các khoản làm giảm doanh thu; phân biệt được các loại doanh thu, chi phí.

  pdf8p allbymyself_07 01-02-2016 32 3   Download

 • 6.1.1 Khái niệm tiêu thụ - Tiêu thụ sản phẩm: Quá trình đưa các loại sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất vào lưu thông để thực hiện giá trị của nó qua các phương thức bán hàng; Quá trình tìm kiếm doanh thu, bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp

  doc30p anhduc_dhnt 02-08-2011 648 285   Download

 • CẨM NANG CHI PHÍ Khái niệm tính chi phí Mọi hoạt động kinh doanh đều cần phải có chi phí. Chi phí là khoản tiền phải chi cho công việc kinh doanh của bạn nhằm tạo ra và bán các sản phẩm dịch vụ nào đó. Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, bán lẻ hay bán buôn, các chi phí hoạt động kinh doanh của bạn có thể khác so với các chi phí của nhà sản xuất. Nhưng mọi hoạt động kinh doanh đều phải có các chi phí nguyên vật liệu, lao động, thuê mướn v.v......

  pdf10p thanh_trieu 25-12-2009 565 284   Download

 • I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM KẾ TOÁN 1. Các hệ thống kế toán trong doanh nghiệp Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động cũng phải có một lượng vốn nhất định để mua sắm hoặc thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, mua sắm vật tư, hàng hoá... .

  pdf29p abcdef_37 12-10-2011 92 32   Download

 • Chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải 1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí dịch vụ vận tải 1.1.1.2. Khái niệm chi phí dịch vụ vận tải Chi phí DV-VT về lao động sống và lao động vật hóa cần thiết mà các DN kinh doanh DV-VT phải chi ra cho quá trình hoạt động DV-VT trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). 1.1.1.2. Phân loại chi phí dịch vụ vận tải Chi phí DV-VT có thể được phân loại dựa theo các tiêu thức phân loại khác nhau.

  doc14p levancpo 10-06-2013 117 18   Download

 • Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Các chi phí này phát sinh có tính chất thƣờng xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm nên gọi là chi phí sản xuất của doanh nghiệp....

  pdf96p sang_som 25-04-2013 41 15   Download

 • Khái niệm: Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của các loại vật tư đã tiêu hao, khấu hao TSCĐ, tiền lương hay tiền công và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất, bán hàng của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Nội dung: chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: - Chi phí sản xuất sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. - Chi phí bán hàng. - Chi phí quản lý doanh nghiệp. ...

  ppt47p page_12 16-08-2013 50 12   Download

 • Bản chất, nội dung kinh tế, phân loại chi phí sản xuất *Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Trong đó hao phí về lao động sống là các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho cán bộ công nhân viên. Hao phí về lao động vật hoá là những khoản hao phí...

  pdf85p nokia_12 09-05-2013 44 11   Download

 • Bài 7 Lý thuyết chi phí, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Các khái niệm chi phí, chi phí của doanh nghiệp trong ngắn hạn, chi phí của doanh nghiệp trong dài hạn.

  ppt28p thanhdieutran 14-04-2014 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Khái niệm chi phí kinh doanh
p_strCode=khainiemchiphikinhdoanh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản