intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm chứng khoán

Xem 1-20 trên 880 kết quả Khái niệm chứng khoán
 • Cuốn sách Tiền đấu với vàng này được tái bản có chỉnh lí và đổi tên từ Sự lụi tàn của đồng tiền của tác giả James Rickards, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế thế giới, qua các phân tích về lý thuyết tài chính và những bước đi của các“ông lớn“ như Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức cũng như các nước đang phát triển.

  pdf312p longtimenosee05 13-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 3 - Sở giao dịch chứng khoán" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm; Hình thức sở hữu; Chức năng của sở giao dịch chứng khoán; Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch; Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p gaupanda020 21-03-2024 4 3   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 5 - Người môi giới và công ty chứng khoán" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm, hành động đầu cơ, đạo đức nghề nghiệp của người môi giới, những hành vi bị cấm đối vớ người môi giới, hiệp hội những người môi giới chứng khoán; Điều kiện thành lập, hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán, tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p gaupanda020 21-03-2024 4 3   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 7 - Phát hành và niêm yết chứng khoán" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm phát hành; Phân loại phát hành; Điều kiện phát hành; Thủ tục phát hành; Bản cáo bạch; Bảo lãnh phát hành; Đấu giá chứng khoán; Niêm yết chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p gaupanda020 21-03-2024 4 3   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Tổng quan về thị trường chứng khoán" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm và chức năng và chủ thể của thị trường tài chính; Phân loại thị trường tài chính; Khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán; Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán; Giới thiệu thị trường chứng khoán các nước; Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 6 - Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm về quỹ đầu tư và chứng chỉ quỹ đầu tư; Các lợi ích khi đầu tư qua quỹ; Vai trò của quỹ đầu tư; Cơ chế tổ chức về hoạt động của quỹ đầu tư; Phân biệt quỹ thành viên và quỹ đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Đề cương bài giảng Đồ gá (Nghề: Cắt gọt kim loại) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm chung; phương pháp định vị và các chi tiết định vị; phương pháp kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt; phương pháp thiết kế đồ gá; đồ gá trên máy cắt kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p boghoado03 29-12-2023 4 4   Download

 • Bài viết Hoạt động của công ty bảo hiểm Việt Nam trong trạng thái bình thường mới trình bày khái niệm công ty bảo hiểm; Vai trò của công ty bảo hiểm trong giai đoạn bình thường mới; Các hoạt động của công ty bảo hiểm; Thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp ngành bảo hiểm Việt Nam trong trạng thái bình thường mới; Kết quả kinh doanh một số công ty bảo hiểm lớn trên sở giao dịch chứng khoán hiện nay.

  pdf10p vishekhar 25-10-2023 5 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình "Quản trị tài chính doanh nghiệp" gồm những nội dung chính sau: rủi ro kinh doanh và đòn bẩy hoạt động; tính toán giá trị hiện tại và đánh giá chứng khoán; phân tích tài chính trong quản lý doanh nghiệp; cơ cấu vốn - một số khái niệm cơ bản; chính sách cổ tức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p vankhinh0210 15-10-2023 9 4   Download

 • Bài viết Sóng Duby1600 - phương pháp mới dự báo thị trường chứng khoán đề xuất một phương pháp phân tích kỹ thuật mới, chủ yếu dựa vào việc phân tích biểu đồ giá chứng khoán. Trước hết tôi đưa ra khái niệm mới về khuôn mẫu Xúc xích sau đó phát triển thành các mô hình kỹ thuật mới.

  pdf7p vipierre 02-10-2023 6 4   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán tin học - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; xác định được đối tượng của hạch toán kế toán; phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán;...

  pdf103p kimphuong1126 12-09-2023 7 5   Download

 • Bài viết trình bày những khái niệm tổng quan về chuyển đổi số, nêu bật sự cần thiết của chuyển đổi số đối với hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam, thông qua phân tích thực trạng để đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

  pdf16p tueman06 06-09-2023 10 4   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán; phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán; phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán;...

  pdf101p kimphuong1124 23-08-2023 11 9   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán; phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán; phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán;...

  pdf98p kimphuong1124 23-08-2023 9 6   Download

 • Giáo án lý thuyết Thị trường chứng khoán với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán; Trình bày được hạn chế của thị trường chứng khoán; Tuân thủ theo đúng luật chứng khoán.

  doc35p hoangvancdn 31-07-2023 11 9   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 Công ty cổ phần, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày khái niệm, đặc điểm và tổ chức hoạt động của công ty cổ phần; Trình bày về nguồn vốn của công ty cổ phần và cách thức cty cổ phần tài trợ cho hoạt động của nó; Trình bày về chính sách cổ tức của công ty cổ phần; Trình bày về tách, gộp cổ phần.

  pdf38p chankora08 04-07-2023 7 3   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 Định giá chứng khoán, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các bước khi định giá chứng khoán; Trình bày được khái niệm, đặc trưng của trái phiếu, lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu, và định giá trái phiếu; Trình bày được khái niệm đặc trưng của cổ phiếu, lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và định giá cổ phiếu.

  pdf17p chankora08 04-07-2023 5 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán; Giới thiệu thị trường chứng khoán một số nước trên thế giới; Khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; Cấu trúc thị trường chứng khoán; Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán tập trung; Chỉ số giá chứng khoán.

  pdf4p htphuongtam2806 19-06-2023 10 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm sở giao dịch chứng khoán; Chức năng, nhiệm vụ của sở giao dịch chứng khoán; Hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán; Cơ chế hoạt động của sở giao dịch chứng khoán; Thành viên của sở giao dịch chứng khoán; Hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán.

  pdf2p htphuongtam2806 19-06-2023 6 3   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 7: Phát hành và niêm yết chứng khoán cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm về phát hành chứng khoán; Phân loại phát hành chứng khoán; Điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng; Thủ tục phát hành chứng khoán ra công chúng; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Đấu giá chứng khoán; Niêm yết chứng khoán.

  pdf5p htphuongtam2806 19-06-2023 7 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2