intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm cvp

Xem 1-18 trên 18 kết quả Khái niệm cvp
 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 5: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận. Chương này có nội dung trình bày về: một số khái niệm cơ bản; ứng dụng mối quan hệ CVP; phân tích CVP trong trường hợp đặc biệt; điều kiện ứng dụng mối quan hệ CVP;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p charaznable 06-06-2022 12 2   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị gồm 7 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản như: Tổng quan về kế toán quản trị; Khái niệm và phân loại chi phí; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Sản lượng -Lợi nhuận (CVP); Lập dự toán sản xuất kinh doanh; Đánh giá trách nhiệm quản lý; Các quyết định về giá; Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.

  pdf201p solua999 05-05-2021 33 12   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) cung cấp những kiến thức về khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP; ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP; phân tích điểm hòa vốn.

  pdf47p cothumenhmong7 08-09-2020 38 4   Download

 • Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận trong Bài giảng Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm số dư đảm phí và lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí; quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP). Qua đó có thể vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p kimngan29092009 16-10-2018 54 5   Download

 • Mục tiêu của chương 3 là: Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị, giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP.

  pdf9p cobematxanh 05-12-2017 98 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: các khái niệm cơ bản trong phân tích CVP, xác định điểm hòa vốn, phân tích lợi nhuận mục tiêu, số dư an toàn, phân tích độ nhạy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt37p bautroibinhyen18 18-02-2017 88 9   Download

 • Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen11 25-12-2016 66 5   Download

 • Chương 4: Phân loại chi phí và phân tích CVP. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến việc ra quyết định, giải thích các cách phân loại chi phí, giải thích các cách ứng xử khác nhau của chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi, giải thích khái niệm số dư đảm phí và Sử dụng số dư đảm phí để phân tích điểm hòa vốn và sản lượng mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p estupendo1 03-08-2016 122 10   Download

 • Chương 3 trình bày về phân tích quan hệ chi phí-sản lượng-lợi nhuận. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí; trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP); vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị; giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP.

  pdf9p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 69 1   Download

 • Thuyết trình Kinh tế quốc tế - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận trình bày một số khái niệm cơ bản, một số ví dụ ứng dụng, phân tích điểm hòa vốn, phân tích kết cấu mặt hàng, các giả thiết của mô hình CVP.

  ppt9p thichansaurieng 20-10-2014 186 24   Download

 • Chương 3 Phân tích mô hình CVP thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số khái niệm cơ bản, phân tích điểm hòa vốn, ứng dụng mô hình CVP, phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán & kết cấu hàng bán, hạn chế của mô hình CVP.

  pdf73p holoesinin 13-06-2014 146 13   Download

 • Chương 2 Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận (C - V - P) thuộc thuộc bài giảng kế toán quản trị, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP, ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP, phân tích điểm hòa vốn, phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với giá bán và kết cấu hàng bán, những giả định cơ sở cho phân tích CVP.

  pdf27p holoesinin 13-06-2014 93 10   Download

 • Sau khi học xong chương 3 Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận thuộc bài giảng kế toán quản trị sinh viên có thể giải thích được khái niệm số dư đảm phí & lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng & lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và giải thích hạn chế của việc phân tích CVP.

  pdf63p orange_12 03-06-2014 256 16   Download

 • Tiểu luận Kế toán quản trị: Hãy tự xây dựng một tình huống về CVP trong trường hợp DN sản xuất và tiêu thụ nhiều sản phẩm trình bày một số khái niệm, các trường hợp ứng dụng mối quan hệ C-V-P, ý nghĩa của các phương pháp, áp dụng bài tập. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán.

  doc14p vinhtruongbka 28-05-2014 514 75   Download

 • Báo cáo thực tập: Phân tích mối quan hệ chi phí - doanh thu - lợi nhuận của dịch vụ lưu trú tại Công ty CP Phương Đông trình bày các nội dung: một số khái niệm cơ bản về phân tích mối quan hệ chi phí - doanh thu - lợi nhuận, ý nghĩa và các giả thiết sử dụng khi phân tích mối quan hệ CVP trong doanh nghiệp, nội dung phân tích mối quan hệ CVP trong doanh nghiệp, một số ứng dụng của phân tích mối quan hệ CVP.

  doc69p lexuanloi84 11-04-2013 285 12   Download

 • Khái niệm, nội dung phân tích mối quan hệ CVP Một số khái nịêm cơ bản trong phân tích mối quan hệ CVP 2.1. Số dư đảm phí 2.2. Tỷ lệ số dư đảm phí Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định Phân tích điểm hoà vốn 4.1. Xác định điểm hoà vốn 4.2. Đồ thị mối quan hệ CVP Khái niệm: Phân tích mối quan hệ CVP là kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí - sản lượng đối với lợi nhuận của doanh nghiệp Nội...

  pdf7p duysu1988 29-10-2012 376 50   Download

 • Khái niệm giá trị, đề xuất giá trị - CVP, chiến lược tạo ra giá trị, qui trình phát triển và quản trị giải pháp/sản phẩm trong môi trường marketing. Đề xuất giá trị Đề Xuất Giá trị - CVP là nền tảng của mọi chiến lược tiếp thị.

  pdf4p thegioionline 12-08-2012 117 11   Download

 • Khái niệm giá trị, giải pháp giá trị, chiến lược tạo ra giá trị, qui trình phát triển và quản trị giải pháp/sản phẩm trong môi trường marketing.

  pdf5p hanguyenthuyquynh 23-03-2011 112 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm cvp
p_strCode=khainiemcvp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2