intTypePromotion=3

Khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại

Xem 1-3 trên 3 kết quả Khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại
  • Công văn 2808/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất

    pdf2p landai 14-08-2009 42 6   Download

  • Công văn 6031/BTC-TCT của Tổng cục Thuế về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước

    pdf2p dieucomet 14-08-2009 76 13   Download

  • Chế độ bảo hiểm theo nguyên tắc trách nhiệm vượt giới hạn (theo mức miễn thường): Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà giá trị thiệt hại thực tế vượt quá một mức đã thoả thuận (mức miễn thường). Miễn thường là một hình thức từ chối bồi thường của công ty bảo hiểm dựa trên một số tiền quy định. Có hai loại miễn thường: Miễn thường có khấu trừ và miễn thường không khấu trừ.

    pdf8p ttcao1 01-08-2011 41 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại
p_strCode=khautrutienboithuongthiethai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản