intTypePromotion=1
ADSENSE

Khu chế xuất

Xem 1-20 trên 1364 kết quả Khu chế xuất
 • Bài giảng "Hóa hữu cơ: Dẫn xuất chứa nitơ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, phương pháp điều chế của hợp chất diazoni; Tính chất hóa học gồm: Phản ứng thoát nitơ, phản ứng không thoát nitơ, phản ứng khử. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  ppt22p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự chuyển biến sâu sắc quan hệ chính trị quốc tế và khu vực, từ đối đầu sang đối thoại. Chính sách kinh tế hướng xuất khẩu dựa vào công nghiệp nhẹ của Hàn Quốc trong những năm 1960 đã bộc lộ nhiều hạn chế, Tổng thống Park Chung Hee buộc phải tìm cách đưa Hàn Quốc thoát khỏi khủng hoảng, nói chung và bảo vệ quyền lực của ông, nói riêng.

  pdf6p phuong62310 30-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá thói quen sử dụng túi nilon trong hoạt động sinh hoạt tại các hộ gia đình khu vực TP. Hà Nội" được thực hiện nhằm đánh giá thói quen sử dụng túi nilon của người dân khu vực Hà Nội, từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt tại các hộ gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf14p phuong62310 30-01-2023 4 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Lịch sử sách: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: sách Việt Nam giai đoạn 1945-1950; sách Việt Nam giai đoạn 1954-1975; sách Việt Nam giai đoạn 1975-1985; sách Việt Nam thời kỳ đổi mới của đất nước từ năm 1986 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p tranghong0906 04-01-2023 15 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm máy lọc nước Kangaroo tại khu vực Miền Trung" hệ thống những cơ sở lý luận khoa học về kênh phân phối và tổ chức kênh phân phối để đánh giá một cách toàn diện thực trạng hoạt động kênh phân phối tại Công ty Kangaroo tại khu vực Miền Trung; nghiên cứu các hoạt động phát triển, tổ chức và quản lý kênh; những điểm hạn chế hoặc chưa phù hợp trong hoạt động kênh phân phối sản phẩm máy lọc nước của Công ty; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm máy lọc nước của Công ty Kangaroo tại khu vực Miền Trung.

  pdf114p bigdargon09 20-12-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3" là hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản trị lực lượng bán hàng; phân tích thực trạng quản trị lực lượng bán hàng tại công ty Dịch vụ MobiFone khu vực, nhận diện những thành công và xác định những hạn chế tồn tại đối với hoạt động này cùng với các nguyên nhân của các hạn chế đó; đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty trong thời gian tới.

  pdf125p bigdargon09 20-12-2022 4 1   Download

 • Ứng dụng công nghệ GIS/GPS trong quan trắc rác thải nhựa khu vực dân cư ven sông Hàn, Tp. Đà Nẵng đề xuất hướng áp dụng công nghệ GIS/GPS để xây dựng bản đồ trực quan vị trí RTN bị thải bỏ vào môi trường, vị trí phát sinh theo thời gian, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số phát sinh, từ đó đề xuất giải pháp hạn chế rác thải nhựa đi vào sông Hàn và ra biển.

  pdf6p vifred 23-12-2022 14 3   Download

 • (NB) Giáo trình Mạch điện (Nghề: Lắp đặt thiết bị điện - Cao đẳng) trang bị kiến thức về hệ thống điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người, cung cấp điện năng cho các thiết bị của khu vực kinh thế, các khu chế xuất, các xí nghiệp là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p trangtim0906 15-12-2022 9 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kênh phân phối dịch vụ viễn thông tại Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3" trình bày hệ thống hóa lý luận chung về kênh phân phối; nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của kênh phân phối dịch vụ viễn thông tại Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 3 để từ đó tìm ra các ưu điểm, hạn chế của hệ thống kênh phân phối này; đưa ra các đề xuất để hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 3 được hiệu quả và tối ưu hơn.

  pdf120p bigdargon06 15-12-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư xây dựng cấp điện các phụ tải khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi qua trạm biến áp chuyên dùng của Công ty Điện lực Quảng Ngãi" đã đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, rút ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế đó; xây dựng hệ thống những quan điểm cơ bản và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của Công ty Điện lực Quảng Ngãi qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư...

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Quản trị khiếu nại tại Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 3 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone" hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; phân tích và đánh giá thực trạng quản trị khiếu nại và xác định những hạn chế trong công tác này tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3; trên cơ sở hệ thống lý luận và thực trạng quản trị khiếu nại tại Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 3, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị khiếu nại tại đơn vị.

  pdf138p bigdargon07 09-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Tác động của tư duy chiến lược đến hoạch định chiến lược khu vực công ở nước ta hiện nay" nhằm mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận về tư duy chiến lược, hoạch định chiến lược và sự tác động của tư duy chiến lược đến hoạch định chiến lược khu vực công. Thông qua phân tích những hạn chế, bất cập về nhận thức và tư duy trong hoạch định chiến lược,từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực tư duy chiến lược trong hoạch định chiến lược khu vực công.

  pdf6p phuongnguyen0520 13-12-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Thu hút vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk" nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư cho Khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh phát triển mới trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế về thu hút vốn đầu tư hiện nay vào khu công nghiệp Hòa Phú.

  pdf128p matroicon2510 06-12-2022 11 3   Download

 • Bài viết Mô hình phát triển khu kinh tế tại một số quốc gia trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam nghiên cứu mô hình phát triển khu kinh tế của một số quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Vương Quốc Anh, Hàn Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất…, đồng thời chỉ ra những hạn chế và yếu kém về phát triển khu kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua.

  pdf23p viwmotors 02-12-2022 7 0   Download

 • Mục đích chủ yếu của luận văn "Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành" là nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp Ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể, chỉ ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế đối với khu vực này trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian đến.

  pdf124p bigdargon05 02-12-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định" là làm rõ những vấn đề về mặt lý luận và cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh phát triển khu vực y tế tư nhân trong điều kiện Việt Nam; đánh giá thực trạng của khu vực y tế tư nhân nhằm làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân cản trở phát triển y tế tư nhân; đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh phát triển khu vực y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tương lai.

  pdf94p bigdargon05 02-12-2022 18 0   Download

 • Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 1 gồm các nội dung chính như: Thành phố Hồ Chí Minh hòn ngọc sáng ở thế kỷ XXI; đô thị Việt Nam trong xu hướng khu vực hoá; lập kế hoạch đầu tư đa ngành; vùng thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đô thị mới; đô thị sinh thái; khu chế xuất đầu tiên ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p matroicon2510 02-12-2022 11 2   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng kĩ thuật số theo tiếp cận hệ sinh thái vào giáo dục mầm non tại khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và bài học cho Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng kĩ thuật số theo tiếp cận hệ sinh thái trong giáo dục mầm non ở một số nước, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm về xây dựng mô hình ứng dụng kĩ thuật số với sự kết nối các đối tượng khác nhau trong hệ thống giáo dục.

  pdf7p viwmotors 02-12-2022 29 1   Download

 • Bài viết Bộ tiêu chí xếp loại dự án đầu tư xây dựng công trình thăm dò, khai thác, chế biến than tại Quảng Ninh theo hướng phân khu quy hoạch trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp phân chia 03 khu vực quy hoạch các dự án thăm dò, khai thác, chế biến than gắn với đặc thù của các đô thị, khu kinh tế - du lịch và các khu vực rừng núi. Đồng thời, nhóm tác giảđã xây dựng bộ tiêu chí với 3 nhóm tiêu chí nhằm xếp loại thứ tự ưu tiên đầu tư của các dự án trong công tác quản lý tại mỗi phân khu quy hoạch.

  pdf4p vizenvo 02-12-2022 5 1   Download

 • Sản phẩm vật liệu (dạng gel) nanocellulose kết hợp với chiết xuất nhung hươu do Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty TNHH Geneworld đạt tiêu chuẩn cơ sở, được nghiên cứu độc tính trên Fibroblast, đánh giá khả năng ngừa phát triển vi khuẩn, nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn. Để có đầy đủ cơ sở tiến hành trên lâm sàng, tác giả tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá khả năng dung nạp trên da lành của động vật thực nghiệm và ảnh hưởng của chế phế khi dùng lâu dài trên động vật.

  pdf9p runthenight01 18-11-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khu chế xuất
p_strCode=khuchexuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2