intTypePromotion=1
ADSENSE

Khung pháp luật

Xem 1-20 trên 410 kết quả Khung pháp luật
 • Bài viết này giới thiệu tổng quan hệ thống chính sách, pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ của một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, tác giả khái quát một số mô hình khung pháp luật vũ trụ chủ yếu được áp dụng trên thế giới hiện nay và rút ra kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

  pdf10p vimessi2711 05-04-2019 24 0   Download

 • Khung pháp luật bảo vệ môi trường ở Singapore Theo tác giả, trong trường hợp người làm chứng có yêu cầu do lo ngại bị nguy hiểm về tính mạng, sức khoẻ thì biên bản về hoạt động lấy lời khai có thể không ghi rõ những thông tin về nhân thân của họ. Vì tuy BLTTHS có quy định về việc giữ bí mật điều tra tại Điều 124 nhưng chỉ có mỗi quy định đó chưa đủ để bảo vệ người làm chứng nếu những thông tin này bị lộ nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 108 19   Download

 • Luận văn nghiên cứu làm rõ khái niệm và khung pháp luật và thể chế cho quản trị công ty nói chung và quản trị công ty đại chúng nói riêng, mô hình, cách thức quản trị Công ty đại chúng ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

  pdf19p truongtien_08 03-04-2018 37 4   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày nhu cầu hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam; thực trạng khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam; yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; giải pháp hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán.

  pdf15p dungmaithuy 17-09-2019 16 0   Download

 • Bài viết này đề cập định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam và ý nghĩa của việc hoàn thiện khung pháp luật để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập.

  pdf9p vidoha2711 07-09-2020 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf77p kethamoi5 29-05-2020 33 6   Download

 • Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 2 do TS. Phạm Trí Hùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về khung pháp lý điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp từ góc độ pháp luật đầu tư, điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp từ góc độ pháp luật doanh nghiệp, điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp từ góc độ pháp luật cạnh tranh,...

  ppt50p thuyanlac321 18-06-2018 52 5   Download

 • Luận án nghiên cứu lý luận về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở so sánh, đối chiếu với pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở một số quốc gia trên thế giới. Đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện khung pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf172p kequaidan6 15-07-2020 14 5   Download

 • Bài viết tập trung phân tích ba vấn đề cần phải quan tâm hoàn thiện của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay, bao gồm hoàn thiện khung pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm; hoàn thiện nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm; hoàn thiện một số quy định cụ thể về xử lý tài sản bảo đảm.

  pdf8p nguyentanloc09 17-10-2020 13 5   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập giới thiệu tới các bạn về việc hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến thị trường tài chính, thực trạng về cơ cấu lại, phát triển đồng bộ thị trường tài chính, giải pháp cho vấn đề này.

  pdf8p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 40 4   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận tổng quát về giai đoạn tiền công ty. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về giai đoạn tiền công ty. Chương 3: Kiến nghị khung pháp luật liên quan đến giai đoạn tiền công ty.

  pdf9p truongtien_08 03-04-2018 23 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày từ cuối thế kỷ 19, các quốc gia này lần lượt áp dụng học thuyết pháp luật. Theo đó, pháp luật nước ngoài được coi là luật và tòa án có nghĩa vụ áp dụng và xác định pháp luật nước ngoài mặc dù đương sự không khởi xướng và chứng minh pháp luật nước ngoài. Pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam chưa có câu trả lời rõ ràng về việc nội dung pháp luật nước ngoài được xác định như thế nào ở Việt Nam. Vì vậy, cần xây dựng khung pháp luật về xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

  pdf11p hanh_tv32 02-05-2019 11 1   Download

 • Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thắng lợi quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước đã có nhiều khởi sắc, được nhân dân ta và quốc tế đánh giá cao. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu rõ: “Nghiên cứu để tiến tới áp dụng một khung pháp luật thống nhất chung cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn...

  pdf86p ngochanh 29-07-2009 1137 398   Download

 • Luật Doanh nghiệp được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. Việc ban hành và thực thi luật Doanh nghiệp 2005 được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc hoàn thiện khung pháp luật về doanh nghiệp, xóa bỏ sự chia cắt và đối xử khác nhau theo thành phần kinh tế và nguồn gốc sở hữu. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf128p bichinyeu 29-05-2010 664 176   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm những nội dung về những vấn đề chung về hợp đồng xây dựng; khung pháp luật về hợp đồng; các loại hợp đồng xây dựng; nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng; xác định giá hợp đồng xây dựng; phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng và một số nội dung khác.

  ppt34p cocacola_05 22-10-2015 214 52   Download

 • Bài viết này đề cập một tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay liên quan đến việc phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Ngoài ra, tác giả cũng rút ra một số nhận xét và tổng quan về tầm quan trọng của quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển. Theo đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện và hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam, cũng như phục vụ chiến lược phát triển bền...

  pdf12p dem_thanh 20-12-2012 136 24   Download

 • Bài giảng Khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng giới thiệu tới các bạn hệ thống văn bản liên quan, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, yêu cầu đối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tình hình áp dụng và một số nội dung khác.

  pdf44p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 101 23   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động mua lại, sáp nhập NHTM và đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua lại, sáp nhập NHTM ở Việt Nam.

  pdf167p change05 10-06-2016 89 22   Download

 • Trong những năm qua cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước đã có những thay đổi đáng kể. Đổi mới khu vực kinh tế nhà nước đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất và yêu cầu cần phải được tiến hành với nhịp độ nhanh nhưng vững chắc và có hiệu quả. Việc tìm ra mô...

  pdf99p vinamilkvietnam 21-08-2012 66 19   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến nhà nước và pháp luật Việt Nam, đủ làm cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương trình đào tạo.

  pdf45p violet_12 21-05-2014 163 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khung pháp luật
p_strCode=khungphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2