Kiểm thử dựa trên mô hình

Xem 1-20 trên 58 kết quả Kiểm thử dựa trên mô hình
 • Quá trình sinh các ca kiểm thử tự động dựa trên mô hình gồm các công đoạn chính: Xây dựng mô hình, nhúng mã C, áp dụng công cụ Spin để sinh các ca kiểm thử. Trong đó xây dựng mô hình là công đoạn đầu tiên, nhiệm vụ chính ở đây là từ mô tả các yêu cầu của hệ thống và chức năng xác định cùng với dữ liệu đầu vào và ra phải xây dựng được mô hình của hệ thống. Xây dựng mô hình có vai trò hết sức quan trọng, nếu việc xây dựng mô...

  pdf50p truongnghen 30-08-2012 90 40   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính sau: Chương 1) Đặt vấn đề; chương 2) Giới thiệu tổng quan về mô hình thực thi được, tổng quan về kiểm thử dựa trên mô hình, một số phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình; chương 3) Phát biểu bài toán, đề xuất phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình BPMN; chương 4) Mô tả cài đặt và kết quả thực nghiệm triển khai phương pháp đã đề xuất; chương 5) Trình bày tóm tắt kết quả đã đạt được, kết luận, những ...

  pdf89p hanh_tv26 04-04-2019 11 3   Download

 • Luận văn trình bày một phương pháp nghiên cứu tự động hóa quá trình sinh ca kiểm thử từ mô hình luồng quy trình nghiệp vụ (BPMN). Hướng nghiên cứu dựa trên lý thuyết kiểm thử dựa trên mô hình. Mục tiêu đề ra là tự động hóa quá trình kiểm thử, nâng cao hiệu quả kiểm thử, tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển sản phẩm phần mềm.

  pdf37p hanh_tv25 02-04-2019 3 2   Download

 • Trình bày về cơ sở lý thuyết của kiểm duyệt mô hình (Model checking): khái niệm và ý nghĩa của kiểm duyệt mô hình, quy trình hoạt động của kiểm duyệt mô hình, đặc trưng của kiểm duyệt mô hình, điểm mạnh và điểm yếu của kiểm duyệt dựa trên mô hình sử dụng logic thời gian (Temporal Logic) mô tả các thuộc tính cần kiểm chứng. Nghiên cứu về công cụ Spin, giao diện Xspin, và ngôn ngữ mô hình hóa Promela, máy trạng thái hữu hạn.

  pdf15p banhbeovodung 20-06-2013 50 13   Download

 • Kiểm thử chức năng: các test cases dẫn xuất từ các đặc tả chương trình. Chức năng đề cập đến nguồn gốc của thông tin được sử dụng để thiết kế trường hợp kiểm thử, không phải để kiểm thử như thế nào. Còn được gọi là: Kiểm thử dựa trên đặc tả (từ đặc tả). kiểm tra hộp đen (không có mã nguồn). Đặc tả chức năng mô tả hành vi chương trình dự định. Hình thức hoặc không hình thức....

  pdf84p lequangvudl 03-05-2013 226 69   Download

 • Mô hình hóa phần mềm dựa trên UML: trình bày một số vấn đề của lý thuyết ngôn ngữ mô hình hóa UML và việc mô hình hóa phần mềm dựa trên UML. Tổng quan về bài toán quản trị quan hệ khách hàng: giới thiệu về bài toán quản trị quan hệ khách hàng, hiện trạng ứng dụng và triển khai CRM trong các doanh nghiệp tại Việt Nam; đưa ra chức năng và mô hình hệ thống của CRM.

  pdf4p banhbeovodung 20-06-2013 53 5   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương trong đó: Chương 1 trình bày tổng quan về hệ điều hành Android bao gồm các tầng trong Android và cấu trúc tập tin Manifest là tập tin kê khai những thông tin thiết yếu về ứng dụng với hệ thống, chương 2 đi sâu vào tìm hiểu hai phương pháp sinh đầu vào kiểm thử tự động là phương pháp kiểm thử Fuzz (Fuzzing) và phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình (model-based testing), chương 3 tìm hiểu hai công cụ kiểm thử tự động cho Android đại di...

  pdf65p hanh_tv25 02-04-2019 10 3   Download

 • Bài viết phát triển một mô hình lý thuyết dựa trên các khái niệm về đẳng cấu thể chế và các phản ứng chiến lược giúp giải thích những thay đổi của thư viện trong môi trường hoạt động vĩ mô, dưới sự tác động của những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, và các áp lực đẳng cấu cưỡng chế, mô phỏng và quy chuẩn.

  pdf10p tangtuy01 01-03-2016 34 7   Download

 • Hiệu quả xử lý cao nhất đối với COD là ở nghiệm thức C200, đối với BOD là C0. Hàm lượng COD đầu vào của nước thải quá thấp so với điều kiện thực tế, do những sai số trong pha loãng mẫu nước rác trước khi xử lý, cần tiến hành thử nghiệm lại với nồng độ COD và BOD có trong nước thải đầu vào cao để kiểm tra sự chính xác của mô hình thí nghiệm. b. Kết luận Hiệu quả xử lý của mô hình C ở mức trung bình. Sự khác biệt giữa các nghiệm...

  pdf9p zues03 19-06-2011 127 34   Download

 • Giới thiệu về khái niệm kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử thông thường, và cụ thể là kiểm thử hộp trắng, và kiểm thử hộp đen, dựa trên các kỹ thuật kiểm thử sẽ tập trung tìm hiểu về ứng dụng Web, thành phần ứng dụng Web và các kiểm thử đối với ứng dụng Web như: kiểm thử giao diện, kiểm thử chức năng, kiểm thử cơ sở dữ liệu, kiểm thử hiệu năng và kiểm thử với các thiết bị di động.

  pdf11p banhbeovodung 20-06-2013 136 33   Download

 • Đưa ra các vấn đề cần thiết và cấp bách trong việc nghiên cứu và xây dựng một kỹ thuật sinh Test case hiệu quả từ yêu cầu người dùng. Giới thiệu tổng quan về quá trình sinh test case tự động và các phương pháp sinh Test case: Sinh Test case dựa trên đặc tả, sinh test case dựa trên mô hình, sinh test case hướng đường dẫn. Trình bày các phương pháp và kỹ thuật sinh Test case tự động hiện có, từ đó đề xuất một kỹ thuật sinh Test case tự động và phân tích ưu...

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 114 33   Download

 • Trình bày cơ sở lý luận về kiểm định phần mềm và các nhóm kiểm định phần mềm. Giới thiêu về JPF, kiến trúc của JPF, cách mở rộng, phát triển trên JPF. Ngoài ra giới thiệu về thực thi tượng trưng để sinh dữ liệu kiểm thử cho chương trình trong JPF cũng như cho phép sinh tự động dữ liệu kiểm thử chương trình Java. Tìm hiểu về SMT, Z3, các lý thuyết được hỗ trợ trên Z3, các API của Z3 để tích hợp với JPF và ứng dụng của Z3. Nghiên cứu, đánh giá các giải...

  pdf2p banhbeovodung 20-06-2013 65 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản tổng quan về mô hình số nhân cơ bản, xác định thu nhập trong nền kinh tế giản đơn; xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch và một số nội dung khác.

  pdf52p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 82 11   Download

 • Giới thiệu chung về cơ sở lý thuyết của phương pháp phát triển phần mềm hướng mô hình với hướng tiếp cận là mô hình hóa chuyên biệt miền (DSML), phân tích lợi ích của DSML, cũng như các công cụ hỗ trợ cho mô hình hóa chuyên biệt miền. Nghiên cứu về miền bảo mật, xác định metamodel, các luật ràng buộc cho miền bảo mật theo mô hình điều khiển truy cập dựa trên vai trò của người dùng (RBAC).

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 32 4   Download

 • Trong các phương pháp tính toán kết cấu, phương pháp Phần tử Hữu hạn (PTHH) được sử dụng rộng rãi và có độ chính xác cao. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những phương pháp mô phỏng khác, tin cậy và đơn giản, để giải quyết những lớp bài toán đặc thù khác nhau vẫn rất cần thiết. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu một phương pháp tính toán nội lực dầm, khung phẳng- phương pháp Phần tử Rời rạc Biến thể (PTRRBT).

  pdf11p loki1234 24-05-2018 27 4   Download

 • Bài báo này trình bày một phương pháp phát triển mô hình mô phỏng pin năng lượng mặt trời quang điện (PV) sử dụng phần mềm MATLAB / Simulink. Mô hình này được xây dựng dựa trên các khối thư viện đồ họa sẵn có của Simulink. Mô hình mô phỏng đặc điểm và tính chất ngõ ra I-V(dòng điện – điện áp) và P-V (công suất – điện áp) của pin PV.

  pdf6p nguyenlan4309 26-02-2019 19 5   Download

 • Nhiệm vụ chính của Luận văn sẽ thực hiện đó là: 1. Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực khai phá quy trình và giải thuật tìm kiếm cộng đồng trong mạng xã hội những năm gần đây. 2. Phát biểu bài toán khía cạnh tổ chức và đề xuất mô hình giải quyết bài toán. 3. Xây dựng chương trình thực nghiệm dựa trên mô hình đề xuất trong luận văn và đánh giá kết quả thu được.

  pdf56p hanh_tv26 03-04-2019 5 2   Download

 • Bài báo đề xuất ba cách tiếp cận để khảo sát đáp ứng của khách hàng. Cách thứ nhất dựa trên hàm cost-share truyền thống khi biết đáp ứng khách hàng là tối ưu. Cách thứ hai dựa trên cách đánh giá xấp xỉ hệ số đàn hồi. Cách thứ ba dựa trên mạng Neural. Hai cách tiếp cận đầu nhằm tìm một mô hình giải tích, còn cách tiếp cận sau nhằm tìm kiếm điện năng tiêu thụ các vùng trong ngày theo biểu giá điện.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 5 0   Download

 • Đề tài “Kiểm chứng giao diện phần mềm bằng phương pháp mô hình hóa Event - B” nhằm nghiên cứu phương pháp kiểm chứng thứ tự của các cửa sổ giao diện phần mềm một cách tự động dựa trên Event-B và thực hiện áp dụng cho giao diện ứng dụng trên thiết bị di động. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.

  pdf25p hanh_tv26 05-04-2019 4 0   Download

 • Bây giờ ta đã có thể xem xét sâu hơn các câu lệnh của thuật toán "háu ăn". Các câu lệnh của thuật toán hơi khó hiểu vì chúng dựa trên định nghĩa của hai hàm, Test và SelestBestElement (là hàm kiểm tra tính khả thi và đánh giá các tập). Chúng ta cũng giả sử rằng có một cấu trúc properties, là một danh sách của các danh sách chứa tất cả các thông tin cần

  pdf14p phuoctam32 28-06-2011 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kiểm thử dựa trên mô hình
p_strCode=kiemthuduatrenmohinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản