intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán đặc biệt

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kiểm toán đặc biệt
 • Chuyên đề Các bằng chứng kiểm toán đặc biệt nhằm trình bày về các cơ sở dẫn liệu thông thường trong báo cáo tài chính tìm ra bằng chứng kiểm toán đặc biệt. Các sự kiện sau ngày kháo sổ, sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính.

  pdf25p xuanlan_12 24-04-2014 161 20   Download

 • Chương 2 Bằng chứng kiểm toán đặc biệt thuộc bài giảng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể về bằng chứng kiểm toán cũng như kiến thức kiểm toán.

  pdf90p thanhthienhoang23 14-05-2014 140 16   Download

 • Bài giảng chương 5 cung cấp kiến thức về bằng chứng kiểm toán. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm và yêu cầu, các phương pháp thu thập, một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p tangtuy20 27-07-2016 76 11   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 5 Bằng chứng kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương trình bày về khái niệm, tính chất của bằng chứng kiểm toán, phương pháp thu thập, đánh giá báo cáo kế toán, các bằng chứng kiểm toán đặc biệt.

  pdf49p wide_12 29-07-2014 118 8   Download

 • Bài giảng chuyên đề 2 trang bị cho người học những hiểu biết về bằng chứng kiểm toán. Chương này giới thiệu bốn loại bằng chứng kiểm toán đặc biệt, đó là: Sự kiện sau ngày khóa sổ, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 62 8   Download

 • Chương 5: Bằng chứng kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán 1 trình bày nội dung về bằng chứng kiểm toán, các thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán, hồ sơ kiểm toán, phân loại hồ sơ kiểm toán, các bằng chứng kiểm toán đặc biệt, chương trình kiểm toán. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf7p lehanhtuyet 19-07-2014 93 7   Download

 • Chuyên đề 2 sẽ trình bày các bằng chứng kiểm toán đặc biệt. Mục tiêu của chuyên đề 2 là tìm hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên đối với: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng.

  pdf25p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 56 4   Download

 • Bằng chứng kiểm toán bao gồm các tài liệu, chứng từ, số kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu, thông tin từ những nguồn khác nhau. Bằng chứng kiểm toán đặc biệt được hiểu là loại bằng chứng được thu thập từ một số đối tượng đặc biệt và thường được sử dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) như: ý kiến của chuyên gia, sử dụng tài liệu của KTV nội bộ và KTV khác hay bằng chứng về các bên hữu quan ngoài các mẫu bằng chứng cơ bản mà KTV thường sử......

  doc5p viettuan 06-03-2009 1107 458   Download

 • Tạo lập sự công nhận của xã hội về tính chuyên nghiệp của người làm kế toán và người làm kiểm toán, đặc biệt là người hành nghề kế toán và kiểm toán viên hành nghề...

  ppt138p lequang_lsc 16-06-2011 444 159   Download

 • Từ lâu VACPA đã nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của các công ty kiểm toán, đặc biệt là các công ty kiểm toán vừa và nhỏ trong việc tiếp cận với một Chương trình kiểm toán mẫu hiện đại và phù hợp với điều kiện kiểm toán đặc thù của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu kiểm toán của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế. Chương trình kiểm toán mẫu và tập tài liệu hướng dẫn này được soạn thảo nhằm đáp ứng nhu cầu đó, với sự trợ giúp của...

  doc39p nac1989 20-10-2012 1137 147   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản đối với những công việc kiểm toán

  doc20p nguyenhdu 14-09-2009 424 101   Download

 • Tiến trình cải cách hành chính quốc gia thể hiện rất rõ một nhu cầu không thể thiếu được của kiểm toán đặc biệt là kiểm toán hoạt động, trong đó kiểm toán nội bộ chủ yếu thực hiện chức năng này.

  pdf108p loaken_1 24-11-2012 256 94   Download

 • Bằng chứng kiểm toán đặc biệt được hiểu là loại bằng chứng được thu thập từ một số đối tượng đặc biệt và thường được sử dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) như: ý kiến của chuyên gia, sử dụng tài liệu của KTV nội bộ và KTV khác hay bằng chứng về các bên hữu quan ngoài các mẫu bằng chứng cơ bản mà KTV thường sử dụng như tính toán của KTV, điều tra, quan sát vật chất, xác nhận từ bên thứ ba độc lập, giải trình từ phía khách hàng, tài liệu do...

  ppt24p coc_xanh 15-01-2013 141 27   Download

 • Chương 4 Bằng chứng và hồ sơ kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương. Chương này giúp người đọc có thể hiểu được các khái niệm, yêu cầu và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, kể cả các bằng chứng kiểm toán đặc biệt, bằng các phương pháp và kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán, từ đó hình thành hồ sơ kiểm toán phù hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán.

  ppt19p luongmylm 25-03-2014 143 25   Download

 • Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của kiểm toán đối với sự hoạt động và phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng. Nhất là đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay, kiểm toán đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

  doc52p rubikcube 12-11-2013 82 23   Download

 • Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam không ngừng tăng và được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng bình quân cao nhất trong khu vực. Để có được kết quả này, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hoạt động kiểm toán.

  pdf75p loaken_1 18-11-2012 74 19   Download

 • Bài giảng Bằng chứng kiểm toán trình bày về chuẩn mực kiểm toán hiện hành, bằng chứng kiểm toán cơ bản, bằng chứng kiểm toán đặc biệt và cập nhật chuẩn mực kiểm toán quốc tế, yêu cầu của bằng chứng kế toán.

  pdf11p wide_12 29-07-2014 73 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận về kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC kết hợp với thực tiễn quy trình và phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty ATAX nhằm rút ra những ưu và nhược điểm của quy trình này, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC do Công ty ATAX thực hiện.

  pdf112p thangnamvoiva26 21-10-2016 95 13   Download

 • Bằng chứng kiểm toán đặc biệt được hiểu là loại bằng chứng được thu thập từ một số đối tượng đặc biệt và thường được sử dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) như: ý kiến của chuyên gia, sử dụng tài liệu của KTV nội bộ và KTV khác hay bằng chứng về các bên hữu quan ngoài các mẫu bằng chứng cơ bản.

  ppt24p mailaobao 24-02-2014 136 10   Download

 • Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 2 Một số khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán trình bày về các dạng sai phạm, rủi ro kiểm toán, quy trình kiểm toán, cơ sở dẫn liệu...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.

  pdf67p wide_12 29-07-2014 80 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán đặc biệt
p_strCode=kiemtoandacbiet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2