Kiểm tra quyết toán

Xem 1-20 trên 606 kết quả Kiểm tra quyết toán
 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 242 104   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 377 91   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xdcb hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 243 45   Download

 • Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra khảo sát chất lượng sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 2 Đề kiểm tra KSCL Toán 12 của trường THPT Bán Công Nga Sơn để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.

  pdf2p viphp31096 16-10-2012 74 9   Download

 • Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

  doc1p hueman 16-08-2009 105 11   Download

 • Công văn 4016/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện kiểm tra quyết toán thuế

  doc2p huynhphuc 16-08-2009 55 9   Download

 • Công văn 1824/BNV-KHTC của Bộ Nội vụ về việc nộp báo cáo và tổ chức kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008

  pdf1p lythong 18-08-2009 76 8   Download

 • Công văn 2674/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán năm 2005 của các đơn vị KĐXD thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

  pdf2p diennghia 19-08-2009 69 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục kiểm tra quyết toán tcdn, mã số hồ sơ t-bpc- 007550-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p titihaudau 09-06-2011 42 4   Download

 • Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra giữa kì sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 2 Đề kiểm tra giữa kì môn Toán Giải tích - ĐH Bách Khoa TPHCM giải để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.

  pdf4p green_winter91 31-07-2011 614 152   Download

 • Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. + Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thẩm tra hồ sơ quyết toán + Phê duyệt quyết toán.

  doc3p batrinh 19-08-2009 218 51   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ....................ngày......tháng.....năm.... GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU (*) Số: .......... Kính gửi: ............................................(**)..............

  pdf6p longxanh39 28-06-2011 289 39   Download

 • Trình tự thực hiện: + Chủ đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. + Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thẩm tra hồ sơ quyết toán + Phê duyệt quyết toán. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  doc0p batrinh 19-08-2009 171 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn toán học kì 2 môn toán 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p halalame 23-09-2011 135 33   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ..............., ngày…tháng…năm.......... GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU Số: ........ Cấp cho: ....................................................................................................

  pdf4p longxanh39 28-06-2011 175 26   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN KIỂM TRA: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .................................................... -------------------------- BIÊN BẢN KIỂM DỊCH, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ LẤY MẪU Nơi kiểm tra : ..................................................................................................... Tôi : ...............................

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 350 5   Download

 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị....

  doc23p sinhvientvu 04-08-2010 871 553   Download

 • 1)- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị....

  pdf20p thanghonghung 22-06-2011 526 224   Download

 • Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 1 tiết sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 19 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 và hướng dẫn giải với nội dung liên quan đến: cấp số cộng và cấp số nhân, đạo hàm, đường thẳng và mặt phẳng không gian, giới hạn của dãy số và hàm số, phương trình lượng giác, phép dời hình và đồng dạng, vectơ và quan hệ vuông góc,...để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.

  pdf83p tuyetle23 11-09-2013 344 131   Download

 • Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 20 Đề thi trắc nghiệm môn Toán - Lượng giác để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.

  pdf97p buddy9 16-08-2011 280 126   Download

Đồng bộ tài khoản