intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh doanh nước ngoài

Xem 1-20 trên 3713 kết quả Kinh doanh nước ngoài
 • An toàn thực phẩm (ATTP) có tác động trực tiếp, thường xuyên đối với sức khoẻ của mỗi người dân, ảnh hưởng lâu dài đến giống nòi của dân tộc, là điều kiện thiết yếu để thúc đẩy sản xuất thực phẩm ở thị trường trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và quốc tế. Bài viết mô tả thực trạng tổ chức quản lý và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 2018.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 5 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5)" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã được nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.

  pdf123p unforgottennight05 19-09-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5)" hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã được nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; rút ra những ưu nhược điểm và đề xuất hướng giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

  pdf133p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Mẫu "Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng" là mẫu văn bản được lập ra để cam kết về việc thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng. Mẫu nêu rõ thông tin nhà đầu tư, thông tin tổ chức tín dụng, tên dự án, tên tổ chức kinh doanh nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc1p phuongth1234 24-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn "Chọn lọc 900 tình huống tiếng Anh thường gặp trong đàm phán thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các tình huống về: Tiếng Anh kinh doanh, đàm phán với nước ngoại,...Bộ sách được xây dựng trên phương châm "đơn giản học để ứng dụng", mỗi quyển được phân thành nhiều chủ đề, nhấn mạnh hai khả năng học tập mẫu câu với số lượng câu phong phú và kỹ năng tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf140p unforgottennight06 19-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Tác động của liên kết vùng đến sự hài lòng của doanh nghiệp FDI tại Long An: Vai trò trung gian của marketing địa phương được nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của liên kết vùng đến sự hài lòng của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Long An với vai trò trung gian của marketing địa phương.

  pdf10p vikoenigsegg 26-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu" Du lịch và cẩm nang hướng dẫn (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về một số chuyên đề về du lịch; đặc điểm tâm lý khách du lịch một số nước; 50 tình huống ứng xử của hướng dẫn viên du lịch; kí hiệu về tiện nghi và dịch vụ trong khách sạn; các hình thái kinh doanh du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf235p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

 • Nội dung môn học bao gồm các chương như sau: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước; Kế toán các nghiệp vụ ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p dongcoxanh10 06-09-2022 44 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; Nghiệp vụ thanh toán trong nước; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf318p viarrinera 16-08-2022 16 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng lan tỏa không gian của công nghệ theo tỉnh trình bày cơ sở lý thuyết mô hình kinh tế lượng không gian; Chỉ định mô hình không gian động Arellano-Bond; Mô hình kinh tế lượng không gian lồng tổng quát để rồi rút ra các mô hình được sử dụng ở phần thực nghiệm.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 6 1   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật về hợp đồng kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh tế, pháp luật về phá sản doanh nghiệp

  pdf196p bakerboys07 05-07-2022 7 3   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng ký kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys07 05-07-2022 10 0   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thời kỳ đổi mới trình bày quá trình nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ đổi mới; Đầu tư trực tiếp nước ngoài từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 10 1   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: 30 năm - một chặng đường cho thấy một cái nhìn khái quát về thực trạng tình hình thu hút và thực hiện vốn FDI tại Việt Nam từ năm 1988 đến nay qua những khía cạnh cơ bản trong việc thu hút FDI theo quy mô vốn đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo địa phương và theo khu vực địa lý. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá tác động của nguồn vốn FDI đến nền kinh tế Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 11 1   Download

 • Bài viết Phân tích thực trạng và khuyến nghị để nguồn vốn FDI góp phần phát triển kinh tế tại Việt Nam tập trung phân tích những tác động tích cực của nguồn vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời nêu ra những tồn tại trong hoạt động của khu vực này, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thu hút và khai thác tốt hơn nữa thế mạnh của các doanh nghiệp này trong thời gian tới.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 11 2   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp trình bày thực trạng thu hút vốn FDI trong thời gian qua; Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 12 1   Download

 • Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán các phần hành: kế toán mua bán hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu và kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; trình bày phương pháp lập các chứng từ, ghi sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p hayatogokudera 18-07-2022 34 4   Download

 • Giáo trình Kinh doanh quốc tế với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả được môi trường kinh doanh quốc tế; Trình bày được các nội dung cần thiết để nghiên cứu thị trường quốc tế; Vận dụng các kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế; Phân tích các cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p dongcoxanh25 12-07-2022 20 6   Download

 • Bài viết Thu hút và phát triển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển bền vững tại Việt Nam trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; Việt Nam cần nâng cao chất lượng của FDI trong thời gian tới; Những thách thức phát triển trong tương lai của Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 20 3   Download

 • Bài viết Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hướng tới mục tiêu phát triển bền vững: Kinh nghiệm từ một số nước ASEAN được nghiên cứu với mục tiêu tổng kết lại những điều chỉnh trong chính sách thu hút (FDI) của một số nước ASEAN và rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf12p vigeneralmotors 13-07-2022 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh doanh nước ngoài
p_strCode=kinhdoanhnuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2