intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh phí khuyến công

Xem 1-20 trên 161 kết quả Kinh phí khuyến công
 • Quyết định 17/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công

  doc5p peternguyen 13-08-2009 137 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

  pdf10p emvaolop1 24-10-2014 59 1   Download

 • Quyết định số: 19/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 36 0   Download

 • Quyết định số: 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf21p ngochuyen2345 23-10-2015 31 0   Download

 • Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p ngochuyen2345 23-10-2015 40 0   Download

 • Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh.

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 27 0   Download

 • Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  doc32p kieuvinha321 11-09-2018 16 0   Download

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc10p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc31p sohucninh000 23-08-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p thuyanlac000 04-11-2019 9 0   Download

 • Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc14p soninhduc999 26-11-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc28p soninhduc999 26-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội”.

  doc12p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc16p anphongduong999 03-12-2019 4 0   Download

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p manhinh999 20-04-2020 5 0   Download

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p manhinh999 20-04-2020 5 0   Download

 • Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc9p manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc8p solacduy999 22-04-2020 5 0   Download

 • Nghị định Số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông trình bày các nội dung chính sau: Hình thức hoạt động khuyến nông địa phương, chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông, kinh phí khuyến nông, tổ chức thực hiện.

  pdf45p vilusaka2711 18-11-2019 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf15p naubanh_tet 01-02-2013 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh phí khuyến công
p_strCode=kinhphikhuyencong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2