intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh phí ủy nhiệm thu

Xem 1-20 trên 23 kết quả Kinh phí ủy nhiệm thu
 • Công văn 2551/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc loại thuế, phí ủy nhiệm thu và tỷ lệ kinh phí ủy nhiệm thu

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 235 22   Download

 • 13 bước để tiết kiệm thời gian, sức lực và tiền bạc…nhờ uỷ nhiệm Một trong những kỹ năng quản lý quan trọng nhất mà bạn phải nắm vững là uỷ nhiệm.Việc uỷ nhiệm không có nghĩa là trốn tránh công việc, nó có nghĩa là trao quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm giải trình cho những người khác. Khi bạn uỷ nhiệm thất bại thì 2 vấn đề cơ bản sẽ nảy sinh. Thứ nhất, bạn phải làm những công việc mà người khác có thể làm hiệu quả hơn và với chi phí thấp hơn. Thứ hai, bạn phung...

  pdf6p traitimmuathu241 12-05-2010 148 44   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN ỦY NHIỆM THU CHO UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN VÀ TỔ CHỨC, BAN QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf17p haihoabatbuom 23-04-2010 61 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf4p poqueen 13-05-2013 55 3   Download

 • Quyết định 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf2p 1huutri 06-08-2009 58 1   Download

 • Quyết định số 676/QĐ-UBDT Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của Uỷ ban dân tộc. Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;...

  pdf5p bachma47 26-12-2017 5 0   Download

 • Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 có đối tượng, phạm vi áp dụng: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 quy định tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf10p hpnguyen1 02-03-2018 21 0   Download

 • Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ Quyết định số 1067/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy định về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường.

  doc2p kieuvinha999 06-05-2020 1 0   Download

 • Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước theo cơ chế kinh tế thị trường nhiều thành phần, thì trong những năm qua Ủy ban nhân dân xã Minh Hương cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong việc phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đời sông của nhân dân ngày một nâng cao, và đang dần thay đổi được bộ mặt của đời sống dân cư. Hoạt động tài chính có nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế, khai thác các nguồn...

  pdf32p bandoctl 01-07-2013 256 59   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf20p chuon-chuon 18-01-2012 82 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 21 5   Download

 • BÁO CÁO KHÔNG. 2010-102 Thu nhập hoãn lại bao gồm kinh phí công Capital Giáo dục và Alec P. Courtelis phù hợp phân bổ Quỹ ủy thác Đại học chưa nhận được sự chấp thuận từ Bộ Giáo dục Florida, 30 tháng 6 năm 2009, chi tiêu các quỹ

  pdf10p meobu1 09-01-2012 41 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ: HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BÍ THƯ CHI ĐOÀN, CHI HỘI TRƯỞNG: HỘI PHỤ NỮ, HỘI CỰU CHIẾN BINH, HỘI NÔNG DÂN Ở THÔN (XÓM), TỔ DÂN...

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 86 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 50 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p chuon-chuon 18-01-2012 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CÂY TRÁI VÀ HOA MÙA TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf15p chuon-chuon 18-01-2012 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf32p chuon-chuon 18-01-2012 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 126/KH-UBND VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 28 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU - NHIỆM VỤ CHI ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH TỈNH; NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf10p bachqua 19-04-2013 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf7p stingdautaydo 05-12-2012 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh phí ủy nhiệm thu
p_strCode=kinhphiuynhiemthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2