intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế học vĩ mô I Chương 2

Xem 1-15 trên 15 kết quả Kinh tế học vĩ mô I Chương 2
 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 2: Đo lường thu nhập và mức giá nhằm giúp người học giải thích được tại sao trong một nền kinh tế, tổng chi tiêu bằng tổng thu nhập; cách tính GDP của một nền kinh tế, cấu phần của GDP, phân biệt GDB thực tế và danh nghĩa;...

  pdf20p hungdaigia91 28-10-2014 102 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô I - Chương 2: Cung - cầu và cơ chế hoạt động của thị trường giới thiệu về cung, cầu và thị trường, trạng thái cân bằng của thị trường, độ co dãn của cầu, sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường.

  ppt133p thuanthien2012 28-04-2014 140 26   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I (Phần 2: Nền kinh tế trong ngắn hạn) - Chương 6: Tổng cầu, tổng cung và biến động kinh tế vĩ mô trình bày một số đặc điểm biến động kinh tế vĩ mô, xây dựng mô hình tổng cung - tổng cầu, giải thích biến động kinh tế và vai trò của chính sách ổn định trong ngắn hạn, cập nhật và giải thích tình hình kinh tế Việt Nam thời gian gần đây.

  pdf29p hungdaigia91 28-10-2014 91 7   Download

 • KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I I. BÌNH LUẬN CÁC NHẬN ĐNNH SAU: (Sử dụng đồ thị minh họa khi cần thiết) Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hạch toán thu nhập quốc dân 1. Mục tiêu quan trọng nhất của một nước đang phát triển nhằm thúc đấy sự phát triển kinh tế là đNy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 2. Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính...

  pdf9p lananh27108 18-09-2011 541 150   Download

 • Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hạch toán thu nhập quốc dân

  doc24p honghai37 01-03-2010 825 403   Download

 • Chương 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô I Chương 2: Mô hình IS – LM và tổng cầu trong nền KT đóng Chương 3: Mô hình Mundell – Fleming và tổng cầu trong nền KT mở Chương 4: Tổng cung và mô hình đường Phillips Chương 5: Các lý thuyết về tiêu dùng Chương 6: Tăng trưởng kinh tế Chương 7: Tranh luận về các chính sách KTVM Chương 8: Đầu tư Đối tượng nghiên cứu của KTVM KTH vĩ mô nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia trước những vấn đề cơ bản như: Sản lượng, tăng trưởng...

  ppt112p cobetocngan 08-05-2013 372 54   Download

 • Giáo trình có kết cấu gồm 06 chương: Chương I - Khái quát kinh tế học và kinh tế học vĩ mô, chương II - Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, chương III - Tổng cầu và chính sách tài khóa, chương IV - Tiền tệ và chính sách tiền tệ, chương V - Tổng cung và chu kỳ kinh doanh, chương VI - Thất nghiệp và lạm phát. Phần 2 gồm nội dung chương 4 trở đi. Giáo trình dành cho đối tượng sinh viên cao đẳng nghề.

  pdf45p sophantrotreu09 30-03-2016 60 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Cung, cầu và giá cả thị trường có kết cấu gồm 3 phần. Nội dung phần này gồm có: I. Cung cầu và giá cả thị trường, II.Độ co giãn của cung cầu, III. Ý nghĩa thực tiển của cung cầu.

  ppt102p talata_1 27-10-2014 515 56   Download

 • Chương 2 Mô hình I/O, chương học này trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về mô hình I/O, Mô hình I/O của Việt Nam, Ví dụ, Phương pháp luận xây dựng mô hình I/O, Mô hình I/O dạng hiện vật, Mô hình I/O dạng giá trị.

  pdf43p canhdangxuan 09-04-2014 1167 107   Download

 • KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG PHẦN II KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 2.1. Khái quát về kinh tế môi trường (KTMT): 2.1.1. Kh¸i niÖm: KTMT mới chỉ xuất hiện và phát triển trong những năm gần đây do nhu cầu bức bách của thực tiễn. Để hiểu rõ nội dung nghiên cứu về KTMT, trước hết cần phải nắm được cơ sở nền tảng của kinh tế học. KTMT nghiên cứu các vấn đề môi trường với viễn cảnh và những ý tưởng phân tích kinh tế. Nó khai thác từ cả hai phía: Kinh tế vĩ mô...

  pdf34p hoa_layon 22-08-2011 89 28   Download

 • 2.1 KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm hành vi kinh doanh - Kinh doanh là việc các chủ thể thực hiện một cách thường xuyên, liên tục một, một số hoặc toàn bộ các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục đích tìm kiêm lợi nhuận - Có hai điểm cơ bản để phân biệt hoạt động kinh doanh với các hoạt động xã hội khác không phải là kinh doanh, ngay cả với hoạt động quản lý nhà nước kinh tế (i) Để tiến...

  pdf20p condaucon 26-07-2011 84 12   Download

 •   Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, tổng sản phẩm trong nước, các phương pháp tiếp cận tính GDP, ba phương pháp tính GDP, GDP danh nghĩa và GDP thực, đo lường tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết 

  ppt62p doinhugiobay_05 02-12-2015 58 9   Download

 • Đây là những kiến thức quan trọng để xây dựng mô hình cho những bài toán phức tạp hơn trong thực tế sau này. Các khái niệm về ‘’ lồi’’ đuợc trình bày để làm cơ sở cho phương pháp hình học giải quy hoạch tuyến tính. Một ví dụ mở đầu được trình bày một cách trực quan để làm rõ khái niệm về phương án tối ưu của quy hoạch tuyến tính. Nội dung chi tiết của chương bao gồm : I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 1- Bài toán vốn đầu tư 2- Bài...

  pdf28p muaythai7 26-10-2011 160 61   Download

 • Xác định mục tiêu hình thành giá và các yếu tố ảnh hưởng II. Tính toán và phân tích chi phí sản xuất III. Phân tích và dự đoán lượng cầu IV. Phân tích giá của các đối thủ cạnh tranh V. Lựa chọn phương pháp định giá VI. So sánh và lựa chọn mức giá tối ưu C. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ ĐẶC THÙ I. Các chiến lược định giá cho sản phẩm mới 1. Định giá cho sản phẩm mới phát minh 2. Định giá cho sản phẩm mới mô phỏng II. Chiến lược định giá phổ...

  pdf13p muaythai3 30-10-2011 302 45   Download

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đánh giá tác động môi trường xây dựng nhà máy xi măng có kết cấu gồm 6 chương. Chương I: Mô tả tóm tắt dự án. Chương II: Điều kiện tự nhiên – môi trường kinh tế xã hội. Chương III: Hiện trạng môi trường- khu vực công ty xi măng Hà Tiên. Chương IV: Đánh giá tác động tới môi trường của nhà máy xi măng Hà Tiên 2. Chương V: Các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực môi trường chương trình quản lý và giám sát môi trường của nhà máy xi măng Hà Tiên 2. Chương VI: Tham vấn ý kiến cộng đồng.

  doc63p rjnpenho 15-04-2015 380 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế học vĩ mô I Chương 2
p_strCode=kinhtehocvimoichuong2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2