intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế kế hoạch hoá

Xem 1-20 trên 1885 kết quả Kinh tế kế hoạch hoá
 • Bài viết "Chuẩn hóa quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu để tối ưu nguồn lực trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, từ đó đề xuất chuẩn hóa quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu để tối ưu hóa nguồn lực trong công tác đào tạo của Trường.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 1 0   Download

 • ‘Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Số 1 An Nhơn’ sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p tueman09 19-08-2023 3 1   Download

 • Bài viết là cơ sở thực tiễn để Ban Giám hiệu và Hội đồng trường đưa ra các chính sách, chiến lược và kế hoạch quản lý phù hợp trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trường đại học để đạt được mục tiêu phát triển tiếp theo của nhà trường.

  pdf9p kimphuong17 01-08-2023 2 0   Download

 • Ebook Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị trường tồn; Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lời dạy của Bác; Chăm lo cho dân; Học làm theo Di chúc của Bác Hồ: "Phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf343p vihulk 20-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Nhu cầu nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam" trình bày về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cần phải được đầu tư và hỗ trợ nhiều. Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động của ngành và thực hiện Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện trong giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tethientran 27-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Đổi mới tư duy về các thành phần kinh tế để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập" trình bày mô hình kinh tế là nhằm phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn với quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt sở hữu, quản lý và phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tethientran 27-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực – Từ góc nhìn của marketing" trình bày về việc vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực vẫn cần được hệ thống hóa, tiêu chuẩn hóa để nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên đối với mỗi môn học và đảm bảo tính thống nhất cho toàn hệ thống của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p nhanchienthien 25-07-2023 1 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương và phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch, phân bổ và giao dự toán ngân sách tỉnh Khánh Hòa, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán dự toán ngân sách tỉnh Khánh Hòa trong thời gian đến.

  pdf33p phuongnguyen2320 20-07-2023 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hòa (1946-2010): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tân Hòa khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất góp phần bảo vệ tổ quốc, thực hiện thắng lợi các kế hoạch nhà nước; đảng bộ Tân Hòa lãnh đạo nhân đạo thực hiện đường lối đổi mới;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p trankora06 12-07-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: đối tượng nghiên cứu; nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; lý thuyết về kinh tế học phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p lyhany 04-07-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 2: Đổi mới công tác kế hoạch hóa ở Việt Nam. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: bản chất của kế hoạch hóa; đổi mới kế hoạch hóa ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p lyhany 04-07-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 3: Nội dung kế hoạch hóa. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: dự báo phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch trung hạn phát triển kinh tế - xã hội; chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p lyhany 04-07-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 5: Kế hoạch hóa tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: kế hoạch tăng trưởng kinh tế; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nội dung kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p lyhany 04-07-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 9: Đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: sự cần thiết tiếp tục đổi mới và tăng cường quản lý nhà nước về thương mại trong bối cảnh mới của hội nhập; quan điểm đổi mới; phương hướng đổi mới; giải pháp đổi mới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf5p lyhany 04-07-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947-2017): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Tân Kim trong thời kỳ đổi mới đất nước; Đảng bộ xã Tân Kim trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p chankora07 06-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết Những nhân tố cơ bản tác động đến sự phát triển các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho chính quyền địa phương, các nhà khoa học đề ra các chính sách dân tộc, chính sách kinh tế, chính sách hỗ trợ, định hướng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và sự phát triển bền vững cho tỉnh Thái Nguyên.

  pdf8p viwolverine 07-07-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Quản lý vốn của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đối với các đơn vị trực thuộc" được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý vốn của HHPD doanh nghiệp đối với các đơn vị thành viên; đề xuất một số giải pháp về mặt cơ chế quản lý vốn, giám sát nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý vốn của HHPD với các đơn vị thành viên trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p lyhany 04-07-2023 12 9   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế cầu thép liên hợp bản mặt cầu BTCT, nhịp giản đơn" được thực hiện nhằm lập quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Góp phần giải quyết nhu cầu giao thông vận chuyển hành khách và hàng hóa, kết nối và phát triển kinh tế phía Nam đất nước- Đồng bằng sông Cửu Long. Góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf202p phuong3676 29-06-2023 11 9   Download

 • Chiến lược và Chương trình Quốc gia hàng năm sẽ xem xét lại, tiếp tục cụ thể hóa, hoặc sửa đổi danh mục những hành động cần thiết, lựa chọn các công cụ phân bổ dựa vào kết quả thực hiện phù hợp cho năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung.

  pdf129p hoangnhanduc04 07-06-2023 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Các vấn đề về dân số - sức khỏe bà mẹ trẻ em và sức khỏe sinh sản, gồm 8 bài tiếp theo, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: dân số và nguồn lao động, việc làm; dân số và kinh tế; dân số và vấn đề xã hội; lồng ghép biến dân số và kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội; biến động dân số; sức khỏe sinh sản; chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản việt nam giai đoạn 2011-2020; nội dung cơ bản của chính sách dân số hiện hành ở Việt Nam;...

  pdf60p loivokiet 06-06-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế kế hoạch hoá
p_strCode=kinhtekehoachhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2