intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế phát sinh

Xem 1-20 trên 6171 kết quả Kinh tế phát sinh
 • Luận văn "Tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát" nhằm tìm hiểu những nhu cầu thông tin cho quản lý phát sinh tại một mảng kinh doanh mới Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát – Khách sạn The Blossom. Qua đó, định hướng các giải pháp nhằm tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh mới của Công ty TNHH Khởi Phát.

  pdf82p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Quản lý các vùng đất ngập nước trong phát triển bền vững nghề cá ở Việt Nam" đề xuất và áp dụng một số phương pháp tiếp cận quản lý tài nguyên đất ngập nước như: quản lý dựa trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái; quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng; và đồng quản lý tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf7p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn giải bài tập kế toán tài chính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bài tập tình huống có lời giải về hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Nghiệp vụ kinh tế phát sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf193p vihennessey 08-09-2022 30 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển mô hình lý thuyết giải thích tác động của ác cảm mất mát và sự mong đợi về khả năng sinh lời lên hành vi tìm kiếm của người mua nhà" trình bày các nội dung chính sau: Phát triển mô hình lý thuyết giải thích ảnh hưởng của sự ác cảm mất mát lên hành vi tìm kiếm của người mua nhà; Phát triển mô hình lý thuyết giải thích ảnh hưởng của sự mong đợi về khả năng sinh lời lên hành vi của người mua nhà; Kiểm định kết quả thực nghiệm tác động của sự mong đợi về khả năng sinh lời lên hành vi tìm kiếm của người mua nhà.

  pdf166p vihennessey 08-09-2022 6 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y học "Đánh giá kết quả điều trị rối loạn phát âm ở trẻ đã phẫu thuật khe hở vòm miệng bằng phân tích ngữ âm" trình bày các nội dung chính sau: Phân lập, tăng sinh, biệt hóa và bảo quản lạnh tế bào gốc ngoại bì thần kinh phôi chuột cống trắng thành tế bào dạng tiết dopamin; Bước đầu phân lập, tăng sinh và biệt hóa được tế bào gốc ngoại bì thần kinh phôi – thai người thành tế bào dạng tiết dopamin.

  pdf182p vibugatti 08-09-2022 5 2   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Lý thuyết kế toán bao gồm 6 chương, cụ thể như sau: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p dongcoxanh10 06-09-2022 61 1   Download

 • Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam - Hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh" nhằm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt cho các địa phương phía Nam của tỉnh Quảng Nam, đảm bảo vệ sinh, an ninh môi trường cho các khu vực bao gồm: cộng đồng dân cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p nguyenngocnhat0302 01-09-2022 36 2   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh); nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc Dưới thời Đường; mô tả được sự phát triển kinh tế của Trung Quốc dưới thời Minh - Thanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc16p manhitieulinh 29-08-2022 15 2   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được những nét chính về thời Ngô; trình bày được quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh; nắm được thời Đinh - Tiền Lê bộ máy nhà nước đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đã bước đầu xây dựng được nền kinh tế, văn hóa phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ; nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê Sơ; giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Bài viết Vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên trong việc tuyển dụng hiện nay trình bày vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên; Một số kiến nghị về đào tạo KN mềm cho SV hiện nay.

  pdf4p vibugatti 29-08-2022 29 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được lịch sử hình thành và phát triển của vương quốc cổ Chăm-pa; những nét đặc sắc về kinh tế, xã hội của cư dân Chăm-pa; một số thành tựu văn hóa của Chăm-pa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 21 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được quá trình hình thành, phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam; những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam; một số thành tựu văn hóa của Phù Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lập được Sơ đồ Tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh); nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường; mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh - Thanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc16p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ; nhận biết được tình hình kinh tế thời Lê Sơ; giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( Các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh); nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường; mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh Thanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p manhitieulinh 29-08-2022 25 2   Download

 • Giáo án môn Sinh học lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được đối tượng, các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học; trình bày được mục tiêu môn Sinh học; phân tích được vai trò của sinh học đối với đời sống hàng ngày, với sự phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề toàn cầu; trình bày được định nghĩa về phát triển bền vững, vai trò của sinh học với sự phát triển bền vững môi trường sống;...

  doc44p manhitieulinh 29-08-2022 45 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu sự phân bố của một số loài vi khuẩn lam và vi tảo tại vụng An Hòa - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu nhằm xác định sự phân bố của một số loài vi khuẩn lam và vi tảo tại vụng An Hoà nhằm bổ sung dữ liệu khoa học cho hệ thực vật thủy sinh bậc thấp cho dự án “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam” cơ sở để phục vụ cho công tác bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển kinh tế theo hướng bền vững nằm trong “Kế hoạch hành động ĐDSH tỉnh Quảng Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

  pdf113p unforgottennight02 20-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của giá thể lên sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế của ớt chỉ thiên trồng chậu trình bày việc đánh giá ảnh hưởng của giá thể lên sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả tài chính của cây ớt chỉ thiên trồng chậu.

  pdf10p viaudi 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất của nước biển và đại dương; giải thích được hiện tượng sóng biển và thủy triều; trình bày được chuyển động của các dòng biển trong đại dương; nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế-xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p gianghavan18 18-08-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế phát sinh
p_strCode=kinhtephatsinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2