intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế xã hội văn hóa

Xem 1-20 trên 5410 kết quả Kinh tế xã hội văn hóa
 • Hệ thống quan điểm và phương pháp luận đề xuất chính sách - biện pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội - văn hóa vùng đồng Tháp Mười - Thuộc đề tài: Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và kinh tế - xã hội - môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng đồng Tháp Mười

  pdf311p mylan23 17-04-2013 73 18   Download

 • Vấn đề và các mô hình sắp xếp đời sống gia đình cơ bản, tác động của kinh tế, xã hội, văn hóa đến sự lựa chọn các mô hình sắp xếp đời sống gia đình chủ yếu của người cao tuổi là những nội dung chính trong bài viết "Người cao tuổi và sự sắp xếp cuộc sống gia đình hiện nay, tác động của những yếu tố kinh tế xã hội, văn hóa", mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 48 2   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nghiên cứu Việt Nam - Một số vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa cung cấp cho người đọc các nội dung: Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả các nước, thành phần nhân chủng các tộc người ở Việt Nam và vấn đề nguồn gốc người Việt, thiết chế chính trị - Di sản kế thừa, hệ thống chính trị Việt Nam những năm 1954-1975,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p doinhugiobay_01 11-11-2015 122 51   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nghiên cứu Việt Nam - Một số vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, phần 2 giới thiệu các chính Tài liệu bốn điểm của Việt Nam và hiệp ước Bali năm 1976, viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật bản và các nước Đông Nam Á (1954-1995) trường hợp Việt Nam, quan hệ buôn bán biên giới Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ mở cửa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf116p doinhugiobay_01 11-11-2015 122 51   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 3.4 - Văn hóa là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội là nhằm chứng minh cho nhận định văn hoá là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

  pdf47p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 215 41   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của cộng đồng người Chăm ở An Giang từ sau năm 1975 đến nay gồm có 3 chương trình bày về lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng người Chăm ở An Giang; bức tranh tổng quan về đời sống kinh tế - xã hội - văn hoá của cộng đồng người Chăm ở An Giang; chính sách đối với cộng đồng người Chăm ở An Giang - những đề xuất và kiến nghị.

  pdf101p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 97 30   Download

 • Phần 1 Tài liệu Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan niệm của Mác về phương thức sản xuất - Hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p doinhugiobay_05 01-12-2015 79 27   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Một số vấn đề về tình hình kinh tế - Xã hội văn hóa và phát triển, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhà nước và phát triển, chủ nghĩa xã hội và phát triển, truyền thống lịch sử văn hóa và sự lựa chọn chính trị xã hội, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng và quản lý đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p doinhugiobay_05 01-12-2015 70 24   Download

 • Tài liệu “Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam” là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài “Bảo đảm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam”.

  pdf156p nganga_00 28-08-2015 89 20   Download

 • Tiếp tục nội dung ở phần 1 của Tài liệu, trong phần 2 này giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản quốc tế có liên quan đến các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa như: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền – 1948; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị - 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa – 1966; Các nguyên tắc Limburg về việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1986;… Mời bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf144p nganga_00 28-08-2015 71 18   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và một số vấn đề về phát triển, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chủ nghĩa xã hội và phát triển, truyền thống lịch sử văn hóa và sự lựa chọn chính trị xã hội, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng và quản lý đất nước, một số giá trị di sản của văn hóa Việt Nam, giải pháp văn hóa của phát triển, văn hóa với sự phát triển xã hội trong thời đại ngày nay, triết lý phát triển của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf213p visatori2711 18-04-2019 18 5   Download

 • (NB)Báo cáo nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dựa trên số liệu Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về các dân tộc thiểu số Việt Nam với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục. Báo cáo cũng phân tích chi tiết hai vấn đề nổi bật của các DTTS, là giáo dục (mù chữ ở nữ giới, nhập học đúng tuổi) và tử vong ở trẻ em.

  pdf97p viapollo11 11-04-2019 31 4   Download

 • Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và một số vấn đề về phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Mác về phương thức sản xuất - hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á, xã hội Việt Nam trong phương sản xuất châu Á, bàn về tâm lý dân tộc, cuộc khủng hoảng tư duy kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại, từ kinh tế học phát triển đến chiến lược phát triển nội sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf213p visatori2711 18-04-2019 24 4   Download

 • Bài viết "Một số khía cạnh về chuyển đổi kinh tế, xã hội của người Thổ ở Nghệ An" trình bày những chuyển biến về một số khía cạnh kinh tế, xã hội của người Thổ ở Nghệ An trong những đợt khảo sát hiện nay. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf10p thuyhuynh02 04-03-2016 28 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 1 để nắm bắt được những nội dung khái quát lịch sử ra đời và phát triển của công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.

  pdf101p gaugau1905 11-12-2015 39 4   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: "Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh". Mục tiêu đó là sự cụ thể hoá học thuyết Mác về hình thái kinh tế -xã hội...

  doc22p buiduongson3 08-05-2010 393 196   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: hiểu rõ, phân tích, đánh giá được ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và quá trình đô thị hóa. Đưa ra một số giải pháp để cân đối giữa dân số và phát triển để xây dựng được chính sách dân số phù hợp với sự phát triển của đất nước.

  doc48p hoangly_307 01-11-2014 1231 194   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS. Ngô Thắng Lợi biên soạn gồm 12 chương được chia thành 5 phần trình bày những vấn đề về lý luận cơ bản về kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường, nội dung và phương pháp kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng, hệ thống kế hoạch các lĩnh vực sản xuất vật chất và kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế, kế hoạch phát triển các lĩnh vực về kinh tế và xã hội.

  pdf392p 124357689 16-06-2012 496 124   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam" trình bày nội dung gồm 3 chương: chương 1 nội dung của lý luận hình thái kinh tế - xã hội, chương 2 vận dụng lý hình thái kinh tế-xã hội vào điều kiện việt nam hiện nay, chương 3 vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện Việt nam hiện nay.

  doc23p galaxyhehe 23-06-2014 338 95   Download

 • Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ kinh tế " Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động trong lâm nghiệp " qua thực tiễn của tỉnh Đồng Nai và lâm trường Hiếu Liêm chuyên ngành kinh tế chính trị.Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội,... của rừng....

  pdf45p gauhaman123 18-11-2011 265 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế xã hội văn hóa
p_strCode=kinhtexahoivanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản