Kmno4

Xem 1-20 trên 64 kết quả Kmno4
 • Phản ứng oxi hóa 1-phenyletanol thành axetophenon với Fe(NO3)3.9H2O, Cu(NO3)2.3H2O và KMnO4 mang trên bentonit hoạt hóa cho độ chọn lọc và hiệu suất phản ứng cao.

  pdf6p loki1234 24-05-2018 2 0   Download

 • Trong tự nhiên, nguyên tố mangan đứng hàng thứ 15 về mức độ phổ biến, nó có mặt trong khoảng trên 100 loại khoáng vật. Quặng mangan được sử dụng nhiều nhất trong công nghiệp hiện nay là quặng mangan ở dạng oxyt như MnO, MnO2, Mn2O3 và Mn3O4. Cho đến nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã ghi nhận được khoảng 34 điểm có quặng mangan, nhưng chỉ có một số ít điểm quặng là có ý nghĩa công nghiệp.

  pdf4p alibabava40tencuop 02-10-2009 641 139   Download

 • Câu 41. Khi cho từng chất KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư thì chất cho lượng khí clo ít nhất là A. MnO2. B. KMnO4. C. K2Cr2O7. D. KClO3. Câu 42. Hiện tượng nào dưới đây không đúng? A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.

  pdf6p heoxinhkute13 25-04-2011 219 12   Download

 • Phản ứng oxi hóa 1-phenyletanol thành axetophenon với Fe(NO3)3.9H2O, Cu(NO3)2.3H2O và KMnO4 mang trên bentonit hoạt hóa cho độ chọn lọc và hiệu suất phản ứng cao.

  pdf6p phalinh19 19-08-2011 38 6   Download

 • Điều chế nano alpha-MnO2 theo phương pháp phản ứng pha rắn giữa KMnO4 và Mn(CH3COO)2.4H2O có mặt NaCl làm chất phân tán

  pdf6p muananghe 07-08-2013 37 5   Download

 • Nghiên cứu điều chế mangan dioxit hoạt tính từ quặng pyrolusit Việt Nam. Phần 2. nghiên cứu điều chế mangan dioxit hoạt tính ở trạng thái phân tán cao theo phương pháp oxy hoá Mn(II) bằng KMnO4

  pdf6p muacuoihe 13-08-2013 32 4   Download

 • There is still a controversy over the mechanism of promoter DNA strand separation upon open transcription complex (RPo) formation by Escheri-chia coli RNA polymerase: is it a single or a stepwise process controlled by Mg 2+ ions and temperature? To resolve this question, the kinetics of pseudo-first-order oxidation of thymine residues by KMnO4 in the )11…+2 DNA region of RPo at thekPRpromoter was examined under single-hit conditions as a function of temperature (13–37C) in the absence or presence of 10 mmMgCl2....

  pdf16p awards 06-04-2013 19 1   Download

 • Câu 1: Có 3 dung dịch hỗn hợp X (NaHCO3 và Na2CO3); Y (NaHCO3 và Na2SO4); Z (Na2CO3 và Na2SO4). Chỉ dùng thêm 2 dung dịch nào dưới đây để nhận biết được 3 dung dịch trên? A. NaOH và NaCl. B. NH3 và NH4Cl. C. HCl và NaCl. D. HNO3 và Ba(NO3)2. Câu 2: Có thể phân biệt amin bậc 1 với amin bậc 2 và 3 bằng A. CuO, tO. B. dd Br2. C. dd KMnO4. D. NaNO2, HCl, tO. Câu 3: Để phân biệt O2 và O3 có thể dùng A. Que đóm đang cháy. B. Hồ tinh bột....

  doc10p thanhdanh2009 17-09-2010 739 403   Download

 • Hòa tan 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1.58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần % theo khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu

  doc2p chukien 16-04-2010 1127 332   Download

 • CHƯƠNG HALOGEN: I – chuỗi phản ứng a/NaCl b/ NaCl Cl2 HCl HClO Cl2 KClO3 HCl KCl AgCl Cl2 Ag CaOCl c)MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH)2 →Clorua vôi d) KMnO4 → Cl2 →

  doc10p minhhaitqk 28-03-2011 589 303   Download

 • 2.3.1 Định lượng đường khử theo phương pháp Bertrand Nguyên tắc Trong môi trường kiềm các đường khử (glucose, fructose, maltose...) dễ dàng khử đồng II thành đồng I theo phản ứng Fehling.

  pdf10p zues04 21-06-2011 983 168   Download

 • Có thể nhận biết ankan và xicloankan(n=5) bằng tính trơ hóa học với hầu hết các thuốc thử thông thường như không làm mất màu dd nước Br2, KMnO4... và cũng không tan trong axit H2SO4...

  doc4p gobackme 30-08-2011 474 163   Download

 • Chỉ những Penicilin bền mới hấp thu được vào đường tiêu hóa (PenicillinV ,Amoxillin, Ampixillin,Methicillin) Penicillin G chỉ được sử dụng bằng tiêm chích - Phân bố ở dịch ngoại bào, khuếch tán tốt vào phổi, khó khuếch tán vào màng não tủy, vào sữa khi tiêm những liều lớn - Bài thải nhanh và chủ yếu qua ống thận - Kém bề nhất trong số các loại kháng sinh, rất hút ẩm và bị thủy giải nhanh - pH 6-6.5, bị kiềm và KMnO4, các hóa chất kim loại nặng phá hủy...

  ppt59p huong15490 09-06-2011 401 160   Download

 • Các liên kết trong phân tử ankan là liên kết σ bền vững nên ở nhiệt độ thường ankan tương đồi trơ về mọi mặt hóa học: không phản ứng với axit, bazơ và các chất oxi hóa mạnh (không làm mất màu dd KMnO4) Nên ankan còn có tên là parafin ít ái lục hóa học. Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế với halogen...

  doc3p datang_votinh 06-01-2011 1166 122   Download

 • Câu 3 : Để phân biệt 4 chất lỏng : benzen, toluen, stiren, etylbenzen người ta dùng thuốc thử nào sau đây A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch KMnO4. C. Dung dịch HNO3 đ, xúc tác H2SO4 đ. D.kết quả khác. Câu 4: Một chai ancol etylic có nhãn ghi 250 có nghĩa là A. cứ 75ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất. B. cứ 100g dung dịch thì có 25g ancol nguyên chất. C. cứ 100g dung dịch thì có 25ml ancol nguyên chất. D. cứ 100ml nước thì có 25ml...

  doc6p hoahonggai1310 01-04-2013 281 109   Download

 • Kim loại kiềm và kiềm thổ 1. KMnO4: tinh thể màu đỏ tím. 2. K2MnO4: lục thẫm 3. NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl2 và CaCl2 4. Ca(OH)2: ít tan kết tủa trắng 5. CaC2O4 : trắng

  pdf8p meoconanca 07-03-2011 365 102   Download

 • Bài số 1 : Anken – Ankadien - Ankin A. Hai liên kết . 2. Anken là : A. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử. B. Hidro cacbon không no, mạch hở. C. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết  trong phân tử. D. A và C 3. Mêtan có tạp chất C2H4. Để loại tạp chất có thể dùng A. H2O B. Nước brom. C. dung dịch KMnO4 D. B và C B.

  pdf5p dinhtrang1189 27-12-2011 260 85   Download

 • Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau ( ghi điều kiện phản ứng nếu có ) a. KClO3 O2 P2O5 H3PO4 b. CaCO3 CaO Ca(OH)2 Bài 2: (3,5 điểm) Nung nóng để phân hủy hoàn toàn 632g Kali pemanganat KMnO4 . a. Viết phương trình hóa học của phản ứng. b. Tính khối lượng mangandioxit tạo thành sau phản ứng ? c. Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng (ở đktc) ?

  doc4p hongngocpro_1102 27-10-2012 453 82   Download

 • Ở thí nghiệm 11: điều chế SO2, tính khử của SO2, nếu thay dung dịch KMnO4 trong bình Drexen 2 bằng các dung dịch Br2, I2, K2Cr2O7 thì sẽ có hiện tượng như thế nào? Giải thích và viết các phương trình phản ứng xảy ra? BÀI 2 : PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ PHÂN NHÓM VA I. MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ năng thực hành tiến hành thí nghiệm an toàn, chính xác. - Củng cố các kiến thức khái niệm về axit-bazơơ và về điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các...

  pdf26p sonyt707 29-09-2010 256 75   Download

 • Thực hiện các thí nghiệm sau đây: Sục khí C2H4 vào dung dịch KMnO4 (2) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH Chiếu sáng hỗn hợp khí metan và clo (4) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường Đun etanol với H2SO4 đặc ở 1400C (6) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (với xúc tác Ni) Cho phenol tác dụng với dung dịch NaOH (8) Cho anilin tác dụng với dung dịch brom Cho metyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 (10) Cho glixerol tác dụng với Na Những thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi ho...

  doc4p queenmary_ls 12-09-2012 287 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản