intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật giao thông

Xem 1-20 trên 15163 kết quả Kỹ thuật giao thông
 • Bài viết Nghiên cứu hệ thống CE OFDM STSK MIMO với cân bằng không gian thời gian STE trên các kênh sóng milimet nghiên cứu các kỹ thuật MIMO kết hợp với khóa dịch không gian thời gian STSK và ghép kênh phân chia theo tần số trực giao đường bao hằng CE-OFDM trên các kênh sóng mm chọn lọc tần số.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Nhận dạng các nhân tố rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các dự án được phát triển bền vững trong điều kiện môi trường không chắc chắn hiện nay.

  pdf7p visherylsandber 04-07-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 4 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p britaikridanik 05-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 6 chương tiếp theo, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p britaikridanik 05-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Phân tích chi phí - lợi ích với vai trò hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư các dự án trình bày tổng quan về phương pháp phân tích chi phí – lợi ích; CBA và việc hỗ trợ các quyết định đầu tư - phương pháp CBA trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Một số bất định về kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tập trung phân tích một số bất định chủ yếu về kỹ thuật thường gặp liên quan đến việc lựa chọn các tham số đầu vào trong thiết kế cơ sở.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết Kỹ thuật điều chế thích nghi trong hệ thống ghép kênh phân chia theo tần số trực giao trình bày quá trình nghiên cứu và mô phỏng hệ thống OFDM sử dụng kỹ thuật điều chế thích nghi. Kết quả cho thấy khi điều chế thích nghi hệ thống sẽ tự điều chỉnh bộ điều chế sao cho phù hợp với điều kiện kênh truyền nhằm đạt hiệu quả cao nhất khi cân bằng giữa tốc độ, tỷ lệ lỗi bit và hiệu suất phổ.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công cụ kinh tế; công cụ pháp luật và chính sách; công cụ kỹ thuật; công cụ giáo dục và truyền thông môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về đánh giá nhân cách, một số vấn đề về rối nhiễu nhân cách, nguồn thông tin và kỹ thuật đánh giá nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p bakerboys06 08-06-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 1 của giáo trình gồm 7 chương trình bày về: lập trình ứng dụng web với công nghệ ASP.NET; tìm hiểu và sử dụng các điều khiển controls; Master Page - Web Navigation; quản lý trạng thái; sử dụng các Validation controls; các đối tượng dữ liệu (Rich controls - login); giới thiệu ADO.NET;...

  pdf369p britaikridanik 26-06-2022 45 2   Download

 • Giáo trình Lập trình web với ASP.NET được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data binding; các đối tượng dữ liệu (Data controls); bảo mật các ứng dụng web; giới thiệu AJAX; lập trình LINQ; lập trình Web services; xây dựng website bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf292p britaikridanik 26-06-2022 56 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Tin học cho học sinh dự bị Đại học Dân tộc" trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển năng lực sử dụng CNTT&TT trong dạy học Tin học cho học sinh DBĐH dân tộc; Biện pháp phát triển năng lực sử dụng CNTT&TT trong dạy học Tin học cho học sinh DBĐH dân tộc.

  pdf170p viabigailjohnson 10-06-2022 8 3   Download

 • Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: rrình bày được các các thông số hình học của dao tiện rãnh, cắt đứt và các yêu cầu kỹ thuật khi tiện rãnh, cắt đứt; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện; mài được dao tiện rãnh, tiện cắt đứt đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đạt yêu cầu kỹ thuật và thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;...

  pdf37p charaznable 06-06-2022 15 2   Download

 • Giáo trình Tiện côn (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các thông số cơ bản của mặt côn; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn; phân tích được các phương pháp tiện côn; vận hành được máy tiện để tiện côn đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Tiện lệch tâm, tiện định hình (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: phân tích được các đặc điểm cơ bản của chi tiết lệch tâm, mặt định hình; trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện lệch tâm, tiện định hình; lập được tiến trình công nghệ khi tiện lệch tâm, tiện định hình; chọn, tra bảng được chế độ cắt khi tiện lệch tâm, tiện định hình; chọn được thông số hình học của dao phù hợp với điều kiện cụ thể của vật gia công;...

  pdf78p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tiện lỗ (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của mũi khoan; trình bày được các các thông số hình học của dao tiện lỗ; trình bày được yêu kỹ thuật khi khoan lỗ, tiện lỗ; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của mũi khoan, dao tiện. mài được các loại mũi khoan đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

  pdf95p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Tiện ren tam giác (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác ngoài và trong; mài được dao tiện ren tam giác ngoài và trong đạt độ nhám Ra1,25; lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công; vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để phay rãnh xoắn, trục vít đúng quy trình quy phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn cho người và máy; sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng CAD/CAM;...

  pdf47p charaznable 06-06-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Tổng quan lưu trú du lịch (Ngành: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - Trung cấp) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p charaznable 06-06-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú (Ngành: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát triển cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật giao thông
p_strCode=kythuatgiaothong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2