intTypePromotion=1
ADSENSE

Làng xã Việt Nam

Xem 1-20 trên 1339 kết quả Làng xã Việt Nam
 • Trong những buổi đầu hình thành, khi sự can thiệp của nhà nước phong kiến còn hạn chế, tính tự quản và tự trị của làng xã luôn được đề cao. Cùng với sự phát triển của làng xã Việt Nam và sự can thiệp ngày càng ráo riết của nhà nước phong kiến đối với làng xã, từ lệ làng bất thành văn đến thành văn, hương ước ra đời.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 127 10   Download

 • Trong nghiên cứu làng xã ở Việt Nam hiện nay, các học giả đã vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu liên ngành (inter-disciplinarity) và phương pháp khu vực học (area studies) là hai phương pháp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu làng xã Việt Nam hiện nay. Điều này được thể hiện qua thực tiễn việc sử dụng hai phương pháp nghiên cứu này trong các công trình nghiên cứu về làng xã Việt Nam.

  pdf4p vipennsylvania2711 05-11-2020 1 0   Download

 • Các nghiên cứu về nông thôn cho thấy làng là đơn vị xã hội tồn tại lâu đời. Trước tiên làng là một công xã nông thôn, sau mới chuyển thành đơn vị hành chính cơ sở. Và tự nó đã hàm chứa cả hai yếu tố tự trị và phụ thuộc nhà nước. Các yếu tố về địa vực, dân cư…đều mang nặng tính cục bộ, bản vị. Vậy tính tự trị của làng xã là gì? Nó được thể hiện trên những phương diện nào? Nó tác động đến đời sống làng xã và đất nước ra sao?...

  doc18p thanhhailichsu1990 17-10-2012 485 96   Download

 • Phần 1 Giáo trình Một số vấn đề về làng xã cổ truyền Việt Nam (Chuyên đề dành cho sinh viên ngành Lịch sử) trình bày nguồn gốc lịch sử và quá trình phát triển của làng xã Việt Nam, kết cấu kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf26p lalala8 25-12-2015 356 81   Download

 • Bản sắc dân tộc Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước - đó là lòng yêu nước, ý thức dân tộc, lòng nhân ái, trọng nghĩa, cần cù sáng tạo…

  pdf97p meomay_12 25-12-2013 345 69   Download

 • Định nghĩa gia đình, dòng họ, làng xã người Việt? Gia đình: Theo tác giả Lê Minh: “Gia đình là một thiết chế xã hội dựa trên cơ sở kết hợp những thành viên khác thông qua hôn nhân để thực hiện các chức năng sinhTheo Mai Văn Hai và Phan Đại Doãn: “ Dòng họ là toàn thể những người cùng huyết thống với nhau, ngoài họ nội mỗi người còn có và duy trì quan hệ nhất định với họ ngoại. học, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng,…”....

  doc11p thienthantuyettd 17-08-2012 467 61   Download

 • Ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ thần Thành hoàng được xuất hiện lâu đời và trở nên phổ biến trong các làng, xã trên mọi miền đất nước. Trong bài viết, tác giả đi sâu nghiên cứu, hệ thống trong dòng chảy của lịch sử chỉ ra được ở mỗi thời kỳ, địa phương, người dân tín ngưỡng các loại thần Thành hoàng khác nhau.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 78 15   Download

 • Các nội dung của tài liệu gồm: điều kiện hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam; đặc điểm văn hóa Việt Nam thời sơ sử; đặc điểm văn hóa thời Lý – Trần; đặc trưng các vùng văn hóa Việt Nam; đặc điểm làng xã Việt Nam... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc12p nhattranqn98 23-09-2019 127 16   Download

 • Nội dung bài viết trinh bày một số quan niệm chung về văn hóa; lãng xã Việt Nam lịch sử và kết cấu; ảnh hưởng của làng xã đến đời sống kinh tế xã hội Việt Nam; vai trò của làng xã trong quá trình tiếp biến tư tưởng Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf15p dungmaithuy 17-09-2019 33 5   Download

 • Vấn đề đặt ra là trong kết cấu xã hội làng xã Việt Nam cổ truyền có sự tồn tại cả hai hệ thống hành chính nhà nước – tổ chức “quan phương” và hệ thống tự trị là lang xã – tổ chức “phi quan phương”. Hai hệ thống này cùng đồng thời tồn tại khiến cho chính quyền làng xã là dạng “chính quyền kép”, trở thành hiện tượng độc đáo ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới ít có. Các tổ chức này được phản ánh một cách rõ nét qua các bộ luật làng thành văn: hương ước.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 135 4   Download

 • Bài viết trình bày hương ước trong làng xã xa xưa được soạn thảo trên tinh thần tiếp thu tư tưởng Nho giáo chính thống với những lý luận về đạo lý Nho gia. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf12p kinhdovanhoa 10-09-2019 21 2   Download

 • Trong lịch sử Việt Nam, làng xã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước. Việt Nam là một nước nông nghiệp, làng xã là xã hội thu nhỏ của đất nước. Làng xã chứa đựng nhiều tinh hoa của đất nước và con người Việt Nam.

  pdf6p visamurai2711 23-07-2019 21 1   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát làng xã Việt Nam thời Trần về cơ cấu tổ chức hành chính trực thuộc bộ máy xã quan và vai trò nhiệm vụ của xã quan; cùng một số chính sách của nhà nước Trần và vai trò của Trần Thủ Độ đối với làng xã.

  pdf7p cothumenhmong 01-11-2019 7 0   Download

 • Năm hình thái phát triển xã hội tuần tự tịnh tiến (cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản và xã hội chủ nghĩa [1] ) đã được một số lớn các khoa học gia khoa học xã hội hay lý thuyết gia chủ thuyết cộng sản, các nhà Mác-xít (Marxist), hay thậm chí là các chuyên gia Mác học (Marxologe) coi như quy luật phát triển phổ thông. Họ đã thờ ơ hay cố ý bỏ qua một khái luận rất quan trọng và được Marx hết sức quan tâm; đó chính là Phương thức Sản xuất Á châu“ [2]...

  doc25p nguyenducduyet 25-06-2011 643 142   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nét đẹp tâm hồn người việt làng quê việt nam.', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vannguyen1811 05-07-2010 304 94   Download

 • Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 được biên soạn với mục đích gửi tới các bạn đọc kho tàng tác phẩm của nhà văn bằng chữ quốc ngữ thời cận, hiện đại. Phần 1 tài liệu Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2) giới thiệu tới người đọc các tác phẩm văn xuôi của Vũ Hạnh và Lê Khâm.

  pdf272p tramnamcodon_09 18-05-2016 63 16   Download

 • Nói đến văn hóa cổ-truyền Việt-Nam, người ta không thể không nói đến ngôi Ðình-Làng. Ðình xuất hiện từ ngàn xưa và trước đây đã có mặt tại khắp làng xã Việt-Nam. Có làng có tới ba ngôi Ðình. Ðình do đó là hình ảnh quê-hương, là tượng trưng cho nếp sống đặc-thù của xã-hội Việt-Nam: một xã hội được tổ chức gồm những đơn vị hành chánh gần như tự trị nằm trong một quốc-gia....

  pdf44p kiwinz 28-06-2013 366 84   Download

 • Phần 2 Giáo trình Một số vấn đề về làng xã cổ truyền Việt Nam (Chuyên đề dành cho sinh viên ngành Lịch sử) trình bày kết cấu xã hội, vài nét về tín ngưỡng – tôn giáo và sinh hoạt lễ hội trong làng xã cổ truyền Việt Nam.

  pdf20p lalala8 25-12-2015 190 49   Download

 • Đạo phật truyền sang nước ta do các thương nhân và tu sĩ Ấn Độ, bằng đường thủy họ đã mang văn hóa phật giáo đến Miến Điện, Thái Lan rồi đến Việt Nam

  pdf7p meomay_12 25-12-2013 189 35   Download

 • Các laàng nghề ở nông thôn Việt Nam phát triển rất đa dạng và phong phú đã tạo ra một lượng lớn hàng hóa, tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề là một chủ trương "công nghiệp hóa nông thôn" của nhà nước.

  pdf75p nhutretho 29-01-2013 109 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Làng xã Việt Nam
p_strCode=langxavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2