Lắp ráp xe hai bánh

Xem 1-20 trên 29 kết quả Lắp ráp xe hai bánh
 • Quyết định số 78/2002/QĐ-BTC về việc ban hành quy định nguyên tắc và phương pháp tính công suất tổng hợp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 59 2   Download

 • Xe máy (còn gọi là mô-tô hay xe hai bánh, phiên âm từ tiếng Pháp: Motocyclette) là loại xe có hai bánh theo chiều trước-sau và chuyển động nhờ động cơ gắn trên nó. Xe ổn định khi chuyển động nhờ lực hồi chuyển con quay khi chạy. Thông thường, người lái xe điều khiển xe bằng tay lái nối liền với trục bánh trước. Xe hai bánh do hai người Đức là Gottlieb Daimler và Wilhelm Maybach ở Bad Cannstatt (một địa danh thuộc Stuttgart) phát minh năm 1885....

  pdf36p kimku10 31-08-2011 75 14   Download

 • Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu

  doc8p giangdien 18-08-2009 87 5   Download

 • Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về thực hiện cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

  doc2p giangdien 18-08-2009 92 5   Download

 • Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf5p lawxnk6 11-11-2009 26 5   Download

 • Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg về việc quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 61 4   Download

 • Thông báo số 136/2002/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về thực hiện cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 11/2001/QĐ-BCN về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tình hình sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh tại các doanh nghiệp trong nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p truongvu 10-10-2009 70 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2002/QĐ-BCN NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY VÀ QUYẾT ĐỊNH 115/2004/QĐ-BCN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ ...

  pdf3p thanlannho 31-05-2011 56 5   Download

 • Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, gắn máy do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 48 3   Download

 • Quyết định 4093/QĐ-BCT về công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  pdf2p lawttnh3 11-11-2009 39 3   Download

 • Quyết định số 2495/QĐ-BCT về việc công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ Công thương ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 34 2   Download

 • Quyết định 147/2002/QĐ-TTg về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt7 02-12-2009 57 2   Download

 • Thông báo 0144/TM-ĐT của Bộ Thương mại về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước

  doc1p thachsanh 18-08-2009 39 1   Download

 • Quyết định số 78/2002/QĐ-BTC về việc ban hành quy định nguyên tắc và phương pháp tính công suất tổng hợp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawgtvt7 26-11-2009 44 1   Download

 • Thông báo số 0144/2001/TM-ĐT về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước do Bộ Thương mại ban hành

  pdf1p lawgtvt8 26-11-2009 38 1   Download

 • Thông tư 02/2002/TT-BCN về việc hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 48 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4955:2007 quy định yêu cầu an toàn, đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử trong thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm đối với xe và các bộ phận của xe đạp hai bánh cho trẻ em từ bốn đến tám tuổi (sau đây gọi tắt là xe). Tiêu chuẩn cũng đề ra các nguyên tắc hướng dẫn sử dụng và bảo quản xe.

  doc22p thangnamvoiva5 01-12-2016 8 2   Download

 • Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

  pdf26p talata_1 11-12-2014 17 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4954:2007 về Xe đạp - Yêu cầu an toàn đối với xe đạp hai bánh quy định yêu cầu an toàn, đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử trong thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm xe đạp hai bánh (sau đây gọi tắt là “xe”) và các bộ phận của xe. Tiêu chuẩn cũng đề ra các nguyên tắc hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe.

  doc41p thangnamvoiva5 01-12-2016 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản