Lập trình .NET

Xem 1-20 trên 3317 kết quả Lập trình .NET
 • Giáo trình Lập trình .Net được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trong môi trường .Net của Microsoft. Với giáo trình này sinh viên sẽ có được các kiến thức về lập trình để tạo ra các dạng ứng dụng khác nhau, bao gồm: ứng dụng dòng lệnh (Console Application), ứng dụng giao diện windows (Windows Application) và ứng dụng giao diện web (ASP.NET Website Application).

  pdf106p kickmm 07-09-2012 376 169   Download

 • Hiện tại ASP.NET MVC là một công nghệ còn mới tại Việt Nam có rất nhiều bạn sinh viên chưa được biết tới công nghệ này. Với tài lieju tham khảo: Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET để xây dựng Website đăng ký mua giáo trình qua mạng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên muốn tiếp cận công nghệ mới này một cách nhanh nhất.

  pdf73p sonphi1 23-01-2014 298 111   Download

 • Bài giảng Lập trình .NET gồm có các nội dung chính như sau: Giới thiệu công nghệ .NET, tổng quan về C#, lập trình hướng đối tượng với C#, một số lớp và hàm trong C#, một số lớp và hàm trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf432p allbymyself_09 22-02-2016 83 40   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 4: Lập trình WinForm với C# nêu lên việc sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, thực hiện Windows Forms, sử dụng các Control, thừa kế của Windows Forms.

  pdf21p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 19 5   Download

 • Bài giảng Lập trình .NET: Bài 3 do Trần Anh Tuấn A thực hiện sau đây trình bày về các thuộc tính trong Window Form; điều khiển thông thường trong Window Form; điều khiển đặc biệt trong Window Form và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt22p cocacola_08 21-11-2015 23 4   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C# giúp các bạn hiểu được lập trình hướng đối tượng, các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, các khai báo và sử dụng lập trình hướng đối tượng trong C#.

  pdf24p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 22 4   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 6: Lập trình WebForm với C# giới thiệu ASP.Net; tạo Web Forms, các Control Server của ASP.Net, các Control Validation. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf32p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 23 4   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

  pdf29p kyniemchieumua_09 20-12-2017 6 4   Download

 • Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Để giúp các bạn nắm rõ hơn về ngôn ngữ C# mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 2 dưới đây.

  pdf28p kyniemchieumua_09 20-12-2017 9 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 trình bày các nội dung sau: Kiểu dữ liệu, biến và hằng, biểu thức, khoảng trắng, câu lệnh, toán tử, namespace, biên dịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p kyniemchieumua_09 20-12-2017 13 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 4 trình bày các nội dung sau: Định nghĩa lớp, tạo đối tượng, bộ khởi dựng, sử dụng các thành viên static, gọi phương thức static, hủy đối tượng, truyền tham số, nạp chồng phương thức, đóng gói dữ liệu với thành phần thuộc tính, thuộc tính chỉ đọc.

  pdf22p kyniemchieumua_09 20-12-2017 10 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 Kế thừa- Đa hình trình bày các nội dung sau: Khái niệm kế thừa, gọi phương thức khởi dựng của cơ sở, gốc của tất cả các lớp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p kyniemchieumua_09 20-12-2017 6 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 trình bày các nội dung sau: Sử dụng từ khóa operator, hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác, sử dụng toán tử, toán tử so sánh bằng, toán tử chuyển đổi,...

  pdf16p kyniemchieumua_09 20-12-2017 15 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 7 trình bày các nội dung sau: Định nghĩa cấu trúc, tạo cấu trúc, cấu trúc là một kiểu giá trị, gọi bộ khởi dựng mặc định, tạo cấu trúc không gọi new. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p kyniemchieumua_09 20-12-2017 16 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 trình bày các nội dung sau: Khai báo mảng, truy cập các thành phần trong mảng, khởi tạo thành phần trong mảng, sử dụng từ khóa params, câu lệnh lặp foreach, mảng đa chiều,...

  pdf16p kyniemchieumua_09 20-12-2017 18 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 8 (tiếp theo) trình bày các nội dung sau: Mảng đa chiều cùng kích thước, mảng đa chiều kích thước khác nhau, danh sách mảng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p kyniemchieumua_09 20-12-2017 13 3   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 trình bày các nội dung sau: Lớp đối tượng string, tạo một chuỗi, thao tác trên chuỗi, thao tác trên chuỗi dùng String builder, các biểu thức quy tắc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p kyniemchieumua_09 20-12-2017 15 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Lập trình .NET: Bài 2 của Trần Anh Tuấn A. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái niệm cơ bản C# với những nội dung cơ bản như giới thiệu C#; chủ đề nâng cao trong C# (những cơ sở ngôn ngữ C#, lớp và đối tượng, thừa kế và đa hình,...).

  ppt32p cocacola_08 21-11-2015 20 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 5: Lập trình CSDL với C# tổng quan ADO .Net; .Net Data Provider; lấy dữ liệu dùng ADO .Net; đối tượng DataSet; thiết kế và gắn kết dữ liệu; tích hợp XML; tạo ứng dụng ADO.Net.

  pdf27p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 12 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 7: XML và .NET với C# giúp các bạn hiểu được XML là gì? Và ứng dụng XML, XML và hỗ trợ trong .NET, hiểu được các mô hình phân tích cấu trúc XML, giới thiệu thư viện XML.NET.

  pdf18p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 12 2   Download

Đồng bộ tài khoản